L’AJUNTAMENT D’ONDARA INSTAL·LA NOVA SENYALITZACIÓ D’APARCAMENT PER A RESPECTAR ELS VIANANTS EN CARRERS SENSE VORERA ELEVADA

En vies que són en part o en la seu totalitat de plataforma única de calçada i vorera (St. Joan de Déu, José Iturbi i Plaça 9 d’Octubre) ara també s’ha col·locat una nova senyalització vertical indicant que s’ha de respectar el pas de les persones, deixant la corresponen distància de seguretat

Ondara, 03.11.20. L’Ajuntament d’Ondara, per mitjà de la Brigada Municipal, i a iniciativa de la Regidoria de Mobilitat Urbana (que dirigeix Francesc Giner), ha col·locat una nova senyalització on hi ha places d’aparcament de vehicles a l’entorn dels carrers St. Joan de Déu, José Iturbi i Plaça 9 d’Octubre; vies que són en part o en la seu totalitat de plataforma única de calçada i vorera.

La intenció d’aquesta iniciativa és conscienciar als veïns i veïnes que, en aquests carrers, a més de la limitació de la velocitat a 20 km/h i la prioritat per a vianants, també s’ha de respectar el pas de persones entre les cases i els vehicles aparcats, al igual que si haguera una vorera elevada respecte a la calçada. A la zona, es pot distingir perfectament quina és la part destinada a aparcament o pas de vehicles, i quina la de pas de persones o d’eixida de les cases, perquè està senyalitzat amb pintura a la calçada. Ara també s’ha col·locat una nova senyalització vertical indicant que s’ha de respectar el pas de les persones, deixant la corresponent distància de seguretat que s’indica en cada cas.

Segons remarca Francesc Giner, quan una persona aparca massa prop d’una casa, perjudica a un altre veí o veïna que vol passar caminant o simplement entrar o eixir de sa casa en condicions.

El que es pretén amb aquesta mesura és fomentar el respecte i la convivència entre el veïnat i que totes i tots sàpiguen entendre les necessitats d’aparcament d’unes persones, i les de passar caminant o entrar a sa casa d’altres, residents de la zona també.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.