FINS AL 15 DE JUNY ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS PER A EXPLOTAR LA BARRA EN ELS CONCERTS DEL MOLL DEL PRADO EN SANT JAUME

 

L’Ajuntament també ha licitat l’adjudicació d’un espai d’oci amb barra i disco mòbil en la Ronda Generalitat

 

Ondara, 30.05.16. L’Ajuntament d’Ondara ha tret a licitació l’explotació d’una barra de bar durant els concerts en el Moll del Prado, en les Festes de Sant Jaume 2016. Els interessats a participar en la contractació podran presentar les seues ofertes fins al 15 de juny en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Ondara. El plec de condicions es pot consultar en la seu electrònica https://ondara.sedelectronica.es.

https://ondara.sedelectronica.es

La barra del bar durant els concerts en el Moll del Prado es muntarà els dies 23, 24, 25, 26, 27, 29 i 30 juliol, de 19 hores fins una hora després de la finalització del concert, i el cànon mínim serà d’1.000 euros. El licitador haurà de disposar de barra pròpia, i de la resta d’efectes i equip. Quant als requisits dels licitadors, es podran presentar tots aquells empresaris de la branca de l’hostaleria o l’espectacle, i les persones que atenguen la barra hauran de comptar amb el carnet de manipulador d’aliments. No es permetrà la venda d’alcohol a menors d’edat; no es permetrà la utilització de gots de vidre o pots de llanda, i totes les begudes se serviran en gots de plàstic retornable.

 

D’altra banda, l’Ajuntament ha publicat l’adjudicació d’un espai d’oci amb barra i disco mòbil durant les Festes de Sant Jaume. També en aquest cas les ofertes es podran fins al 15 de juny en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Ondara i el plec de condicions es pot consultar en la seu electrònica https://ondara.sedelectronica.es. L’objecte d’aquesta licitació és l’atorgament, per part de l’Ajuntament d’Ondara, de llicència o autorització per a l’explotació d’una zona de festa consistent a l’instal·lació d’un espai d’oci amb disco mòbil i barra en les Festes de Sant Jaume, ubicada en la Ronda de la Generalitat (encreuament amb Antic Camp de Futbol). L’autorització és exclusivament per al muntatge de les disco mòbils del dimecres 27 de juliol (de 24 hores fins a les 4 hores de la matinada de l’endemà 28 de juliol); i del divendres 29 de juliol (de 24 hores fins a les 5 hores de la matinada de l’endemà 30 de juliol).

 

 

 

Publicado en Actualitat, Ajuntament.