ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 15 DE DESEMBRE

Ondara, 12.12.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 15 de desembre de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EP 2082/2016. Aprovació acta de la sessió anterior (01/12/16)

2.- EP 2139/2016. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

3.-EP 1927/2016. Aprovació modificació Estatuts de la MACMA.

4.- EP 2153/2016. Proposta adhesió Xarxa emissores de radio municipals.

5.- EP 2139/2016. Precs i preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.