L’AJUNTAMENT D’ONDARA CONCEDEIX LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A L’AVINGUDA D’ALACANT I AL COSTAT DEL CENTRE COMERCIAL

IMATGES VEHICLES ELECTRICS (3)

Ondara, 22.08.19. L’Ajuntament d’Ondara ha atorgat en Junta de Govern Local la llicència d’aprofitament o ús comú especial de domini públic municipal en favor d’Iberdrola, per a la instal·lació de tres punts de recarrega de vehicles elèctrics en la via pública, segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el qual ha expressat l’interès del Govern Municipal en què “el municipi compte amb una dotació suficient de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, per facilitar la circulació d’aquest tipus de vehicles sostenibles”.

En concret, dos d’aquests punts per als que s’ha concedit la llicència es crearan al carrer Pego cantó carrer L’Atzúvia (a l’exterior del Centre Comercial Portal de la Marina) i l’altre punt, en l’Avinguda d’Alacant, enfront del número 87 d’aquest vial. Cadascun d’aquests punts comptarà amb una potència total instal·lada de 100.000 W, i pot donar servei simultàniament a dos vehicles elèctrics, de manera que es crearan en total quatre places de recàrrega de vehicles elèctrics amb enllumenat exterior al costat del Centre Comercial, i altres dues places a l’Avinguda d’Alacant. Aquestes places es pintaran de color verd i estaran degudament senyalitzades. El termini d’instal·lació és de tres setmanes. La llicència es concedeix a Iberdrola per a 4 anys, i l’autorització concedida se supedita a l’atorgament de la preceptiva llicència d’obres, que ja ha sigut sol·licitada per Iberdrola prèviament a l’execució de les obres.

Cal indicar que el municipi d’Ondara compta amb diversos punts de recàrrega convencional de vehicles elèctrics (mitjançant les instal·lacions de recàrrega ubicades a l’aparcament interior del Centre Comercial), però no hi ha punts de recàrrega ràpida, com els que es van a instal·lar ara amb el vistiplau de l’Ajuntament d’Ondara, dotant d’un servei més a l’Avinguda d’Alacant, zona que ara estarà habilitada també per a la recàrrega de vehicles elèctrics. La instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics ja disposen d’informe favorable de la Policia Local.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.