ONDARA APROVA LES MODIFICACIONS DE LES TAXES DE FEM, D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I DE PUBLICITAT EN ESPAIS MUNICIPALS

  • Es va aprovar per unanimitat l’equiparació de la taxa de fem per a bars i restaurants; la instal·lació de jardins en les façanes dels comerços; la modificació urbanística per a construir el Centre de Dia, i els festius locals de 2018

  • El PP va votar en contra de les taxes per publicitat en els nous formats (mupis culturals i banderoles), i de la moció per un finançament just

Ondara, 21.07.17. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol, avançada amb motiu de les Festes Populars de Sant Jaume. En el ple es van aprovar les modificacions de tres ordenances fiscals, que van ser debatudes i votades per separat a petició del grup municipal del PP.

D’una banda, la taxa d’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans es modifica a fi d’equiparar bars i restaurants en el pagament de la taxa, de manera que ambdós tipus de negoci pagaran el mateix, sent la superfície del bar o restaurant el que determinarà la taxa que s’abonarà (300 euros anuals fins a 100 m²; 400 euros fins a 200 m², i 600 euros a partir de 201 m²). Fins ara, els locals qualificats com a restaurants abonaven una taxa major que els bars per a una mateixa superfície. D’aquesta manera, s’aconsegueix un pagament de la taxa més just, segons va explicar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Aquesta modificació va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics (equip de govern PSPV-Compromís i PP).

unanimitat

També va ser aprovada per unanimitat la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic, que es modifica amb l’objectiu de permetre l’ocupació de la via pública amb jardí comercial. Aquesta modificació s’impulsa a petició de l’ACO, i per a complir amb els compromisos adquirits amb la Comunitat Verda. Aquells negocis d’Ondara que ho desitgen, podran instal·lar un jardí enfront de les seues façanes, destinant com a mínim el 50 % de l’espai de la seua façana a jardí. La quota a pagar serà un preu simbòlic de 20 euros per metre lineal a l’any.

D’altra banda, en relació al preu públic per prestació de publicitat en els mitjans o espais de comunicació municipal, s’ha aprovat la modificació de la taxa per a afegir dos nous formats: el circuit de cinc mupis culturals, i el circuit de banderoles al parc comercial i a l’avinguda Doctor Fleming. El circuit de 5 mupis informatius i culturals té tres opcions, amb un preu de 750 euros/mes; 1.800 euros/trimestre o 6.000 euros/anual. El circuit de banderoles al parc comercial i avinguda Doctor Fleming té tres opcions, amb un preu de 2.500 euros/mes; 6.000 euros/trimestre o 18.000 euros/anual. Aquest punt va comptar amb el vot en contra del PP. El seu portaveu, Javier Lozano, va indicar que les tarifes que s’aprovaven eren molt cares, i va advocar per “posar uns preus raonables per al xicotet comerç”. També va dir que es podria haver negociat amb l’empresa que col·loca els mupis i fanals perquè la seua instal·lació no costara diners a l’Ajuntament. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va matisar que a fi d’introduir aquests nous formats i tarifes, s’havia realitzat un estudi de mercat per part d’una empresa de consultoria d’Ondara (Coto Consulting). I va afegir que l’Ajuntament no cedeix a cap empresa l’explotació d’aquests espais de comunicació, perquè els comercialitzarà directament el consistori. Respecte al preu d’instal·lació (12.000 euros per a instal·lar els 5 mupis), va recalcar que els diners ixen dels excedents de la partida de comunicació de l’any passat, i que es va determinar la compra d’aquests mupis per a millorar la comunicació cultural del municipi.

pp ple contra pp

També es va aprovar, amb el vot en contra del PP, la moció per un finançament just, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En la moció, presentada per PSPV i Compromís, s’insta al Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic “que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i permeta, de la mateixa manera, l’exercici de les competències pròpies”, al mateix temps que s’insta al Govern de l’Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d’acord amb el pes poblacional. El PP va votar en contra, segons va argumentar el seu regidor Isidro Catalán, perquè la moció no partia “des del consens i la unitat”, i amb ella es pretenia “polititzar el problema d’infrafinançament de la Comunitat Valenciana”, afegint que el PP defendrà un nou model de finançament més just amb la Comunitat Valenciana “com portem fent des de 2009”.

En l’àmbit urbanístic, el ple va aprovar per unanimitat una modificació del Pla Parcial Tossals, de substitució d’usos entre parcel·les dotacionals. La finalitat és permetre que en la parcel·la a permutar-li l’ús a dotacional social, es puga construir el Centre de Dia d’Ondara. D’aquesta manera el Centre de Dia d’Ondara es construirà en una part de la parcel·la amb més llum natural i més adequada per a aquesta infraestructura.

Pel que fa als festius locals de 2018, el ple va aprovar per unanimitat la proposta perquè siguen el dilluns 9 de juliol, festivitat de la Mare de Déu de la Soledat, i el dijous 26 de juliol, festivitat de Santa Anna.

D’altra banda, des del PP es va qüestionar que en l’ordre del dia del ple ja no aparega com a punt “precs i preguntes”, havent-se canviat aquest epígraf per “torn obert de paraules”. Segons va recalcar el seu portaveu Javier Lozano, en el ROF s’indica que s’ha de posar “precs i preguntes” en el ple. Respecte d’això, l’Alcalde, José Ramiro, va matisar que el canvi de nom del punt és inclusiu, i així s’inclouen precs, preguntes i qualsevol altre tipus d’intervenció.

El PP també va preguntar per la retirada de bancs de la plaça de la pilota, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va explicar que la retirada forma part d’una reforma integral de la plaça, en què no s’ha fet bon ús del mobiliari urbà, i que les millores inclouran més accions en aquesta plaça.

francesc giner ple

Publicado en Actualitat, Política.