RELACIÓ TARIFES PUBLICITÀRIES – RADIO LA VEU D’ONDARA

L’emissora municipal de l’Ajuntament d’Ondara, la Veu d’Ondara, disposa d’unes noves tarifes en vigor per a enguany 2017 que vol posar a la seua disposició, amb l’objectiu que puga publicitar-se en aquest mitjà de comunicació municipal, que té una cobertura radiofònica que comprèn el nord de la Marina Alta.

Les tarifes inclouen també la possibilitat d’inserir la seua publicitat en la pàgina web de la Veu d’Ondara, amb interessants ofertes per publicitat conjunta en ambdós mitjans (ràdio i web).

Tanmateix, es posa a disposició la publicació en la pantalla gegant instal·lada en la Plaça del País Valencià (MUPI) amb tarifes competitives i amb gran difusió sobretot en els mesos d’estiu.

Les tarifes de la Veu d’Ondara s’han adaptat a l’actual situació econòmica i ofereixen diferents possibilitats, adaptades a tots els pressuposts, amb especials ofertes per a publicitat de llarga durada.

Per a més informació pot dirigir-se a la Veu d’Ondara, per telèfon al 966476456 o per correu electrònic radio@ondara.org, o bé a través de l’administració de l’empresa municipal PIMON, al telèfon 672354515.

RELACIÓ TARIFES PUBLICITÀRIES – RADIO LA VEU D’ONDARA:

TARIFES

OPCIÓ 1 (Setmanal).

a. Sis falques/dia

    20 €/setmana

(Inclou 1 realització de falca gratuïta)

OPCIÓ 2 (Mensual).

a. Sis falques/dia: 70 €/mes

b. Sis falques/dia + 1 bàner: web100 €/mes

(Inclou 1 realització de falca gratuïta)

OPCIÓ 3 (Trimestral).

a. Sis falques/dia: 50 €/mes – 150 €/trimestre

b. Huit falques/dia: 60 €/mes – 180 €/trimestre

c. Deu falques/dia: 80 €/mes – 240 €/trimestre

d. Sis falques/dia + 1 bàner web: 85 €/mes – 255 €/trimestre

(Inclou 3 realitzacions de falca gratuïta)

OPCIÓ 4 (Anual)

a. Sis falques/dia: 40 €/mes – 480 €/any

b. Sis falques/dia + 1 bàner web: 70 €/mes – 840 €/any

(Inclou 12 realitzacions de falca gratuïta)

OPCIÓ 5 (Altres)

Programació per productores o altres serveis de publicitat, en funció de la duració, rendibilitat i altres factors : De 60 a 6.000/mes

OPCIÓ 6 (Realització de falca)

Realització de falca fora de contracte: 10 € per realització.

OBSERVACIONS:

– Els Preus no inclouen I.V.A.

– Els bàners per a la WEB han de ser entregats per a la seua difusió, ja creats, en el format i tamany d’imatge adequat (no s’acceptarà un altre diferent).

Bonificació del 100% a les falques de l’Associació de Comerciants d’Ondara

RELACIÓ TARIFES PUBLICITÀRIES: PANTALLA “PLAÇA PAÍS VALENCIÀ”

OPCIÓ 1 (Setmanal): 20 €/setmana

OPCIÓ 2 (Mensual): 40 €/mes

OPCIÓ 3 (Trimestral): 30 €/mes – 90 €/trimestre

OPCIÓ 4 (Anual): 25 €/mes – 300 €/any

OPCIÓ 5 (Altres). Programació per productes o altres serveis de publicitat, en funció de la duració, rendibilitat i altres factors: De 60 a 6.000/mes

OBSERVACIONS:

– Els Preus no inclouen I.V.A.

– Els anuncis per al MUPI han de ser entregats per a la seua difusió, ja creats, en el format d’imatge i/o vídeo adequat (no s’acceptarà un altre diferent).

– La programació de la pantalla és rotatòria, emitint de 8.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 22.00 hores, i distribuint-se en eixe espai totes les notícies i anuncis programats. Per tant, el número de falques diàries van de 15 a 40 en funció de la informació publicada.

– Bonificació del 100% a les falques d’empreses i comerços locals.