L’AJUNTAMENT D’ONDARA DENÚNCIA EL BOICOT A LES OBRES DEL CENTRE DE DIA PER ALGUNS MEMBRES DEL COL·LECTIU VEÏNAL DE TOSSALS

Accedir a les obres per a boicotejar-les i agredir un treballador és una cosa “intolerable” que ha sigut condemnada per tota la corporació municipal

Ondara, 03.10.19. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, la primera tinent d’Alcalde, Mar Chesa, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, han denunciat este matí de forma pública en roda de premsa l’assetjament, intromissió i boicot que es realitza des de la setmana passada sobre les obres del Centre de Dia, per part d’algunes persones que s’identifiquen com a membres del col·lectiu veïnal de la zona de Tossals.

roda prensa boicot centre dia (1)

Segons han informat hui, els actes vandàlics i intromissions en la parcel·la del Centre de Dia van començar el passat 26 de setembre, i han arribat inclús a suposar una agressió física contra un dels treballadors per part d’un home, identificat com un veí de Tossals (identificat en part policial), pel mer fet d’estar treballant a les obres. No obstant això, no és l’única acció de boicot que estan patint les obres. El 26 de setembre va aparèixer una pancarta amb les paraules “Benvinguts a Ramirolandia”. El 27 de setembre van aparèixer pintades en el cartell anunciador de Diputació posant que és “il·legal”. El 29 de setembre, també ancorada a la tanca perimetral de l’obra, va aparèixer una altra pancarta amb les paraules “l’Ajuntament no ens escolta”. El 30 de setembre, les accions de boicot van incloure tirar en terra les tanques perimetrals. L’1 d’octubre, es va produir l’agressió d’un veí a l’encarregat de l’obra del centre de dia, donant-li una punyada en el pit, amb testimonis que ho van veure i part policial. I ahir 2 d’octubre, havien desmuntat els marcatges i cotes de nivells que s’havien instal·lat per a la reunió tècnica amb la direcció d’obra, empresa, Diputació i Ajuntament. També s’havia precintat la porta de la caseta d’obra i es va realitzar una inscripció en terra que posava “terreny il·legal”.

boicot centre dia (1)boicot centre dia (2) boicot centre dia (3)boicot centre dia (4)

boicot centre dia (5)IMG_5373

Des de l’Ajuntament d’Ondara, tota la corporació municipal, incloent-hi els grups municipals de PSPV, PP, Compromís i Ciutadans, han condemnat les accions de boicot encaminades que el poble d’Ondara no puga gaudir del Centre de Dia, i s’han condemnat aquests actes de vandalisme, l’agressió a un treballador i la intromissió en l’obra. Es constància que són realitzats per alguns membres del col·lectiu veïnal de Tossals que estan disconformes amb la creació del Centre de Dia en aquesta parcel·la municipal i s’oposen a la seua construcció. L’Ajuntament recorda que l’obra del Centre de Dia en aquest emplaçament és completament legal i es crea en una parcel·la dotacional social, per al gaudi i benefici general de la ciutadania d’Ondara. I que estan fora de lloc les accions de boicot cap a les obres per part d’algunes persones. Recalcant que en tot el procés seguit per a crear el Centre de Dia, no s’ha presentat cap al·legació, i que tots els processos han sigut aprovats en ple per unanimitat de totes les forces polítiques amb representació municipal. No entenent que una infraestructura d’aquestes característiques (una planta baixa, al costat d’un parc, per a l’atenció de les persones majors) tinga aquest rebuig, sent una instal·lació que “és bona per a tots”. Respecte d’això, l’Alcalde ha avançat que van a posar-se mesures policials, i que davant de qualsevol incidència s’ha de contactar amb la policia local, assegurant que “el projecte va a fer-se sí o sí”. L’empresa contractista, que depèn de la Diputació d’Alacant, no està disposada a estar sotmesa a aquesta pressió, perquè així no es pot treballar. Des de l’Ajuntament s’ha traslladat tranquil·litat a l’empresa, i que davant d’incidències acudisca a l’Ajuntament d’Ondara.

roda prensa boicot centre dia (2)

IMG_5370

Respecte a l’obra del Centre de Dia, s’ha aclarit que s’està construint des de fa unes setmanes en una parcel·la qualificada com a sòl urbà dotacional de 1.153m2 i de titularitat municipal ubicada en el carrer Josep Grimalt Mauro 3, cantó amb el carrer Poeta Teodor Llorente (zona urbana de Tossals). Aquesta parcel·la dotacional forma part de l’illa en què es va crear l’any passat el Parc Tossals. La construcció del Centre de Dia d’Ondara és una de les obres incloses en el Pla d’Obres i Serveis de la Diputació d’Alacant, a la construcció del qual, la Diputació Provincial d’Alacant destina 337.500 euros, la qual cosa suposa el 70% del pressupost de l’obra, que ascendeix a 487.500 euros. Amb això es dotarà a Ondara de les instal·lacions d’un centre de dia per a majors dependents que vinga a cobrir les necessitats existents en el municipi. El Centre de Dia s’està construint en la parcel·la que està ubicada en una illa de 10.000 m² que és de titularitat pública en la seua totalitat, i que està formada per una zona verda (parc) i la parcel·la dotacional social on va el centre de dia en qüestió. Es preveu que el centre de dia per a persones dependents preste servei per a 30 places, i que es construïsca una edificació de planta única.

L’Alcalde, José Ramiro, ha detallat tot el procediment seguit en la tramitació del Centre de Dia, que és completament legal. En juliol de 2016 l’acord del ple per unanimitat sol·licitava la subvenció de 487.000 euros per a la creació del centre de dia. Al març de 2017 es va publicar en el BOP la resolució de la subvenció, i l’anunci de l’aprovació definitiva per l’alcaldia i en el tauler d’anuncis. Al desembre de 2017, la Junta de Govern Local va mostrar conformitat al projecte vist l’informe tècnic; al juny de 2018 la Diputació va comunicar l’inici del procés de contractació de les obres; al maig d’enguany 2019 es van adjudicar les obres per part de la Diputació i en juliol de 2019 va tenir lloc l’acta de replantejament. Seguint en tot moment la legalitat vigent.

Igual que en el cas de tramitació de la modificació del Pla Parcial Tossals, per a permutar una parcel·la dotacional escolar per una dotacional social i poder així crear el Centre de Dia al costat d’un parc (seguint la recomanació dels tècnics), per al gaudi de les persones majors. El procés de permuta es va realitzar entre dues parcel·les públiques dotacionals; la que estava dins de l’illa al costat de la zona verda tenia ús escolar-cultural, mentre que la que estava adjacent, al costat de les cases dels veïns, era de serveis. La permuta d’usos es va fer amb els informes positius de les Conselleries d’Urbanisme i d’Educació. A més, el canvi d’usos requeria d’una modificació puntual del Pla General i, per tant, es va fer una exposició al públic, donant peu a la presentació d’al·legacions (i no es van presentar al·legacions). El procés va començar al maig de 2017 amb l’inici de l’expedient, que va comptar amb el vistiplau de la Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial i de la Comissió Informativa d’Urbanisme, així com amb l’acord plenari d’aprovació provisional del projecte el 20 de juliol de 2017; l’anunci en el DOGV i l’acord plenari d’aprovació definitiva del projecte modificat l’11 de novembre de 2017. L’anunci en el BOPA i publicació de la normativa va ser al desembre de 2017, i al febrer de 2018 es va produir la inscripció en el registre autonòmic d’instruments de planejament.

Cal indicar que el programa urbanístic de Tossals va començar fa 30 anys, en la dècada dels 90, quan l’Ajuntament d’Ondara va aprovar la reparcel·lació. El sector es va urbanitzar per complet, amb càrrec als propietaris de parcel·les, segons la legislació urbanística vigent. No obstant això, l’Ajuntament d’Ondara d’aquell moment no va considerar oportú afegir més càrrega econòmica als propietaris, i va deixar pendent de realitzar la zona verda, que des de llavors havia sigut un descampat. En 2017 l’Ajuntament va decidir condicionar eixa zona verda i es va crear el Parc Públic Tossals amb subvenció de la Diputació d’Alacant. Una altra subvenció de la Diputació en 2017, en aquest cas del Pla Provincial d’Obres i Serveis, va servir per a impulsar la creació d’un centre de dia per a persones majors en la parcel·la dotacional situada al costat del parc. L’Alcalde ha volgut recalcar que el centre de dia és una instal·lació per a persones majors i amb problemes de mobilitat, d’una sola planta, que no afecta el dia a dia dels veïns, i l’emplaçament de la qual al costat del parc és el més adequat per a les persones majors.

fotos boicot (1)fotos boicot (2)

Publicado en Actualitat, Política.