LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I AGRICULTURA D’ONDARA INFORMA SOBRE LA FIGURA D’ASSESSOR PER A LES AJUDES PER LA PLAGA DE XYLELLA

LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I AGRICULTURA D’ONDARA INFORMA SOBRE LA FIGURA D’ASSESSOR PER A LES AJUDES PER LA PLAGA DE XYLELLA

En atenció als Ajuntaments afectats per la plaga Xylella fastidiosa, des del Departament de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per mitjà del present comunicat, volem fer arribar la informació següent:

Donada la important labor que suposa la intervenció per part dels Ajuntaments en el procés de la lluita contra la plaga Xylella fastidiosa i, sent coneixedors de la càrrega de treball i les dificultats que això pot comportar, s’ha considerat convenient per part d’aquesta Administració introduir la figura d’Assessor Jurídic en la Província d’Alacant.

Les tasques principals de l’Assessor Jurídic, estaran relacionades amb l’ajuda en la gestió i tramitació dels expedients de les Ajudes Indemnitzatòries de Xylella, així com d’aquells relacionats amb les ajudes destinades a la replantació de parcel·les fructícoles el cultiu de la qual siga o haja sigut destruït, com a conseqüència de les mesures destinades a evitar la propagació de Xylella fastidiosa (quan es realitze la convocatòria de les dites ajudes).

Les dades de contacte són:

RUBÉN MUÑOZ SÁNCHEZ

(+34) 610 856 417

Email: munozsanchezruben@gmail.com

(També es pot acudir a l’Ajuntament d’Ondara per a més informació , tel. 965766000 )

Amb aquesta figura pretenem facilitar als interessats l’accés a la documentació necessària per a la presentació de documentació (sol·licitud de llenya, sol·licitud de còpia de comunicacions, presentació d’ajudes…) i l’assessorament per a poder omplir-les correctament. Recordem que tota la informació actualitzada de la situació de la plaga Xylella es troba disponible en l’enllaç següent:

https://www.agroambient.gva.es/va/web/agricultura/xylella-fastidiosa

BÀNDOL:

Per la present, comuniquem a la població d’Ondara el següent:

La Conselleria d´Agricultura de la Comunitat Valenciana posa a disposició de totes i tots els afectats directament per la “Xylella” un assessor per ajudar en la tramitació dels expedients d´indemnització i de replantació derivats de l´eradicació i control de la Xylella.

Una vegada cada dues setmanes el assessor, Rubén Muñoz Sánchez, es trobarà a les dependències municipals d´aquest ajuntament per tal d´atendre personalment a cadascuna de les persones afectades.

Per a una millor atenció, les persones hauran d´aportar la següent documentació:

Fotocopia del DNI.

Certificat cadastral que acredite la titularitat de la parcel·la afectada per la Xyllela.

Certificat de titularitat del compte bancari.

Preguem que tot afectat es passe per l’ajuntament per a deixar les seues dades personals (nom i DNI) i així l’assessor poder consultar l’informe personal d’eradicació de cada persona. D’aquesta manera serà més fàcil tramitar els expedients.

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2021/10/MODEL-DOMICILIACIO-BANCARIA.pdf

https://laveu.ondara.org/wp-content/uploads/2021/10/SOLICITUD-AJUDES-INDEMNITZACIO.pdf

Publicado en Actualitat, Ajuntament.