EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL SINMA ONDARA APROVA LA CONTRACTACIÓ DE JUAN FEMENIA ILLAN COM NOU GERENT

solo sinma logo - copia

Substitueix a l’anterior gerent de les empreses, Jordi Serra, difunt a l’octubre de 2019

Ondara, 23.04.20. El Consell d’Administració de l’empresa municipal SINMA Ondara, reunit a través de videoconferència, va aprovar ahir la proposta d’acord de nomenament de nou gerent, càrrec que serà ostentat per Juan Femenia Illan. L’acord va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra dels dos grups de l’oposició, PP i Ciutadans.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha argumentat que és una “necessitat legal el disposar d’un gerent en l’empresa pública”, i ha explicat que per a la designació de Juan Femenia s’ha tingut en compte el procés de selecció realitzat anteriorment per a dit lloc de treball, amb l’objectiu d’optimitzar recursos. Respecte a la votació en contra de l’oposició, ha considerat que els arguments esgrimits tant pel portaveu del PP, Alex Hernández, com de Ciutadans, Joan Costa, “són arguments d’índole política, però no estan en contra de la designació de la persona triada, ni es qüestiona la seua capacitat ni mèrits per a desenvolupar aquesta labor”.

En data del passat 10 d’octubre de 2019, la gerència de la societat SINMA va quedar vacant per la defunció de la persona que l’exercia (Jordi Serra). Cal indicar que durant el procés de selecció realitzat per a la gerència de les empreses municipals l’any 2015 (procés efectuat de manera externa a l’Ajuntament, d’acord amb els principis d’igualtat, objectivitat, mèrit i capacitat), es va descartar un candidat (Juan Femenia) per la seua vinculació, en aquell moment, amb un dels membres del Consell d’Administració, (vinculació que en l’actualitat ja no concorre).

Ahir dimecres 22 d’abril, en el Consell d’Administració, es va proposar a Juan Femenia Illan per a la Gerència de la societat mercantil municipal SINMA Ondara. La proposta es va realitzar atenent als mèrits acreditats en la convocatòria de data 28/10/2015, i havent-se verificat que en l’actual composició del Consell d’Administració de SINMA no concorre cap vincle de parentiu que determine l’exclusió del candidat proposat. Atenent a les funcions estatutàries de la Gerència, la contractació es formalitzarà l’empar del Reial Decret 1382/1985, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, amb dedicació a temps complet i una retribució bruta anual de 38.931,25 euros. Les funcions del gerent, són, entre altres, la direcció, gestió i administració de la societat pública en els termes que preveu els seus estatuts; ostentar la representació legal de la mercantil en aquelles matèries o assumptes en què el Conseller Delegat o el President se la conferisquen; exercir la Direcció immediata del personal de la mercantil; dirigir, inspeccionar i impulsar els projectes, iniciatives, activitats, obres i serveis, així com elaborar l’avantprojecte del pressupost de la mercantil, entre altres funcions. Entre els requisits per a presentar la sol·licitud a aquest lloc de treball, es trobava disposar de la titulació de Titulat Universitari Superior.

D’altra banda, en el Consell d’Administració també es va donar compte ahir dels comptes anuals de l’exercici 2019 de SINMA, i de la modificació estatutària de la societat pública per a adaptar-se a la normativa actual.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.