ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 25 DE MAIG

Ondara, 23.05.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 25 de maig de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 900/2017. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (27/04/2017).

2.- EXP. 1125/2017. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP. 250/2017 MATÈRIA 4002: PRESSUPOST. DICTAMEN DEFINITIU COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2016. APROVACIÓ DEFINITIVA.

4.- EXP. 1087/2017. MATÈRIA 4020: ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DEL PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS I PISTES DE PÀDEL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5.- EP 1141/2017. MOCIÓ PER A ENGEGAR MESURES DURANT EL PROCÉS DE REVERSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA DE LA MARINA ALTA

6.- EP 1159/2017. MOCIÓ LÍNIA FERROCARRIL GANDIA-DÉNIA.

7.- EXP. 1125/2017. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.