L’ADL D’ONDARA INFORMA: JQCV Convocatòria proves de valencià 2018

JQCV Convocatòria proves de valencià 2018 

Per Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, s’han convocat les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià, i s’han nomenat les comissions examinadors i la Comissió Coordinadora. Podeu consultar ací:

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/06/pdf/2018_2320.pdf

Com a novetats, primer de tot cal fer esment que és la primera de les convocatòries en què es pot accedir a tots els nivells que estableix el MERC. El certificat A1 s’obté a través dels centres d’FPA; i s’han convocat A2, B1, B2, C1 i C2; i també els certificats de capacitació tècnica.

El primer període de matrícula va del 23 de març al 9 d’abril, i només es pot matricular dels certificats que es poden realitzar al mes de juny; és a dir, A2, B1 i C1.

El segon període de matrícula anirà de l’1 al 15 de setembre, i només es podran matricular dels dos nivells que es realitzaran a octubre o novembre; és a dir B2 i C2.

Els nivells A2, B1 i B2 es faran en jornada única; i les proves de C1 i C2 es fan en dues jornades, la primera de les quals disposarà d’una pausa.

Calendari de proves

Primer període Segon període
A2 9 de juny
B1 16 de juny
B2 3 de novembre
C1 primera jornada 9 de juny
C1 segona jornada 30 de juny
C2 primera jornada 27 d’octubre
C2 segona jornada 10 de novembre
Llenguatge administratiu 9 de juny
Llenguatge als mitjans de comunicació 16 de juny
Correcció de textos 30 de juny

La matrícula únicament es podrà fer a través de la seu electrònica www.jqcv.gva.es  i s’haurà d’adjuntar la documentació requerida (carnet de família nombrosa, discapacitat…) i abonar les taxes, de forma telemàtica o en entitat bancària.

Podeu consultar en arxiu adjunt el tríptic de la conselleria amb la informació de la convocatòria

AVIVA_JQCV-2018

Publicado en AFIC.