ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 27 D’ABRIL

Ondara, 25.04.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 d’abril de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 706/2017. Aprovació Acta de la Sessió anterior (31/03/2017).

2.- EXP. 900/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 846/2017. Matèria 4002. Pressupost. Informe Morositat i PMP 1er Trimestre 2017. Donar compte.

4.- EXP. 845/2017. Matèria 4002. Pressupost. Informe 1er Trimestre Execució del Pressupost General de 2017. Donar compte.

5.- EXP. 847/2017. Matèria Proposta de l’Alcaldia al Ple Municipal reclamació al Govern Central autorització reinversió del superàvit de les Entitats Locals.

6.- EXP. 830/2017. Matèria 4002. Pressupost. Concessió de Suplement de Crèdit per Transferències. Aprovació Provisional.

7.- EXP. 829/2017. Matèria 4002. Pressupost. Concessió de Suplement de Crèdit Aplicació Superàvit. Amortització parcial préstec pla proveïdors 2012. Aprovació Provisional.

8.- EXP. 874/2017. Matèria 3002. Subvencions Conselleria. Ajudes Destinades a Voluntariat Ambiental en prevenció d’incendis forestals. Ratificació Acord JGL.

9.- EXP. 932/2017. Moció pel tancament de la central nuclear de Cofrents.

10.- EXP. 900/2017. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.