SINMA ONDARA HABILITA 2 ZONES DE RECOLLIDA SELECTIVA AL PARC PÚBLIC DE SEGÀRIA

SINMA Segaria 7

Es millora així el servei per als usuaris del parc i de l’Alberg, facilitant la recollida selectiva i la separació en origen dels residus

Ondara, 05.11.18. El Regidor delegat de l’empresa municipal SINMA Ondara, Francesc Giner, ha informat que s’ha procedit a habilitar en el Parc Públic de Segària 2 noves zones de recollida selectiva de plàstics, envasos, metàl·lics i tetra briks (contenidor groc), i de paper i cartró (contenidor blau), al costat dels contenidor de residus orgànics ja existents. També s’ha recol·locat el contenidor de vidre a l’entrada del Parc, per a facilitar la seua recollida posterior. A més d’incrementar la dotació, s’ha realitzat la retolació diferenciada de cada paperera de recollida selectiva, per facilitar la identificació de residus que es poden dipositar de cadascuna de les fraccions.

SINMA Segaria 3SINMA Segaria 6

Segons ha indicat Francesc Giner, una de les zones serà, específicament, per a fer ús totes aquelles persones que acudisquen a passar uns dies a les cases de l’Alberg de Segària. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme conjuntament amb la nova direcció de l’Alberg, que va començar a gestionar-ho el passat mes de setembre. A més, l’empresa municipal SINMA ha lliurat bosses de ràfia grogues i blaves que es deixaran a les cases de l’Alberg, per a que les persones usuàries puguen separar en origen i anar finalment a dipositar els seus residus a cada contenidor.

SINMA Segaria 1

Tant Rubén Fornés, responsable de la nova direcció de l’Alberg de Segària, com el Regidor delegat de l’empresa municipal SINMA, Francesc Giner, indiquen que aquesta iniciativa pretén conscienciar a totes les persones que visiten el Parc Públic de Segària i en concret l’Alberg, a cuidar el Medi Ambient, fent un ús responsable dels contenidors i papereres, i col·laborant amb la reducció de residus i amb la recollida selectiva, separant en origen.

S’aprofita per recordar a aquelles persones que acudisquen al Parc Públic de Segària amb gossos que tenen la mateixa responsabilitat i obligacions amb les seues mascotes que en tot el terme municipal d’Ondara respecte d’allò que marquen les ordenances municipals (portar-los lligats, neteja d’orins i recollida d’excrements).

vidre

Publicado en Actualitat, Ajuntament.