ONDARA MILLORARÀ LES INSTAL·LACIONS DEL PARC DEL MONTGÓ I CREARÀ EL JARDÍ ECOLÒGIC “ELS PINS”

L’Ajuntament d’Ondara aprova en Junta de Govern els 2 projectes per a començar les contractacions

Ondara, 15.02.23. L’Ajuntament d’Ondara ha aconseguit subvencions de la Diputació Provincial d’Alacant, emmarcades en el Pla + Cerca 2022, per a realitzar millores en 2 zones verds municipals. En la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ondara celebrada aquesta setmana (el dilluns 13 de febrer), es va aprovar la memòria dels dos projectes. D’una banda, l’Ajuntament d’Ondara ha aconseguit una ajuda del 100% del cost del projecte per a escometre les obres de millora del Parc Montgó, per un pressupost total de 42.398,64 (amb IVA). D’altra banda, el projecte per a la creació del Jardí Ecològic «Els Pins» està pressupostat en 78.135,69 euros, i també serà realitzat amb l’ajuda provincial del 100% del cost de l’obra. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha informat que ara es contractaran i licitaran els projectes, per a que siguen una realitat molt prompte per al gaudi de la ciutadania.

La millora en les instal·lacions del parc del Montgó (que a causa de la seua ubicació cèntrica i a la proximitat de centres escolars és el parc més utilitzat del municipi) consisteix a millorar les instal·lacions centrant-se en la dotació dels jocs infantils i l’aportació d’elements inclusius. L’actuació, amb un pressupost total de 42.398,64 euros, pretén retirar els jocs més antics, reposar-los i ampliar amb la col·locació de més jocs i la col·locació de panells inclusius, incloent-hi a més un augment de la superfície de joc mitjançant la instal·lació de cautxú continu en compliment de la normativa aplicable. Aquest parc és l’ubicat entre els carrers Dénia, Alfatares, i Antic Camp de Futbol. El termini d’execució de les obres és de sis setmanes.

Quant al projecte de creació del Jardí Ecològic Els Pins, pressupostat en 78.135,69 euros, es tracta de realitzar un jardí ecològic en un dels llocs més emblemàtics del Barri del Crist, junt a l’Ermita del Crist i dins del recinte que formava l’antiga escola dels Pins, actual escola de música “Gonzalo Ortolà”. El terreny està abancalat amb marges de pedra que daten de 1952. L’objectiu del projecte és crear un jardí públic utilitzant espècies autòctones que necessiten poca aigua i poc manteniment, respectant el medi ambient i conservant la fertilitat del sòl, mitjançant la utilització òptima dels recursos i sense productes químics, aproximant-se el més possible a un ecosistema natural, creant un espai atractiu i còmode per a la ciutadania, amb fonts, pèrgoles o bancs per poder assentar-se a olorar els perfums de les plantes, gaudir dels colors de la natura i escoltar els cants dels ocells. Es vol recuperar les tradicions al voltant del món vegetal i els seus usos, al mateix temps que es recuperen plantes que són difícils de trobar. Per aquesta raó, en el projecte s’ha dividit el jardí en diferents zones: zona de plantes aromàtiques, zona de plantes ornamentals, zona de falagueres, rocalla o zona de plantes medicinals, zona de plantes utilitzades per a utillatge i zona de plantes mengívoles. Hi hauran panells explicatius on s’expliquen tots els usos de cada planta. Es disposaran les plantes segons el color de la flor i l’època de floració per a crear contrastos, en definitiva per crear un jardí visualment atractiu.

La descripció dels treballs a realitzar inclou el condicionament del terreny per a plantació i zones de pas, la reparació de murs de contenció o jardineres existents, així com del xapat de pedra de murs de tancament de parcel·la; la col·locació de rastells de delimitació de zones de plantació; la plantació d’espècies autòctones i arbratge, la formació de camins i sendes, i l’execució d’una rampa per a afavorir l’accessibilitat des de la zona alta del jardí; la instal·lació de barana metàl·lica en zona d’eixida de l’escola de música, la instal·lació de reg, preinstal·lació per a enllumenat, instal·lació de pèrgola per a plantes enfiladisses en zona alta del jardí; instal·lació de bancs, papereres i cartelleria identificativa per a les espècies vegetals. Al seu torn es preveu la instal·lació de bancs de fusta i papereres per a ús i gaudi del jardí.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.