ONDARA HABILITA ESPAIS PER A GOSSOS

 

 

 

Des de l’Ajuntament es recorda l’obligatorietat de recollir els excrements dels animals i les sancions aplicables segons l’ordenança d’animals de companyia

 

Ondara, 11.03.16. L’Ajuntament d’Ondara ha creat unes zones d’esplai per a gossos. El Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, ha informat que ja estan habilitats aquests espais, degudament senyalitzats i dotats de papereres i dispensadors de bosses per a recollir els excrements dels animals. Un d’ells s’ubica a la zona inferior de la ronda Generalitat (O-30), junt amb el Riu Alberca al seu pas pel nucli urbà, a la que es pot accedir tant per la rampa situada al costat del pont del Prado, com per la rampa de la redona amb el carrer Sant Jaume. L’altre espai per a gossos s’ha habilitat al final del camí de l’Assut (limita amb el riu i la carretera), enfront de la zona verda del Xopar, ubicació on també es realitzarà el proper 21 de març una plantació d’arbres.

 

Des de la Regidoria de Medi Ambient s’insta als amos de les mascotes a què utilitzen adequadament aquests espais, recordant l’obligatorietat de recollir els excrements (hi ha una sanció en cas de no fer-ho), i que els gossos potencialment perillosos han d’anar amb boç. En els cartells ubicats en els espais per a gossos es recorda així mateix que davant qualsevol incidència, el telèfon d’avisos de la Policia Local d’Ondara és el 618862791.

 

L’Alcalde i responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Zeus Serrano, ha aprofitat per a recordar a la ciutadania que l’Ajuntament d’Ondara disposa d’una Ordenança Municipal sobre Animals de Companyia (Exp 1951/2013). Segons es recull en aquesta ordenança, a les vies públiques els gossos deuran obligatòriament anar subjectes per corretja, cadena al collar o arnès, i a més, els gossos considerats perillosos hauran d’anar sempre subjectes amb corretja i portar el boç; (en aquest cas, a més, queda prohibit que els porten persones menors d’edat). Les persones que porten als gossos per vies o espais públics hauran d’anar sempre proveïdes de bosses higièniques per a retirar les eventuals deposicions de l’animal, i els agents de l’autoritat podran requerir-li a la persona  que acredite el compliment d’aquesta obligació, i en cas de negativa o incompliment, imposar la corresponent sanció. A més, es prohibeix la presència d’animals en zones de jocs infantils i jardins.

 

Els animals podran circular solts, sota la vigilància dels seus amos, en els espais per a gossos habilitats per l’Ajuntament, excepte en els casos en què per la seua perillositat o per raons sanitàries s’assenyale el contrari. Els propietaris dels animals hauran de controlar en tot cas el moviment del seu gos impedint que molesten altres usuaris. I en cap cas els gossos perillosos podran circular solts i sense boç. Les infraccions a aquesta ordenança seran sancionades amb multes que poden ser d’infraccions lleus (de 60 a 200 euros), greus (de 201 a 1.500 euros) o molt greus (de 1.501 a 15.000 euros).

 

Entre altres, les infraccions lleus inclouen el passejar el gos sense   estar subjecte per corretja;   o   sense   anar   proveït   de   bossa   higiènica   per a     la recollida de deposicions; també la no recollida immediata dels excrements evacuats per un animal a la  via pública, i les pertorbacions dels animals que afecten la tranquil·litat i respecte a  la convivència humana, entre altres. Entre les infraccions greus, es troba la tinença i circulació d’animals considerats perillosos, sense les mesures de protecció que es determinen, o les agressions d’animals a persones amb resultat de lesions lleus, entre altres. I entre les infraccions greus, l’ordenança recull l’abandó d’animals, l’organització, celebració i foment de qualsevol tipus de baralles entre animals, les agressions d’animals a persones amb resultat de lesions greus o molt greus, i la comissió   de   tres   infraccions   greus, durant els dos anys anteriors, entre altres.

 

Són considerats perillosos per aquesta ordenança els gossos de les següents races i els seus creuaments de primera generació: American Stafforshire Terrier, Pit Bull Terrier, Stafforshire Bull Terrier, Bullinastiff, Mastín Napolitano, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Akita Inu, Dobermann, Rottveiler, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquín, Fila Brasileiro, i Tosa Japonés. Quant a la tinença de gossos de les races canines consideres perilloses, s’hauran de complir, entre altres, els següents requisits; els animals estaran identificats obligatòriament   abans   de   la   primera adquisició; i els seus propietaris hauran d’obtenir, prèviament a la seua adquisició, una autorització municipal específica (per a obtenir aqueixa autorització es requereixen els requisits següents: ser major d’edat, certificat mèdic d’aptitud psicotècnica, justificar la tinença d’un gos d’aquestes races, i subscripció   d’una assegurança de responsabilitat   civil que abaste indemnitzacions a tercers de fins a 180.000 euros).

 

 

Publicado en Actualitat, Ajuntament.