ONDARA TANCA L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2015 AMB UN ROMANENT POSITIU DE 1.505.141 EUROS

 

El superàvit és inferior al que falta per amortitzar del préstec del Pla de Pagament a Proveïdors i per això no es podrà destinar a amortització de préstecs, inversions ni gasto corrent

 

         Ondara, 27.05.16. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir la sessió ordinària del ple corresponent al mes de maig, en la que es va donar compte, per part del Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera, de la liquidació del pressupost general de 2015. L’Ajuntament d’Ondara tanca l’exercici econòmic de 2015 amb un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals de 1.505.141,56 euros. No obstant això, cal matisar que el romanent positiu no podrà destinar-se efectivament a res, en ser inferior (-47.444,7 euros) a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors, al qual es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 (del que encara falta per amortitzar 1.552.586 euros). L’índex d’estalvi net en la liquidació del pressupost de 2015 de l’Ajuntament, PIMON i SINMA, ascendeix al 51,96%.

 

En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2015 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament (sent l’estabilitat pressupostària de 791.254,68 euros). En el ple d’ahir es va donar compte també de l’informe de morositat i PMP Primer Trimestre Pressupost General 2016, en el que s’indica que “es compleix  el termini de pagament a proveïdors”. Així mateix es va donar compte de l’execució pressupostària del Primer trimestre, en el que s’indica  que “es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostari i l’objectiu de la regla del gasto”.

 

Respecte al romanent positiu, el portaveu del PP, Javier Lozano, en la seua intervenció, va remarcar que “al final han sobrat diners de 2015, i això que quan va entrar el nou Equip de Govern, semblava que s’acabava el món” en matèria econòmica, i “al final, sí que eixien els números”. Des de l’Equip de Govern es va respondre que s’havien hagut de reajustar molt per a complir el pressupost de 2015, i que en tot cas, el superàvit no es pot invertir, en ser inferior al préstec del pla de pagaments. La Regidora d’Hisenda, Pepa Gasquet, va matisar que quan el superàvit siga efectivament positiu i superior al préstec, s’haurà d’invertir a amortitzar deute.

pepa gasquet javi lozano

Tots els assumptes de l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat de totes les forces polítiques. En l’àmbit econòmic, es va aprovar per unanimitat la transferència de crèdit del Pressupost General de 2016. L’Ajuntament abonarà 87.686 euros (inclou el pagament de les factures més els interessos) per l’execució de la sentència de la demanda d’Olimpy S.L i Radiotelevisió Marina Alta. Tenint en compte que l’Ajuntament havia reservat una partida de 100.000 euros per al pagament de la dita sentència, es procedirà a realitzar una transferència de crèdits per a abonar-la, i per a destinar l’import restant a altres partides.

ple unanimitat

Es va aprovar per unanimitat el Conveni de Col·laboració entre l’Associació Valenciana de Meteorologia “Josep Peinado” (AVAMET) i l’Ajuntament d’Ondara per a la divulgació de les dades d’una estació meteorològica per part d’AVAMET a Ondara. El conveni va ser presentat pel Regidor de l’àrea de Dinamització econòmica i Gestió estratègica, José Ramiro. L’Ajuntament passarà a formar part d’AVAMET com a col·laborador, amb el pagament de la quota anual de soci de 50 euros; mentre que AVAMET es compromet a donar cobertura de les dades de l’estació meteorològica que s’ubicarà a les instal·lacions de l’edifici municipal del Centre Social a través del seu portal web, tant en la “MeteoXarxa” com en la “MeteoXarxaOnline” en el seu apartat de “Xarxa d’estacions dels socis”.

 

Així mateix, el ple va aprovar per unanimitat el text dels articles modificats dels Estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 6, Àrea de Gestió A1. També es va aprovar per unanimitat l’adhesió d’Ondara a la creació de la  D.O.C. Moscatell de la Marina; segons va explicar el Regidor d’Agricultura, Pere Picornell, es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell per a promoure la Denominació d’Origen a nivell Comarcal del “Moscatell de la Marina”. A més es va aprovar per unanimitat el conveni amb la Generalitat Valenciana i Ecoembes.

 

D’altra banda, en la sessió plenària d’ahir, des de la Regidoria de Modernització en l’Administració, dirigida per José Ramiro, es va fer entrega als regidors de l’oposició (grup municipal Popular) de les claus d’usuari i contrasenyes per a autoritzar la seua entrada a la plataforma “Gestiona” per a consultar els llibres de registre i augmentar la transparència, amb l’objectiu que els regidors i regidores de l’oposició tinguen accés directe a la documentació per a poder fiscalitzar el dia a dia de l’Equip de Govern. Ramiro va voler puntualitzar que “mai s’havia permès accedir als llibres de registre des de la mateixa plataforma que empra l’ajuntament, encara que s’havia demanat en la legislatura passada”, va recordar.

 

Publicado en Actualitat, Ajuntament.