L’AJUNTAMENT D’ONDARA PORTA HUI A PLE LA SEUA ADHESIÓ A LA RUTA DELS RIURAUS

 

 

 

També es debatrà una modificació de l’ordenança de circulació per a adaptar-la als canvis legislatius actuals

 

         Ondara, 28.04.16. El ple ordinari que celebra hui l’Ajuntament d’Ondara porta per al seu debat i aprovació en l’ordre del dia els assumptes següents: l’Aprovació provisional d’una modificació en l’Ordenança Municipal Circulació; l’Adhesió i aprovació d’Estatuts i nomenament  d’un representant de la corporació en l’Associació “Ruta dels RiuRaus”; el Conveni de col·laboració entre Conselleria d’Educació i l’Ajuntament d’Ondara, per al desenvolupament de projectes de formació professional dual; l’aprovació de l’informe sobre compatibilitat de l’Alcalde Zeus Serrano; una moció sobre el Servei de Transport amb autobús de l’IES Xebic, l’Ordenança reguladora Festes del poble d’Ondara; l’Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen, i la proposta de la Regidora d’Educació en rebuig de l’escrit de l’entitat Cultural i cívica Plataforma Valencianista PLV i Circul Cívic Valencià.

 

Pel que fa a l’Adhesió i aprovació dels Estatuts i al nomenament d’un representant de la corporació en l’Associació “Ruta dels RiuRaus”, el representant titular d’Ondara en la dita associació serà l’Alcalde, Zeus Serrano, i el suplent, el primer tinent d’Alcalde, José Ramiro. En el ple s’aprovarà  l’adhesió   de l’Ajuntament  d’Ondara  a  la “Associació  Ruta dels Riuraus”, així com el text dels Estatuts  que consten en el Ple de l’EATIM de Jesús Pobre del passat 6 d’abril. Segons consta en els estatuts, els fins de l’associació són “la protecció, divulgació, valoració i   promoció,   tant   econòmica   com   rural,   agrícola,   turística, gastronòmica i cultural del món dels riuraus i el seu entorn dins de l’àmbit territorial d’aquesta; afavorir l’increment  de l’economia  de proximitat,  la cultura, usos i tradicions, així com l’oferta turística dels riuraus, el cultiu del moscatell, la vinya i l’elaboració de panses, a través de la promoció i regulació dels productes vinculats als riuraus; fomentar l’organització d’activitats recreatives, culturals, formatives, i d’una altra índole”.

 

Quant a la modificació en l’Ordenança Municipal de Circulació, es tracta d’aprovar el text íntegre enviat per SUMA, que incorpora els canvis legislatius i adapta l’ordenança a la legislació actual en matèria de circulació. A més, i a fi d’adaptar-se a la  realitat actual  de  mitjans de  control que disposa  la Policia Local, es retira de l’ordenança l’article 27 i es deixen sense efecte els estacionaments d’alta rotació (PAR) (zones pintades de verd amb estacionament de temps limitat en horari comercial).

 

D’altra banda, es portarà a ple per al seu debat i aprovació l’Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen, en la que s’especifica que per a les proves selectives d’accés a la funció pública, les de promoció interna i funcionarització, s’aplicaran les tarifes següents: Grup A1 (antic grup A) o laboral fix al nivell equivalent 50,00 euros; Grup A2 (antic grup B) o laboral fix al nivell equivalent 45,00 euros; Grup B o laboral fix al nivell equivalent 40,00 euros; Grup C1 (antic grup C) o laboral fix al nivell equivalent 30,00 euros; Grup C2 (antic grup D) o laboral fix al nivell equivalent 20,00 euros; i agrupacions Professionals (antic grup E) o laboral fix al nivell Equivalent 10,00 euros.  Es troben exempts del pagament de la Taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, i les persones   inscrites en SERVEF com a demandants d’ocupació (no subsidiaris); a més tindran una bonificació del 50 % aquelles persones membres de famílies nombroses que tinguen reconeguda aquesta condició.

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en Actualitat, Ajuntament.