ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DILLUNS 16 DE GENER

Ondara, 10.01.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dilluns 16 de gener de 2017 a les 20:30 hores una sessió extraordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.-EP 2212/2016. CORPORACIO 2015-2019. Presa de Possessió Regidora Na Raquel López Díaz, del Grup COMPROMÍS.

2.- EP 22/2017. Integració regidora Grup Municipal,Comissions Informatives Municipals i òrgans municipals.

3.-EP 1991/2016. Pressupost. Aprovació Definitiva Pressupost General 2017. Bases d’Execució i Plantilla de Personal.

Motivació de la sessió : Aprovació definitiva del Pressupost. Integració de la Regidora Grup Municipal Compromís.

Publicado en Actualitat, Política.