ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 20 DE DESEMBRE 2018

Ondara, 18.12.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 20 de desembre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/11. Aprovació de L’Acta anterior (29 de novembre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/12. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 2139/2018. POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ. Aprovació marc normatiu.

4.- EXP. 2139/2018. NORMA D’ÚS DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA. Aprovació.

5.- EXP. 2155/2018. MOCIÓ EN SUPORT DELS CITRICULTORS VALENCIANS.

6.- EXP. PLENS/2018/12. Informes de l’Alcaldia Presidència.

7.- EXP. PLENS/2018/12. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.