ONDARA ACONSEGUEIX REDUIR UN 2,2% LES TONES DE RESIDUS ORGÀNICS I RESTES RECOLLITS EN AUGMENTAR LA RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER, PLÀSTIC I VIDRE DURANT 2018

En Festes de Sant Jaume es va aconseguir reduir un 7% el volum de tones respecte a l’any anterior gràcies a la instal·lació de contenidors de recollida selectiva en les zones de garitos

Ondara, 24.01.19. L’empresa municipal encarregada del servei de recollida de residus i neteja viària, SINMA Ondara, ha fet balanç del servei durant l’exercici 2018, i entre les xifres oferides cal destacar que en 2018 s’ha reduït a Ondara un 2,2% les tones de residus orgànics i restes que s’han recollit al municipi; passant de 2.947 tones en 2017, a 2.883 tones en 2018.

En aquest aspecte, el Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, ha relacionat aquesta reducció dels residus orgànics i restes amb l’augment de les quantitats recollides de forma selectiva (paper i cartó, envasos i plàstics, i vidre), gràcies a accions dutes a terme per l’empresa municipal SINMA, com la instal·lació de més contenidors de selectiu en nous emplaçaments; les accions de conscienciació o les noves retolacions; a més de la dotació de contenidors de selectiu en les zones de garitos durant la setmana de Sant Jaume, o a l’augment del servei de recollida gratuït de paper i cartó per a xicotets comerços i restauració. Totes aquestes accions desenvolupades durant 2018 han contribuït que el balanç anual done aquestes xifres positives.

contenidors groc (1)contenidors groc (6)

D’una banda, durant la setmana de Festes de Sant Jaume 2018, es va aconseguir reduir un 7% el volum de tones (de 113,64 tones en 2017 a 105,56 tones en 2018), gràcies a què per primera vegada es van instal·lar contenidors de totes les modalitats de recollida selectiva (vidre, plàstic i cartó) en les 3 zones de garitos; a la qual cosa cal sumar l’acció de conscienciació dirigida a totes les penyes (a les que se’ls va lliurar el kit de material vinculat amb reciclatge; mapa amb la ubicació de contenidors i manual de bones pràctiques).

contenidors sant jaume (1) Contenidors serigrafia 1

D’altra banda, quant a la recollida selectiva, en paper i cartó s’ha incrementat un 15,25% el volum de quilograms arreplegats (de 174.400 kg en 2017 a 201.000 kg en 2018). Això s’ha degut a que s’ha potenciat el servei gratuït de recollida de cartó a xicotets comerços i restauració, incrementant SINMA tant les rutes com els dies de recollida, perquè cada vegada se’n vagen sumant més comerços a aquest servei, com ha recalcat Francesc Giner.

Pel que fa a la recollida de plàstic i envasos, s’ha passat d’arreplegar 73.400 kg en 2017, a 75.500 kg en 2018 (increment del 2,5%). En el cas del vidre, s’han incrementat un 4% els quilograms de vidre reciclats (de 134.500 kg en 2017, a 139.500 kg en 2018). El Regidor de SINMA, Francesc Giner, ha recordat que això es deu a que en 2018 l’empresa SINMA ha millorat la dotació de contenidors aeris de vidre (amb 9 unitats més) i de plàstics/envasos (amb 25 unitats) en zones urbanes que no disposaven d’aquests contenidors; zones de l’extraradi que per primera vegada disposen de recollida selectiva; i en les instal·lacions esportives municipals.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.