ONDARA PORTA HUI A PLE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015, EL CONVENI AMB AVAMET I L’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE RESIDUS

 

També s’abordarà la transferència de crèdits amb motiu de la sentència per les factures impagades a una televisió comarcal, així com l’adhesió d’Ondara a la DO Moscatell de la Marina, i el conveni amb Ecoembes i la Generalitat

 

         Ondara, 26.05.16. L’Ajuntament d’Ondara celebra hui una sessió ordinària del ple de la corporació municipal en què es donarà compte de diverses qüestions d’índole econòmica. D’una banda, es donarà compte de la liquidació del pressupost general de 2015. D’altra banda, es donarà compte de l’informe de morositat i PMP Primer Trimestre Pressupost General 2016, en el que s’indica que “es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostari i l’objectiu de la regla del gasto”, i es donarà compte de l’execució del primer trimestre del pressupost general de 2016.

 

En l’àmbit econòmic també es debatrà l’aprovació de transferències de crèdit del Pressupost General de 2016. L’Ajuntament abonarà 87.686 euros (inclou el pagament de les factures més els interessos) per l’execució de la sentència de la demanda d’Olimpy S.L i Radiotelevisió Marina Alta. Tenint en compte que l’Ajuntament havia reservat una partida de 100.000 euros per al pagament de la dita sentència, es procedirà a realitzar una transferència de crèdits per l’import restant per a destinar-ho a altres partides.

 

D’altra banda, el ple porta a aprovació el Conveni de Col·laboració entre l’Associació Valenciana de Meteorologia “Josep Peinado” (AVAMET) i l’Ajuntament d’Ondara per a la divulgació de les dades d’una estació meteorològica per part d’AVAMET a Ondara. El conveni serà presentat pel Regidor de l’àrea de Dinamització econòmica i Gestió estratègica, José Ramiro. Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament passarà a formar part d’AVAMET com a col·laborador, amb el pagament de la quota anual de soci de 50 euros; mentre que AVAMET es compromet a donar cobertura de les dades de la seua estació meteorològica ubicada a les instal·lacions de l’edifici municipal del Centre Social a través del seu portal web, tant en la “MeteoXarxa” com en la “MeteoXarxaOnline” en el seu apartat de “Xarxa d’estacions dels socis”.

 

Així mateix, el ple debatrà l’Aprovació dels Estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 6, Àrea de Gestió A1, atenent a l’escrit del Consorci del 29 d’abril, en el que es  comunicava que el dia 3 de març del 2016, va ser aprovada la modificació dels Estatuts, i havent finalitzat el tràmit de la publicació sense que s’haja presentat cap reclamació, i per tant, elevat a definitiu l’acord de modificació. Motiu pel qual es debatrà en el ple l’aprovació del text dels articles modificats del Consorci del Pla Zonal de Residus.

 

També es portarà al ple l’adhesió d’Ondara a la creació de la  D.O.C. Moscatell de la Marina. En aquest cas, es tracta d’una proposta del Regidor d’Agricultura, Pere Picornell, donant compte de la iniciativa de l’Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell per a promoure la Denominació d’Origen a nivell Comarcal del “Moscatell de la Marina”. Atès que en el terme municipal d’Ondara històricament també se n’ha produït raïm de moscatell, es considera convenient que l’Ajuntament d’Ondara també estiga present en el procés de creació d’aquesta denominació d’origen, i per a això l’acord que es porta a ple inclou comunicar a l’Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell l’interès d’Ondara d’adherir-se a la iniciativa i de formar part de les actuacions o gestions que es facen.

 

 

 

Publicado en Actualitat, Política.