ONDARA SOL·LICITA A CONSELLERIA QUE L’HOSPITAL COMARCAL PORTE EL NOM DE TORRENT GUASP

  • La moció va ser aprovada per unanimitat en el ple del divendres

  • Ondara aprova el Pla de Comunicació Institucional 2017 amb l’abstenció del PP

Ondara, 03.04.17. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar el divendres per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern Compromís-PSPV i PP) una moció per a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat que l’Hospital Comarcal porte el nom de Doctor Torrent Guasp, com a forma d’honrar al prestigiós cardiòleg, vinculat a Dénia i a la Marina Alta bona part de la seua vida professional i personal. En realitat, la moció aprovada pel ple del divendres suposa ratificar la moció que l’Ajuntament d’Ondara va aprovar el 5 d’agost de 2005, que ara s’ha ratificat amb el suport de tots els grups polítics municipals.

En concret, en la moció aprovada pel ple d’Ondara divendres passat s’indicava que “el Dr. Torrent Guasp, i ja son pare també, va exercir tota la seua vida professional dedicada a la medicina en diversos municipis de la comarca i quan, a resultes de la gran transcendència mundial de les seues investigacions al voltant del cor, li van proposar anar a investigar a llocs molt llunyans de la seua estimada comarca, va preferir ubicar el seu laboratori i la seua tasca investigadora a Dénia i desplaçar-se per tot el món per a exposar la seua teoria i els seus avanços. Per tant, tenint present la trajectòria professional del desaparegut Dr. Torrent Guasp, la seua vinculació al món de la medicina i l’enorme transcendència de les seues investigacions, així com l’estima que sentia per Dénia i la comarca,” el ple d’Ondara sol·licita a la Conselleria de Sanitat que el nom del centre hospital comarcal ubicat a Dénia passe a dur el nom de: «Hospital Comarcal Dr. Torrent Guasp». La figura del Doctor Torrent Guasp i la reivindicació que l’hospital porte el seu nom, coincideix amb el monogràfic que li ha dedicat recentment la revista Daualdeu, i que va ser presentat recentment a Ondara.

D’altra banda, en el ple el Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera, va donar compte de la liquidació de pressupost general de l’exercici 2016. L’Ajuntament d’Ondara tanca l’exercici econòmic de 2016 amb un romanent de tresoreria positiva per a despeses generals de 1.841.570 euros. És la primera vegada que el romanent podrà destinar-se efectivament al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors al qual es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 (del que encara falta per amortitzar 1.289.542 euros). En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2016 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament (sent l’estabilitat pressupostària de 889.164,47 euros). Des que en 2012 l’Ajuntament d’Ondara s’acollira al Pla de Pagament a proveïdors, 2016 és el primer any en què el tancament de l’exercici econòmic dóna un romanent de tresoreria positiva als efectes del pla de proveïdors (399.094 euros). En matèria econòmica també es va donar compte al ple del Pla Pressupostari 2018-2020 i de l’informe d’intervenció sobre el grau de compliment dels criteris prevists per a les inversions financerament sostenibles. Es va aprovar, amb el vot en contra del PP, un suplement de crèdit del pressupost 2017.

vot ppvot equip govern

Per unanimitat va ser aprovada la creació de fitxers de les sessions de plens i el document de política de seguretat de la informació. 

PLA DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

Quant al Pla de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Ondara 2017, elaborat pel departament de comunicació per a assentar les bases, objectius i criteris de la comunicació de l’Ajuntament d’ara endavant, va ser aprovat amb el vot a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i l’abstenció del PP, la regidora del qual, Dolores Mediavilla, va argumentar que atés que és un nou document, esperaran a veure com evoluciona per si en un futur realitzen propostes.

Segons va explicar el Regidor de Comunicació, José Ramiro, el pla assenta les bases de la comunicació de l’Ajuntament i de com ha de funcionar la ràdio, obrint la ràdio municipal a la participació. A més a més, s’unifica en una única partida les depeses en comunicació. Quant a l’emissora municipal, va explicar les millores tècniques i el nou personal amb què s’ha dotat a la ràdio, i va detallar que des del 10 de gener s’han posat en marxa 18 nous programes amb la participació de més de 200 persones.

punt pla comunicacio

Publicado en Actualitat, Política.