ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 29 DE NOVEMBRE 2018

Ondara, 27.11.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 29 de novembre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/10. Aprovació de Les Actes anteriors (25 d’octubre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/11. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 1802/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe morositat i PMP tercer trimestre pressupost general 2018. Donar compte.

4.- EXP. 1803/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució tercer trimestre pressupost general 2018. Donar compte.

5.-EXP. 2021/2018. PRESSUPOST. Modificació de crèdit del pressupost general de 2018. Transferències. Aprovació provisional.

6.-EXP. 1804/2018. PRESSUPOST. Pressupost General 2019. Bases d’execució i plantilla de personal. Aprovació provisional

7.-EXP.2010/2018. MOCIÓ. Proposta conjunta PSOE-PSPV-COMPROMIS i PP amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

8.-EXP.2030/2018. MOCIÓ. Proposta conjunta PSOE-PSPV-COMPROMIS i PP sobre la millora en l’atenció sanitària a la fibromiàlgia.

9.- EXP. PLENS/2018/11. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2018/11. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.