L’ADL-AFIC D’ONDARA INFORMA SOBRE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES A EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MALALTIA MENTAL

Convocatòria d’ajudes a empreses per a la contractació de persones amb diversitat funcional o malaltia mental publicades al DOCV de 28/02/2017:


Aquestes ajudes van destinades a la contractació indefinida de:

-Persones amb diversitat funcional, és a dir, persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, així com pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei.

-Persones destinatàries finals del Programa de foment de la contractació de persones amb diversitat funcional severa són les persones amb un grau de discapacitat intel·lectual o malaltia mental reconeguda igual o superior al 33% o amb un grau de discapacitat física o sensorial reconeguda igual o superior al 65%.


Accions subvencionables:

1-La contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones amb diversitat funcional o de persones amb malaltia o trastorn mental, l’import de la subvenció serà de 7.926,24 €. Si la persona contractada té la condició de víctimes de violència sobre la dona o de la persona amb diversitat funcional severa, l’import serà de 9.907,80 €.

2-En el cas de contractació temporal a jornada completa de persones amb diversitat funcional severa per un període entre 3 i 9 mesos, l’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar 825,65 € pel nombre de mesos de manteniment del contracte.

3-En el cas de conversió a indefinit a jornada completa de contractes temporals de persones amb diversitat funcional severa, l’import de la subvenció serà de 9.907,80 €.

4-Els contractes a temps parcial de com a mínim 30 hores setmanals (15 hores setmanals en el cas de persones amb diversitat funcional severa) resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

Les contractacions hauran d’efectuar-se després de la publicació de l’ordre (28 de febrer 2017) i finalitzarà el 20 de setembre de 2017.


Les persones interessades a conèixer més sobre aquests temes poden obtenir tota la informació en l’Agència de Desenvolupament Local-AFIC d’Ondara, cridant al 96.576.62.50 o al correu electrònic: adl@ondara.org

Publicado en AFIC.