ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 31 DE MAIG 2018

Ondara, 28.05.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 31 de maig de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2018/4 . Aprovació de l’Acta anterior (26 d’abril de 2018).

2. EXP. PLENS/2018/5. Decrets Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.-EXP. 729/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP Primer Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

4.-EXP. 730/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució Primer Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

5.-EXP. 617/2017.4020 ORDENANCES FISCALS. Modificació Ordenança fiscal sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

6.-EXP. 959/2018. MOCIONS: Adhesió al Codi de Bon Govern

7.-EXP. 1028.2018. MOCIONS. Adhesió a les estratègies de Promoció de la salut previstes en el IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana.

8.-EXP. 1029/2018. MOCIONS. Adhesió a l’estratègia de promoció de la salut i prevenció en el sistema nacional de salut.

9.-EXP. 1044/2018. MOCIONS. Declaració d’Impacte Ambiental negativa del projecte «Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2).

10.- EXP. 666/2018. HONORS. Proposta Iniciació concessió Honors i Distincions Personal de la Policia Local. Teresa Lloret Cambrils. Pau Segarra Gasquet. Jordi Fuster Monzó. Antonio Galiano Viciano.

11.- EXP. 1052/2018. HONORS. Proposta Iniciació concessió Honors i Distincions Personal de la Policia Local. Ramón Llopis Marín.

12.- EXP. 1053/2018. HONORS. Proposta Iniciació concessió Honors i Distincions Personal de la Policia Local. Antonio Galiano Viciano.

13.- EXP. 1062.2018. MOCIONS. Per una Llei Electoral més justa, igualitària, democràtica i participativa.

14.- EXP. 601/2018. 1200 ENTITATS. Modificació Estatuts Macma. Aprovació.

15.- EXP. PLENS/2018.5 Informes de l’Alcaldia Presidència.

16.- EXP. PLENS/2018.5 Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.