L’AJUNTAMENT D’ONDARA CANCEL·LA TOTS ELS SEUS PRÉSTECS AMB 2 ANYS D’ANTELACIÓ

L’Ajuntament d’Ondara i l’empresa municipal SINMA tenen actualment “deute zero” i uns comptes sanejats que permetran emprendre nous projectes, en haver cancel·lat els préstecs que pagaven d’anteriors legislatures

Ondara, 08.09.20. Deute zero. És el que té ara mateix tant l’Ajuntament d’Ondara com l’empresa municipal SINMA Ondara. La bona gestió econòmica dels darrers anys ha permès que es cancel·len de forma anticipada els préstecs contrets en anteriors legislatures, i que llastaven el pressupost municipal d’Ondara, a raó de mig milió d’euros de forma anual. A partir d’ara, eixes quanties es podran utilitzar per a dur a terme nous projectes i iniciatives de l’actual corporació. Així ho han donat a conèixer l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; la Regidora d’Hisenda, Raquel López, i el Regidor delegat i Conseller de SINMA, Francesc Giner, en l’Ajuntament d’Ondara.

L’Alcalde ha signat ja l’última quota avançada i s’han cancel·lat els crèdits. En total, entre 2015 i 2020 l’Ajuntament d’Ondara ha pagat 3.245.758 euros de préstecs (capital més interessos). Aquests préstecs van ser contrets en legislatures anteriors a la de 2015, i el seu objecte era el pagament dels préstecs del Pla de Pagament a Proveïdors (a què es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012, per al pagament de factures corrents); i altres préstecs de projectes com la reforma del Prado o l’execució del Pavelló.

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Ondara ha acabat de pagar ara projectes executats fins en tres legislatures anteriors (la de 2007 i la de 2011). Segons han detallat José Ramiro i Raquel López, aquesta mesura s’ha pogut prendre perquè l’Ajuntament ha aconseguit, gràcies a la correcta gestió econòmica realitzada, avançar en 2 anys la cancel·lació dels préstecs; una liquidació que estava prevista per a octubre de 2022, i que s’ha dut a terme ara. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha aconseguit aportar de manera anticipada, entre 2017 i 2018, un total de 922.884 euros com a bestreta de préstec per a reduir interessos i anualitats; de manera que s’han pogut liquidar amb antelació aquests préstecs. Cal indicar que l’amortització dels préstecs amb entitats financeres estava suposant una partida d’uns 500.000 euros que, de forma anual, havia de destinar l’Ajuntament d’Ondara en els seus pressuposts municipals anuals per a pagar aquests préstecs; uns diners que no podien utilitzar-se per a realitzar obres o altres projectes municipals (l’amortització en 2015 va ser de 523.000 euros; en 2016 de 526.000; en 2017 de 531.000 euros; en 2018 de 534.000; en 2019, 273.000 euros i en 2020 ha sigut 182.00 euros). A partir d’ara, els comptes de l’Ajuntament d’Ondara estan sanejats, amb deute zero, la qual cosa permetrà dedicar aquestes partides pressupostàries a noves iniciatives i projectes que decidisca la Corporació. Des de l’Equip de Govern s’ha volgut matisar que, malgrat tindre un pressupost limitat i llastat en els últims anys per aquests préstecs, si que s’han aconseguit emprendre projectes en la població com l’Espai Jove, el nou accés oest o l’avinguda d’Alacant.

D’altra banda, l’empresa municipal SINMA Ondara també ha finalitzat aquest 2020 el pagament dels seus préstecs, amb l’amortització de l’última quota en data 26 de juny 2020. El préstec que estava pagant l’empresa municipal corresponia a la quantia per la rescissió anticipada del contracte amb FCC (anterior concessionària del servei d’arreplegada de fems i neteja viària, abans de l’adopció d’aquest servei per part de SINMA després de la seua creació en 2009), així com pel pagament dels camions del servei. En 2013, SINMA tenia contret un préstec bancari de 350.00 euros per a fer front a aquests pagaments. Des de 2015, SINMA ha pagat un total de 259.546 euros (270.877 euros de quota més 26.712 euros en interessos), havent liquidat ja aquest préstec per complet, com ha indicat Francesc Giner, el qual també ha recalcat que el sanejament dels comptes de l’empresa municipal, amb deute zero, permetrà destinar a nous projectes la quantia que fins ara es dedicava a pagar préstecs.

Publicado en Actualitat, Política.