ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 29 DE SETEMBRE

Ondara, 27.09.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 29 de setembre de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EP 1326/2016. Aprovació acta de la sessió anterior (22/07/2016)

2.- EP 1630/2016.Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

3.- EP 1200.2016. 1004. CORPORACIÓ. Pressa de possessió del Regidor Francesc Antoni Giner Camaró del Partit PSPV-PSOE.

4.- EP /2016. 1004 CORPORACIÓ. Integració del Regidor Francesc Antoni Giner Camaró en el Grup Municipal PSPV-PSOE i en les Comissions Informatives.

5- EP 1370/ 2016. 4002 SERVEIS ECONOMICS. Informe Morositat i PMP segon Trimestre Pressupost General 2016. Donar compte.

6.- EP 1371/2016. 4002 SERVEIS ECONOMICS. Execució segon Trimestre Pressupost General 2016. Donar compte.

7.- EP 1468/2016. 4002. PRESSUPOST. Línies Fonamentals del Pressupost General de 2017. Donar compte.

8.- EP 1626/2016. 4002. PRESSUPOST. Modificació de crèdits per transferències. Aprovació provisional.

9.- EP 1376/2016. 5702.Festes. Festes Locals 2017. Aprovació.

10.- EP 906/2016. 1205. CREAMA. Pacte Territorial per a l’Ocupació de la Marina Alta.

11.- EP 1568/2016. 3002. SUBVENCIONS. Ajudes destinades a Voluntariat Ambiental en Prevenció d’Incendis Forestals. Ratificació acord JGL 1/09/2016.

12.- EP 1608/2016. Recolzament Indult de Vicente José Brigido Vallés.

13.- Precs i preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.