ONDARA APROVA UN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 7.412.000 PER A 2021 AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP I L’ABSTENCIÓ DE CIUTADANS

Ondara, 21.12.20. L’Ajuntamentd’Ondara va aprovar dijous passat, en el ple ordinari de desembre, el Pressupost General per a l’exercici 2021 de l’Ajuntament d’Ondara, que ascendeix a 7.412.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 8,68% (592.000 euros més) respecte al pressupost de la present anualitat 2020 (que ascendeix a 6.820.000 euros). El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís; en contra del PP, i l’abstenció de Ciutadans.

Segons va indicar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro “el pressupost municipal és un document viu que s’adaptarà a les necessitats que ens marque la possible crisi econòmica, sanitària i social generada per la COVID-19”, entenent que el Projecte de Pressupost 2021 que presenten al ple “és un dels més socials, expansius i progressistes que el poble d’Ondara ha tingut”.

El portaveu del PP, Àlex Hernández, va argumentar el vot en contra del seu grup en què “els pressuposts de 2021 no són tan excepcionals com deurien”, afegint que “el gasto en benestar social i majors és el mateix de l’any passat i hauria de ser més”, dient que “en 2015 s’invertia més en social”. Respecte al capítol de 50.000 euros en ajudes, va dir que “s’hauria de detallar més a qui arribarà”. Respecte als ingressos, va recalcar que la pujada de l’IBI provoca que s’ingressaran 340.000 euros més per aquest concepte, i que també es puja la taxa de fem un 25%. Va expressar el seu desacord que “es vaja a privatitzar la gestió de les escoles esportives” i també va retraure a l’Equip de Govern “els sous dels regidors”.

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, va indicar que en línies generals podrien donar part de suport als pressuposts, i per això va votar abstenció, però va instar a l’Equip de Govern a què no es relaxen. Va detallar, per partides, amb les que estan conforme i amb les que no; els va parèixer bé la inversió en comerç, espai empresa i reactivació, o en la casa de la música; però no el retall en promoció i informació del municipi; va demandar més suport per a associacions com a Càritas, i quant a inversions, va trobar a faltar una partida per a la unificació de les escoles, i una altra per al desenvolupament urbanístic. Va instar el govern municipal a acabar projectes com el centre de dia, o l’espai jove.

Des de l’Equip de Govern, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va defendre el pressupost de 2021 en la sessió plenària. Respecte a l’apartat de despeses, va explicar que el Pressupost se centra en 6 pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern. El primer pilar són les persones majors i les Ajudes Extraordinàries de Suport Social i Covid. Es destinen 70.000 euros per al suport de les persones majors i de les persones més vulnerables que s’han vist afectades per la COVID-19. El segon pilar del pressupost són les Inversions Reals, amb el Pla Ondara Reactiva i Espai d’Empresa i Ocupació. El pressupost del 2021 té el capítol d’inversions reals més elevat dels últims 8 anys, amb una quantia de 660.500 euros (sense necessitar cap operació d’endeutament). Són les partides d’Inversions Locals Extraordinàries (Pla Ondara Reactiva) i Habilita Espai Empresa i Ocupació, amb 300.000 euros, les que serviran per a posar en marxa un Viver d’Empreses Municipal, amb l’enfortiment de l’Àrea de Promoció Econòmica i d’Ocupació, a més de destinar inversió pública a empreses locals en la línia del Pla de Reactivació Econòmica que es va aprovar per a 2020. Altres dos partides importants en el capítol d’inversions reals són l’aportació de 175.000 euros per a la construcció de la Casa de la Música i de les Arts Escèniques (dins del pla Planifica de la Diputació d’Alacant) i 63.000 euros per a inversions en edificis municipals com la Casa de Cultura, Prado i Piscina. El tercer pilar del pressupost d’Ondara per a 2021 se centra en l’Empresa Municipal; Reorganització d’Encàrrecs de Gestió, Inversió i Control Intern. S’ha dotat una transferència de 1.630.000 euros perquè es duguen a terme totes les encàrrecs de gestió assignades a SINMA. L’empresa municipal s’encarregarà de la neteja dels centres educatius, i tornarà a l’Ajuntament la gestió dels monitors i monitores de les Escoles Esportives Municipals, centralitzant així tota la gestió en la Regidoria d’Esports. El quart pilar del pressupost d’Ondara de 2021 són les polítiques de reorganització dels Recursos Humans. Es dotarà de noves places tècniques, d’alta qualificació: una de Tècnic/a de RRHH i un altre Tècnic/a d’Administració Econòmica. El cinquè pilar és l’ajust de la despesa en les partides de caire social i suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. En el que respecta les Regidories de majors, igualtat i benestar social, s’incrementen en un 200% la capacitat de despesa corrent respecte a pressuposts anteriors. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, i les ajudes extraordinàries de suport social i covid, suposen un increment en 37.500 euros respecte a 2020, sent la més elevada dels últims vuit anys (en 2021 ascendirà a 195.780 euros). Finalment, el sisè pilar és l’eficiència i control de la despesa autònoma.

Publicado en Actualitat, Política.