LA PREINSCRIPCIÓ PER A L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL JOAQUINA GAVILÀ D’ONDARA ES REALITZARÀ ELS DIES 8, 9 I 10 DE MAIG 2019

Es manté per al pròxim curs 2019-2020 la matrícula i l’assistència gratuïta en el tram de 2-3 anys; també se seguirà el calendari laboral i l’horari serà de 8 a 18 hores

Ondara, 03.05.19. L’Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà d’Ondara efectuarà els dies 8, 9 i 10 de maig la preinscripció per al procés de matrícula per al nou curs escolar 2019-2020, segons s’ha anunciat des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara i des de l’empresa municipal PIMON, responsable de la gestió de l’Escoleta. La preinscripció s’haurà de realitzar en la mateixa Escola Infantil Municipal, adjuntant el full d’inscripció i pertinent documentació. Les novetats organitzatives posades en marxa en el curs actual (2018-19) es mantindran el pròxim curs escolar 2019-2020. Així, la matrícula i l’assistència serà gratuïta en el tram de 2-3 anys, tal com contempla la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports (el menjador i el material queden exclosos d’aquesta gratuïtat). A més, continua en vigor el nou reglament de l’Escoleta, en allò referent als horaris, calendari laboral, etc. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’està remetent una carta a les famílies amb fills/filles censats a Ondara en edats susceptibles d’assistir a l’Escoleta el pròxim curs, informant-los de les dates d’inscripció i matrícula, i la documentació necessària.

L’Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà consta de 39 places per a alumnat d’1-2 anys i 54 places per a alumnat de 2-3 anys. Tenen preferència en la reserva de plaça de 2-3 anys aquells xiquets i xiquetes que han estat inscrits en l’Escoleta durant l’etapa d’1-2 anys. Les instàncies de reserva de places i/o de nou ingrés per a l’Escola Infantil Municipal es presentaran en el propi centre escolar, on es facilitarà la informació i suport necessari. Aquell alumnat que ja ha sigut admès en un procés tindrà garantida la seua plaça en els següents cursos sense necessitat de sotmetre’s a cap altre procés d’admissió. Realitzarà únicament una sol·licitud de reserva de plaça. Una vegada finalitzats els terminis de presentació de sol·licituds de nou ingrés, d’acord amb la documentació presentada, si l’Escola Infantil Municipal disposa de places suficients, s’inclouran totes en la llista provisional d’alumnes admesos i s’especificaran, si és el cas, les places vacants. Si el nombre de matrícules és superior al de places autoritzades, es procedirà a la valoració de les mateixes d’acord amb els criteris de baremació establits. En cas d’empat, es resoldrà atenent a l’orde següent: empadronament en el municipi, major puntuació en la vinculació d’altres germans en el centre, circumstàncies acreditades dels membres de la unitat familiar, la tipologia familiar i la situació laboral de la unitat familiar. Una vegada efectuada la baremació, es farà pública la relació provisional d’alumnes admesos i no admesos en la que figuraran tots els i les sol·licitants segons l’ordre de la puntuació obtinguda, fins a cobrir la totalitat de les places vacants.

Al igual que en el curs actual, el proper curs 2019-20 se seguirà el calendari laboral i l’Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà d’Ondara iniciarà el seu període ordinari dins dels 6 primers dies de setembre fins a finals de juny, sent el seu període com “Escoleta d’Estiu” el comprés entre l’1 de juliol i el 31 d’agost. El servei de menjador estarà disponible des d’inici de curs per a aquell alumnat que no requerisca període d’adaptació, i es realitzarà una incorporació gradual de la resta. Els serveis d’Escola Matinera (de 8 a 9 hores) i Escola de Vesprada (17 a 18 hores) es posaran a disposició dels pares i mares amb la finalitat de donar suport en la conciliació de la seua vida familiar i laboral. L’horari de prestació del servei serà de 8 a 18 hores ininterrompudament (encara que no es recomana que el xiquet o xiqueta, en benefici del seu desenvolupament sociopersonal, estiga més de 8 hores consecutives en el centre). El servei de menjador i descans es prestarà de 12 a 15 hores (l’alumnat que fa ús del menjador té l’opció de quedar-se a dormir i eixir en el torn de vesprada o bé no quedar-se a dormir i eixir a les 13 hores).

El pròxim curs escolar 2019-2020, al igual que ha ocorregut en l’actual curs, s’ofereix la gratuïtat del tram 2-3 anys als centres de titularitat pública de primer cicle d’Educació Infantil, com és el cas de l’Escola Infantil d’Ondara Joaquina Gavilà. Per aquest motiu, l’alumnat de 2-3 anys no realitzarà cap pagament en els conceptes de matriculació i assistència, existint un finançament total del cost d’escolarització de la plaça. Per a la resta de conceptes (menjador, material), s’abonaran els imports establits.

Respecte al calendari de matrícula, la presentació de sol·licituds es realitzarà del 8 al 10 de maig a l’Escola Infantil de 8:00 a 9:30 hores i de 12:30 a 13:30 hores. Les llistes provisionals de l’alumnat admès es publicaran el 22 de maig en l’Escola Infantil i l’Ajuntament d’Ondara. El període de reclamacions és els dies 23 i 24 de maig a l’Escola Infantil. El 28 maig es publicaran les llistes definitives de l’alumnat admès en l’Escola Infantil i l’Ajuntament. La matricula es realitzarà del 29 al 31 de maig en Escola Infantil en horari de 8:00 a 9:30 hores i de 12:30 a 13:30 hores. El 7 de juny es publicaran les llistes definitives, i, en cas d’existir vacants, la matrícula seguirà oberta tot el mes de juny i setembre. Per a qualsevol dubte, es pot contactar amb l’Escola Infantil en el telèfon 965766181 i amb PIMON en el 672354515.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.