ONDARA ELEVA A PLE EL PACTE SOBRE RENOVACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL DE l’AJUNTAMENT

També passa per ple el requisit lingüístic d’accés als llocs de treball; l’actualització dels llocs de treball d’Oficialia en la Policia Local; l’Estratègia Local de Joventut; el programa de Digitalització i Modernització Municipal 2022; la proposta per a un Finançament Just 2021; i la proposta amb motiu del 25N

Ondara, 24.11.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de novembre el ple ordinari del mes. Entre els punts de l’ordre del dia, s’ha inclòs la moció amb motiu del 25N, Dia Internacional de l’eliminació de la violència de gènere, en coincidir el ple amb aquesta efemèride. Prèviament, a les 20 hores, des de la Regidoria d’Igualtat s’ha projectat la performance “No puc respirar” a la plaça del Convent, enfront de l’Ajuntament, a càrrec de l’Escola Municipal de Teatre d’Ondara.

Quant al contingut del ple, un dels principals assumptes que s’eleven a la sessió és el Pacte sobre renovació de les condicions de treball de l’Ajuntament d’Ondara. Aquest pacte es porta a ple després d’haver sigut consensuat per unanimitat amb tots els sindicats de l’Ajuntament d’Ondara. En essència, suposa modernitzar i actualitzar les relacions laborals dels empleats de l’Ajuntament, assumint i aplicant per als treballadors de l’Ajuntament el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat; i quedant així derogat l’anterior normativa d’aplicació, que datava de 2006 (l’Acord per a la regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament d’Ondara, publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant en 2006).

Amb la nova normativa es milloren les condicions laborals de l’Ajuntament, al mateix temps que es realitza una organització del personal amb un horitzó a 5 anys vista, fent un pas més cap a la modernització de l’administració local, amb la inclusió de noves places en vistes a un futur (com a tècnic de patrimoni, festes i turisme, de benestar social, esports i salut; o de tècnic RRHH). El pacte també inclou un apartat en matèria de Formació per a abordar estratègies formatives transversals, detectar necessitats i definir els models formatius comuns al personal empleat públic. A més, en el cas de la Policia Local, determina el model a aplicar perquè la prestació del servei de Policia Local siga sostenible, amb la distribució de la jornada del personal adscrit al Cos de Policia Local que atendrà als principis bàsics d’actuació, a l’òptima gestió dels recursos humans i materials disponibles, i a la distribució equitativa de les circumstàncies de cada servei entre totes les persones adscrites.

L’Alcalde, José Ramiro, ha destacat que aquest pacte (que actualitza les relacions laborals dels treballadors de l’Ajuntament) ha eixit avant després d’un procés de diàleg amb tots els sindicats; que té un horitzó temporal 2021 2025-; i que suposa la modernització del marc regulador de les condicions de treball per a donar continuïtat a la qualitat, eficàcia, eficiència i amb atenció a les demandes dels serveis públics, mitjançant un esforç constant de millora de l’adaptació de les seues estructures, mètodes de funcionament, la professionalització dels seus empleats i empleades i de la gestió del seu personal com a principal actiu per a garantir el dret de la ciutadania a una bona administració, i amb això contribuir al desenvolupament econòmic, social, integrador, intel·ligent i sostenible, alineat amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

D’altra banda, s’eleva a ple una altra qüestió relacionada amb la modificació de la relació de llocs de treball en l’Ajuntament d’Ondara: l’aplicació del Requisit Lingüístic. L’objectiu final és l’exigència que els funcionaris de l’Ajuntament siguen bilingües, perquè el ciutadà puga exercir els seus drets lingüístics, exigint que en la provisió de places de funcionaris o empleats s’incloga el coneixement oral i escrit de l’idioma, ja que els ciutadans tenen el dret a ser atesos en la llengua oficial que trien. El grau de coneixement exigit dependrà del lloc de treball concret (ha de ser adequat a l’activitat administrativa que es realitza). Cada lloc de treball establit en la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Ondara haurà de tindre predeterminat un requisit lingüístic, és a dir, el nivell de valencià necessari per a realitzar les tasques quotidianes amb la finalitat de garantir el dret lingüístic de la ciutadania d’Ondara. S’haurà de fer constar en les bases específiques de cada convocatòria que regulen els processos selectius, com a requisit d’accés, el nivell de coneixements de valencià exigit per a l’exercici de les funcions de les places que hagen de ser cobertes. D’aquesta manera, s’exigirà com a requisit d’accés, tant en processos selectius com per a constitució de borses de treball.

En l’àmbit laboral, un altre punt del ple és el referent a l’actualització dels llocs de treball d’Oficialia en la Policia Local; un tema burocràtic de reclassificació de llocs de treball.

També s’eleva a aprovació el Programa de Digitalització i Modernització Municipal 2022-2024, davant de la necessitat que l’Ajuntament simplifique i realitze els seus processos administratius interns i els mecanismes de relació i interacció amb la ciutadania i amb les empreses, en el marc de la consecució de la necessitat d’adequar els seus processos a les exigències de l’Administració Electrònica i de la nova normalitat imposada per la COVID-19. Per a això es proposa la dotació pressupostària en la plantilla municipal per al nomenament d’una persona funcionària interina a temps complet per a l’execució del programa de Digitalització i Modernització Municipal 2022-2024.

A més, passarà per ple el Pla Jove – Estratègia Local de Joventut d’Ondara; es tracta d’aprovar l’Estratègia Local de Joventut d’Ondara elaborada pel departament de joventut de l’Ajuntament d’Ondara com a mostra de les tasques realitzades i resultats obtinguts fins ara i que al mateix temps, haurà de servir de full de ruta i metodologia per a l’aprovació dins en 2022 del Pla Local de Joventut d’Ondara.

En el ple figura també l’aprovació de la Proposta per a un Finançament Just que acabe amb el dèficit inversor a la Comunitat Valenciana. També es porta a l’ordre del dia l’elaboració del reglament municipal d’edificis, Auditori Municipal i Plaça de Bous; en concret, en aquest cas, s’eleva a ple aprovar la Consulta Pública Prèvia, a través del portal web de l’Ajuntament, assenyalant expressament que es realitza a l’efecte de recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. Aquest punt es va retirar de l’ordre del dia del ple d’octubre, i ara es porta de nou a aprovació.

Publicado en Actualitat, Política.