ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 28 DE FEBRER 2019

Ondara, 27.02.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 28 de febrer de 2019 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/1. Aprovació de L’Acta anterior (31 de gener de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/2. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP 2218/ 2018. 4009 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP 4º Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

4.- EXP 2217/2018. 4009 SERVEIS ECONÒMICS. Execució 4º Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

5.- EXP. 355/2019. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Aprovació MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST GENERAL 2019.TRANSFERÈNCIES.

6.- EXP. 376/2019. MATÈRIA 1001. Moció 8 de març. El temps de les dones, avanç sense retrocés.

7.- EXP. PLENS/2019/2. Informes de l’Alcaldia Presidència.

8.- EXP. PLENS/2019/2. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.