ONDARA PORTA A PLE AQUESTA SETMANA LA SEUA ADSCRIPCIÓ AL CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ, L’ACORD PER A LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ PÚBLICA I LA PROPOSTA PER A UN MILLOR SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

També es rendirà un homenatge en el ple a Juan Felipe Roselló i José Antonio Alarcón, en reconeixement als seus serveis prestats durant 12 anys com a Jutge de Pau i suplent

Ondara, 24.01.18. Ondara celebra aquest dijous 25 de gener el primer ple ordinari de 2018, i en l’ordre del dia s’inclou la proposta de la Regidoria de Cultura per a l’adscripció del municipi al Circuit Cultural Valencià; la proposta d’acord per a la millora de l’ocupació pública; i la proposta de l’Equip de Govern per a establir un sistema públic de pensions amb millor capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. En la sessió es realitzarà un homenatge de reconeixement pels serveis prestats als Jutges de Pau cessants, Juan Felipe Roselló i José Antonio Alarcón, els quals han estat 12 anys en els càrrecs de Jutge de Pau d’Ondara titular i suplent; havent expirat els seus nomenaments el passat 20 de desembre de 2017.

Respecte a la proposta de la Regidoria de Cultura, es tracta de subscriure un conveni de col·laboració amb el Circuit Cultural Valencià de l’Institut Valencià de Cultura per a la co-organització i co-patrocini de la programació escènica, musical i audiovisual. L’acord es proposa en les modalitats de: teatre, dansa i Circ-B (programació d’un mínim de 6 espectacles de teatre, dansa i circ de companyies professionals valencianes); música (programació d’un mínim de 5 concerts de grups professionals valencians entre els que, com a mínim, ha de figurar un en valencià); lírica (programació d’un mínim de 2 espectacles de sarsuela o òpera en format escènic i representada per companyies professionals valencianes) i cinema-modalitat audiovisual (programació d’un mínim de 2 sessions de curtmetratges valencians). En funció de la programació presentada, l’Ajuntament disposarà d’una aportació econòmica indirecta de 6.000 euros en cadascuna de les diferents modalitats, a excepció de la modalitat audiovisual, en la que se li facilitarà a l’Ajuntament els DVD amb cost zero.

La proposta per a la millora de l’ocupació pública és una moció de la FVMP en la que s’inclou l’acord d’adoptar totes les mesures necessàries per a impulsar, dins del marc de les competències atribuïdes a l’Administració Local, la negociació de l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2017 i dels pròxims anys; analitzar i, si és el cas, adoptar les mesures necessàries per a fer efectiva l’oferta d’ocupació pública extraordinària que contemple les places ocupades de manera temporal per personal interí o indefinit no fix durant aquests últims anys.

Quant a la proposta per a establir un sistema públic de pensions amb millor capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats, és una moció de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) en la que es plantegen una sèrie de mesures adscrites a garantir el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promoga els drets laboral i d’ocupació de qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions amb càrrec als PGE (com en la majoria dels països del nostre entorn).

En la moció que serà presentada al ple es proposa tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de forma íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social; garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l’actualització de les mateixes conforme a l’IPC; eliminar el factor de sostenibilitat establit pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l’esperança de vida a partir de l’1 de gener del 2019; adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament la bretxa pròxima al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones; i introduir en el Pacte de Toledo, un nou principi de “reequilibri pressupostari”, que implique una busca constant de racionalització de despeses i d’ajust d’ingressos cada any; entre altres acords inclosos en la moció.

Publicado en Actualitat, Política.