L’AJUNTAMENT D’ONDARA OBRI LA BORSA DE TREBALL 2017 PER A LES BEQUES A MENORS DE 30 ANYS

La beca és per a treballar en l’àrea de desenvolupament local i la sol·licitud es podrà presentar fins al 15 de maig

Ondara, 03.05.17. El Regidor d’Ocupació i Promoció Econòmica, José Ramiro, ha informat de que l’Ajuntament d’Ondara ha sol·licitat a la Diputació Provincial d’Alacant una subvenció per a beques de formació de jóvens desocupats. Concretament, els destinataris de la beca concedida a l’Ajuntament hauran de ser veïns d’Ondara, haver nascut en data posterior a l’1 de gener de 1987 (hauran de ser menors de 30 anys), i haver finalitzat estudis universitaris o cicle formatiu de grau superior en el 2014, 2015 o 2016. Així mateix, no han d’estar exercint una activitat laboral remunerada durant el període de la beca, que tindrà una duració de 2 mesos, començant en una data a partir de l’1 de juliol, i concloent abans del 30 d’octubre. Els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud telemàticament del 2 al 15 de maig de 2017 (fins a les 8 hores).

L’adjudicatari de la beca desenvoluparà la seua tasca en el departament de desenvolupament local de l’Ajuntament d’Ondara. Per això, va dirigida preferentment a persones amb titulacions relacionades en l’àrea: família professional d’administració i empresa, comerç i màrqueting, sociologia, economia, publicitat i relacions públiques, ciències polítiques, relacions laborals i gestió i administració pública, i es valorarà la formació complementària relacionada amb el projecte (Àrea de desenvolupament local).

La beca s’adjudicarà entre els jóvens interessats que ho sol·liciten, que presentaran la sol·licitud d’inscripció telemàtica a l’adreça:

1. Accés sense certificat electrònic:

https://goo.gl/zNjb0I

2. Accés amb certificat electrònic al següent tràmit, «Convocatòria de beques per a jóvens 2017»: https://ondara.sedelectronica.es/dossier

Els interessats hauran d’adjuntar la següent documentació escanejada i convertida en pdf: Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent; Certificat d’empadronament; Declaració del responsable de no estar incurs en cap circumstància que impedisca obtenir la condició de beneficiari; Titulació requerida per a poder optar a la beca, i Relació detallada dels mèrits a valorar.

Entre els criteris de selecció, es valoraran aspectes com a condició de persona desempleada de llarga duració; nota mitjana de l’expedient acadèmic; formació complementària relacionada amb el projecte; titulacions relacionades en l’Àrea; cursos de formació complementària; coneixements del valencià; altres idiomes; discapacitat i entrevista.

Els criteris de selecció per a la convocatòria de la beca es poden consultar en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara.

Publicado en Actualitat, AFIC, Ajuntament.