ONDARA PORTA HUI A PLE LA SEUA ADHESIÓ A LA XARXA D’EMISSORES DE RÀDIO MUNICIPALS I LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DE LA MACMA

Ondara, 15.12.16. Amb motiu de les pròximes dates nadalenques, Ondara avança la sessió ordinària del ple de la corporació municipal per a hui dijous 15 de desembre. En l’orde del dia figuren com a punts l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Macma, i la proposta d’adhesió a la Xarxa d’Emissores de Ràdio Municipals.

Quant a l’aprovació de la Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta, en concret passarà pel ple afegir a aquests estatuts, en l’article referent a l’objecte i competències, que dins dels objectius de la Mancomunitat s’inclou promoure i impulsar la dinamització i estimulació dels joves de la Marina Alta en matèria cultural i d’oci; proveir d’iniciatives i projectes mancomunats a un segment generacional, el de l’àmbit de Joventut, en que cal focalitzar recursos i enfocaments especialitzats; establir una Xarxa de Joventut per tal que els departaments de l’esmentada àrea dels pobles que integren la Mancomunitat consensuen i desenvolupen un programa conjunt d’activitats i intervencions.

En el que respecta a l’adhesió d’Ondara (a través de la seua emissora de ràdio municipal La Veu d’Ondara) a la Xarxa d’Emissores de Ràdio Municipals Valencianes, passarà per ple el document d’adhesió en què es defineixen els objectius i necessitats, i es traça una estratègia comuna per a la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (XEMV), a fi de consolidar aquesta xarxa d’emissores municipals. Per a això es compta amb un decàleg que inclou entre els seus punts definir un marc jurídic sòlid i estable per a la XEMV; la promoció i difusió de la XEMV; la tramitació de llicències; la formació dels professionals i col·laboradors que treballen en les emissores municipals; la promoció d’espais que perseguisquen objectius comuns; la col·laboració entre emissores; el suport econòmic adequat per a afrontar les necessitats tècniques; la dotació de recursos humans suficients; els pagaments per drets d’autor, i l’associació de les emissores municipals amb la futura RTVV.

Publicado en Actualitat, Política.