L’AJUNTAMENT D’ONDARA SOL·LICITA L’APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS PERQUÈ BAIXEN EN 2019

  • Aquesta mesura tindrà efectes positius sobre la renda de les famílies d’Ondara

  • El coeficient per al 2019 a Ondara és del 0,93 pel fet que els valors cadastrals a municipi d’Ondara es troben en una mitjana per damunt del 50% del valor del mercat

Ondara, 17.05.18. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, han anunciat que l’Ajuntament ha sol·licitat a la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant l’aplicació d’un coeficient d’actualització dels valors cadastrals per a l’exercici 2019. El coeficient que la Direcció General del Cadastre proposa per al 2019 a Ondara és del 0,93, pel fet que els valors cadastrals al municipi d’Ondara es troben en una mitjana per damunt del 50% del valor del mercat. Amb l’aplicació del coeficient reductor del 0,93, el valor cadastral dels immobles de naturalesa urbana d’Ondara es reduirà en 7 dècimes (0,07) en el proper exercici.

Segons han detallat José Ramiro i Francesc Giner, els principals efectes d’aquesta mesura seran a nivell de rendes i patrimoni, ja que el valor cadastral dels immobles serà lleugerament inferior que fins ara. El motiu és que, en la revisió cadastral efectuada en 2012 i que s’aplica des de 2013, els valors que el Cadastre va determinar per als immobles urbans d’Ondara es troben en una mitjana per damunt del 50% del valor del mercat. La reducció del valor cadastral, segons confirmen l’Alcalde i el Regidor d’Urbanisme, és una mesura que sol tindre efectes positius en aquests imposts: IRPF, Impost de Patrimoni, Impost de Transmissions patrimonials, IBI, Impost de Successions i Donacions, I.R No Residents, taxes de fem, plusvàlues, accés a beques públiques…

jose ramiro francesc giner

Des de l’Alcaldia d’Ondara ja s’han efectuat les gestions necessàries davant del Cadastre per a la reducció dels valors cadastrals d’immobles. I és que, una vegada passats 5 anys des de l’aplicació de la reforma cadastral realitzada a Ondara (que va començar a ser efectiva en 2013), es pot sol·licitar ja la reducció dels valors cadastrals. A causa d’això, l’Ajuntament d’Ondara va realitzar les gestions necessàries per a sol·licitar en temps i forma, el passat 7 de maig, aquesta aplicació de coeficients reductors.

Cal indicar que, prèviament, la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant va informar els Ajuntaments que poden sol·licitar l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals per a l’exercici 2019 de conformitat amb allò que disposa l’’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. La Junta de Govern local va acordar adherir-se, i l’Ajuntament ja ha comunicat a la Direcció General del Cadastre la sol·licitud d’aplicació als valors cadastrals dels Béns Immobles urbans d’Ondara, dels coeficients que per a la seua disminució establisca a aquest efecte la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2019.

Publicado en Actualitat, Política.