ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 19 DE JULIOL 2018

Ondara, 28.05.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 19 de juliol de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP PLENS/2018/6 . Aprovació de l’Acta anterior (28 de juny de 2018).

2. EXP PLENS/2018/7. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.-EXP 1296/2018. ORDENANCES. Modificació Ordenança Municipal de Circulació. Aprovació provisional.

4.-EXP 1364/2018. PRESSUPOST. Modificació Crèdit. Transferències de Crèdit. Aprovació provisional

5.- EXP PLENS/2018.7 Informes de l’Alcaldia Presidència.

6.- EXP PLENS/2018.7 Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.