ONDARA APROVA L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS

La intenció és organitzar la utilització dels edificis, fomentar el seu gaudi i evitar la subjectivitat a l’hora de cobrar pel seu ús

Ondara, 04.07.16. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar en el ple ordinari, celebrat el passat dijous 30 de juny, la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per utilització o aprofitament d’edificis municipals. L’aprovació provisional de l’ordenança va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern (Compromís-PSPV) i l’abstenció del PP.

Mitjançant aquesta ordenança, l’Ajuntament d’Ondara estableix el preu públic per la utilització o aprofitament d’aquestes instal·lacions i edificis municipals: El Prado, el Poliesportiu Municipal, l’Auditori Municipal, la Plaça de Bous, les Escoles de Pamis, i els Albergs de Segària. Segons va concretar el portaveu de l’Equip de Govern, José Ramiro, l’objectiu és “dinamitzar i fomentar la utilització de les instal·lacions municipals, al mateix temps que concretar i evitar la subjectivitat a l’hora de cobrar pel seu ús, establint unes quanties tancades”.

La quantia a aplicar en cada instal·lació, serà la suma d’una part bàsica i d’un suplement, on la part bàsica és una valoració tècnica que compense les despeses que genera en l’Ajuntament la celebració de l’esdeveniment, i el suplement es determina segons el tipus d’esdeveniment i la finalitat. Per al suplement es valorarà el tipus d’acte que es realitza (si és de caràcter o interès general, obert al públic, o de caràcter propi o intern, no obert a tercers o al públic) i el fi (lucratiu o divulgatiu/benèfic).

En l’ordenança destaca l’existència de bonificacions per a les entitats culturals, recreatives, socials o benèfiques sense fi de lucre, i per les utilitzacions o aprofitaments que realitzen per a activitats que els siguen pròpies. Es realitzarà la següent bonificació, tant en la part bàsica com en el suplement: entitats inscrites en el Registre Municipal d’Ondara: 100 % de bonificació, i resta d’entitats: 75 % de bonificació.

Quant a les quanties de l’ordenança, en el cas del Prado, s’estableix la part de suplement per a aquesta instal·lació distingint entre dos espais: Sala al 100 % (tot el prado) o al 75% (dos terços); i sala al 50 % (la mitat) o al 33% (un terç). En el primer cas, per esdeveniment lucratiu 300 euros/dia; per esdeveniment divulgatiu o benèfic 0 euros/dia; si no és obert a tercers o al públic, 500 euros/dia en el cas de fi lucratiu i 250 euros si és de fi divulgatiu o benèfic. En el segon cas (sala al 50 % o al 33%), per esdeveniment lucratiu 150 euros/dia; per esdeveniment divulgatiu o benèfic 0 euros/dia; si no és obert a tercers o al públic, 250 euros/dia en el cas de fi lucratiu i 125 euros si és de fi divulgatiu o benèfic.

En el cas del Poliesportiu Municipal, per esdeveniment lucratiu obert al públic o d’interès general, 100 euros/dia; per esdeveniment divulgatiu o benèfic 0 euros/dia; si no és obert a tercers o al públic, 300 euros/dia en el cas de fi lucratiu i 200 euros si és de fi divulgatiu o benèfic.

En el cas de l’Auditori Municipal, per esdeveniment lucratiu obert al públic o d’interès general, 150 euros/dia; per esdeveniment divulgatiu o benèfic 0 euros/dia; si no és obert a tercers o al públic, 400 euros/dia en el cas de fi lucratiu i 200 euros si és de fi divulgatiu o benèfic.

Quant a la Plaça de Bous, per esdeveniment lucratiu obert al públic o d’interès general, s’abonaran 1.000 euros/dia; per esdeveniment divulgatiu o benèfic 0 euros/dia; si no és obert a tercers o al públic, 1.600 euros/dia en el cas de fi lucratiu i 800 euros si és de fi divulgatiu o benèfic.

Pel que fa a l’Escoles de Pamis, per esdeveniment lucratiu obert al públic o d’interès general, s’abonaran 50 euros/dia; per esdeveniment divulgatiu o benèfic 0 euros/dia; si no és obert a tercers o al públic, 100 euros/dia en el cas de fi lucratiu i 50 euros si és de fi divulgatiu o benèfic.

Finalment, en el cas dels Albergs de Segària els preus es realitzaran per pernoctacions segons el mòdul a ocupar amb la següent correspondència per a la primera pernoctació: Caseta de 4: 40 euros; Caseta de 8: 80 euros, i Caseta de 16: 160 euros. En cas de realitzar dues o més pernoctacions, es realitzarà un descompte del 50% per pernoctació.