ONDARA MODIFICARÀ LES ORDENANCES FISCALS PER A BONIFICAR FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I TITULARS DEL CARNET JOVE

Ondara, 24.10.18. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 d’octubre la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre, i entre els punts de l’ordre del dia destaca la modificació de diverses ordenances per a incorporar bonificacions tant a famílies nombroses com monoparentals, i per a titulars del Carnet Jove, segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Aquestes bonificacions seran del 10% de les taxes recollides en diverses ordenances: les de les escoles esportives municipals; les del preu per utilització o aprofitament d’edificis municipals; la del servei de piscina municipal, sala de fitnes i pista de pàdel; i les taxes dels serveis d’ensenyaments especials en edificis municipals (els cursos de cultura). Aquestes quatre ordenances es porten a ple per a incloure bonificacions del 10% dels preus, per a les famílies nombroses, monoparentals, i titulars del Carnet Jove.

A més, en l’ordenança de la utilització de preus per edificis municipals es regula el preu pel pavelló (fins ara no estava regulat). En el cas de l’ordenança dels cursos de cultura, es plasma en l’ordenança l’actualització de tots els cursos que s’efectuen i a més s’inclou una anàlisi econòmica de cadascun dels cursos, amb el seu cost, els seus ingressos i el que li costarà a l’Ajuntament impartir cadascun d’ells.

En el ple també es porta a aprovació la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, amb l’objectiu, segons ha avançat l’Alcalde, José Ramiro, de “beneficiar a més famílies nombroses”. La bonificació en l’IBI estava (fins ara) dirigida a aquelles famílies nombroses les vivendes de les quals tingueren un valor cadastral d’entre 50.000 i 90.000 euros (excloent valors cadastrals inferiors a aquests); les famílies nombroses de categoria general tenien un 20% de bonificació quan el valor cadastral era de 50.000 a 90.000 euros; i un 5% amb un valor cadastral superior; mentre que les de categoria especial tenien un 30 i un 10% de bonificació, respectivament. Amb la modificació de l’ordenança de l’IBI que passa pel ple d’octubre, la bonificació per a famílies nombroses arribarà a totes aquelles famílies nombroses les vivendes de les quals tinguen un valor cadastral de fins a 125.000 euros, amb una bonificació del 20% per a les famílies nombroses de categoria general i un 30% les de categoria especial; mentre que per a valors cadastrals superiors a 125.000 euros, la bonificació serà del 10% en categoria general i del 15% en especial.

D’altra banda, el ple inclou en l’ordre del dia la modificació de l’ordenança de la taxa d’entrada de vehicles a través de voreres i reserves de via pública per a aparcament. La modificació no suposa increment de la taxa; sinó que implica, d’una banda, l’obligatorietat de col·locar de forma visible la placa dels guals corresponents; i d’altra banda, el titular del gual haurà d’efectuar les obres necessàries per a habilitar l’accés del gual corresponent i també, en cas de donar-se de baixa, haurà de tornar la vorera i rastell al seu estat original, amb la sol·licitud prèvia de la corresponent llicències d’obres.

El ple del mes d’octubre també porta una proposta sobre ajust de les anualitats del Pla Edificant de millora del CEIP Sanchis Guarner, perquè siga pressupostat en les anualitats de 2019 i 2020, segons el calendari estimat de les actuacions a realitzar en els col·legis Sanchis Guarner i Marjals.

Publicado en Actualitat, Política.