EL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA SERÀ EL DIMARTS 30 D’ABRIL A LES 14 HORES I EN L’ORDRE DEL DIA FIGURA EL SORTEIG DE MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS LOCALS I AL PARLAMENT EUROPEU 2019

Ondara, 25.04.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dimarts 30 d’abril a les 14 hores la sessió plenària ordinària. El motiu de passar el dia, de l’últim dijous del mes a un dimarts, es deu a qüestions organitzatives, en tindre que celebrar també el sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Locals i al Parlament Europeu del 26 de maig 2019.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/3. Aprovació de L’Acta anterior (1 d’abril de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/4. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP 710/ 2019. URBANISME. Suspensió de llicències per a la instal·lació de cartells, tanques o suports publicitaris i anàlegs.

4.- EXP. 489/2019. MATÈRIA 3002. Subvencions Generalitat Valenciana. Conselleria ajudes destinades a voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals. Ratificació acord JGL de data 4 d’abril de 2019.

5.- EXP 722/2019. 2004 ELECCIONS. Sorteig membres Meses Eleccions Locals i Parlament Europeu 2019.

6.- EXP. PLENS/2019/4. Informes de l’Alcaldia Presidència.

7.- EXP. PLENS/2019/4. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.