ONDARA TINDRÀ UN PRESSUPOST MUNICIPAL EN 2019 DE 6.650.000 EUROS EN QUÈ DESTACA LA REDUCCIÓ DEL DEUTE; L’EFICIÈNCIA I CONTROL DE LA DESPESA; LES PARTIDES DE CAIRE SOCIAL I LA DE JOVENTUT; I L’AUGMENT DEL 160% EN INVERSIÓ PÚBLICA

 

  • L’Ajuntament destinarà 457.000 euros per a acabar l’Espai Jove, i s’augmenten les partides de caire social amb 82.500 euros més

  • S’ha pogut cancel·lar el préstec del Pla de Proveïdors del 2012, el que ha suposat una reducció del 50% dels capítol de préstecs i interessos per a 2019

Ondara, 28.11.18. Ondara celebrarà aquest dijous 29 de novembre sessió plenària ordinària, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2019, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 6.650.000 euros, sent el pressupost de l’empresa municipal PIMON d’1.010.000 euros, i el de l’empresa SINMA de 769.000 euros. L’augment pressupostari és de 250.000 euros més respecte al de 2018. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha avançat que el Pressupost Municipal 2019 està concebut sobre cinc pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern: la reducció del deute; la joventut d’Ondara; l’eficiència i control de la despesa autònoma; la recuperació de la despesa en les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació…) i el suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; i la inversió pública, que s’incrementa per al pròxim exercici un 160%.

José Ramiro ha destacat, quant a la reducció del deute, que s’ha pogut cancel·lar el préstec del Pla de Proveïdors del 2012, aportant una quantia en 2018 de 399.094 euros, “gràcies a la gestió econòmica de totes les regidories”; això ha suposat una reducció del 50% dels capítols de préstecs i interessos. D’altra banda, ha detallat que un dels eixos principals dels Pressuposts del 2019 són els i les joves d’Ondara; per això, es creen les partides pressupostàries per a la contractació d’un Tècnic/a de Joventut, a més de la inversió en l’Espai Jove, “consolidant així les tres condicions per a dur a terme com cal una Política Pública: Espai, Personal i Pressupost”. Respecte a l’eficiència i control de despesa autònoma, ha avançat que en els comptes de 2019 es continua la dinàmica de control en les partides de consum autònom de l’Ajuntament.

José Ramiro ha anunciat que s’augmentaran en 2019 les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació, …) i de suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. Les partides socials s’incrementaran 82.500 euros respecte al pressupost del 2018. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, tenen la dotació pressupostària més elevada dels últims 6 anys, sent de 161.180 euros en 2019 (respecte als 100.600, 90.800, 71.150, 84.760 i 128.530 euros dels anys 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 respectivament). Un 25,4 % més que en 2018.

Quant a la inversió pública de l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde ha destacat que, igual que en 2018, les operacions d’inversió es realitzaran amb pressupost propi, “sense recórrer a cap operació d’endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista en 2019”. Cal destacar que la inversió pública s’incrementarà en 2019 un 160% respecte al 2018, passant de 377.050 a 607.830 euros. Destaquen els 457.000 euros per a completar el pressupost del 2018 dedicat a l’Espai Jove i acabar aquesta anhelada infraestructura d’oci, formació i informació per a joves. També es manté la partida dels Pressuposts Participatius, amb 50.000 euros per a 2019, la destinació des quals serà triada per la ciutadania. S’incrementa la partida de medi ambient per a abastir la neteja de barrancs amb 13.500 euros. José Ramiro ha aprofitat per a matisar que en 2018, el 9% del pressupost (572.500 euros), s’emprava per a l’amortització i interessos dels diferents préstecs bancaris contrets per l’Ajuntament en l’anterior legislatura. En 2019 és el 5% del pressupost (303.320 euros) el que es destinarà a aquesta finalitat, “limitant un any més la capacitat d’inversió que es disposa per al municipi”.

Respecte a l’increment pressupostari del pròxim exercici en l’apartat d’ingressos, dit augment es concentra en el capítol d’imposts directes amb 127.000 euros (a causa de l’increment anual de la revisió cadastral del 2012), i en el capítol de transferències corrents amb 146.000 euros (a causa de les partides d’Administració General de l’Estat i a la gratuïtat de l’Escola Infantil de 2 a 3 anys). Es mantenen per al pròxim exercici les expectatives d’ingrés en les partides vinculades amb l’evolució creixent de llicències urbanístiques, i amb la modificació de compatibilitat urbanística del Parc Comercial Marjals (que permet noves construccions en aquesta zona i la instal·lació de noves empreses i comerços, amb les seues corresponents llicències urbanístiques i d’obertura).

Publicado en Actualitat, Política.