ONDARA INICIA EL PROCÉS DE FUSIÓ DE LES EMPRESES MUNICIPALS

empreses logos

Els empleats de les empreses municipals PIMON i SINMA ja han sigut informats de la fusió, amb la que mantindran tots els seus drets laborals actuals

L’operació s’entén per l’Ajuntament d’Ondara com una mesura d’eficiència dels recursos públics i una aposta per l’estabilitat pressupostària

Ondara, 08.06.18. Ahir va ser aprovat en el Consell d’Administració de les empreses municipals d’Ondara SINMA i PIMON, l’inici del procés de fusió d’ambdós empreses, que es preveu siga efectiu en data 1 de gener de 2019. El següent tràmit que s’ha de seguir serà el seu pas per la Junta General de les empreses municipals. El procés es durà a terme al llarg dels pròxims mesos. Els treballadors d’ambdós empreses municipals ja han sigut degudament informats de la fusió per la direcció de les empreses.

solo sinma logo - copiaMARCA PIMON gneral

La fusió de PIMON i SINMA permetrà acabar amb les duplicitats administratives que suposa tindre dues entitats municipals en compte d’una, i reduirà d’aquesta manera costs i processos. En canvi, la fusió no afectarà els treballadors d’ambdós empreses municipals, que mantindran totes les seues condicions laborals, incloent-hi el seu salari i la seua antiguitat en les empreses, i incrementaran la seua seguretat laboral després de la fusió.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor delegat de les empreses, Francesc Giner, han argumentat que en pertànyer ambdós societats mercantils en la seua integritat a l’Ajuntament d’Ondara, cal considerar aquesta operació com una “mesura d’eficiència dels recursos públics”, i com una “aposta per l’estabilitat pressupostària.” En el Consell d’Administració de les empreses celebrat ahir, el PP va votar en contra de la fusió.

L’Alcalde, José Ramiro, ha matisat que el procés de fusió és “una decisió pensada per a l’estabilitat i seguretat dels treballadors i treballadores de les empreses, que passaran a formar part d’una empresa més gran i estable, amb més capacitat per a afrontar d’una millor manera els serveis municipals que dia a dia se li encomanen”; afegint que “suposarà un estalvi en el cost polític i administratiu, ja que no es mantindran, per exemple, les assistències de dos consells d’administració o dues juntes generals, sinó només de u, i també s’estalviarà en una notaria, un registre, una comptabilitat, etc”.

Segons ha indicat el gerent de les empreses municipals PIMON i SINMA, Jordi Serra, entre els motius econòmics que motiven aquesta fusió destaca la simplificació dels processos administratius i de gestió, comercials i societaris; l’aprofitament de sinergies en l’activitat exercida per les dues societats; la reducció dels costs operatius i de l’estructura organitzativa, així com evitar la duplicitat d’òrgans d’administració; i l’eliminació (si és el cas) de crèdits o operacions financeres internes, optimitzant els recursos financers del grup. A més, amb la fusió s’aconsegueix simplificar la gestió comptable i fiscal de les empreses municipals, al mateix temps que una simplificació en el compliment de la normativa sobre Contractes del Sector Públic, i de la normativa sobre Transparència. També implica aconseguir un augment de la capacitat per a, si és el cas, escometre noves inversions.

En relació amb la plantilla de treballadors d’ambdós empreses municipals, ha destacat que s’incorporaran a la nova empresa resultant després de la fusió en les mateixes condicions en què venien desenvolupant la seua labor, amb ple i escrupolós respecte a la totalitat dels seus drets i obligacions, per resultar, a més, obligatòria en virtut del que disposa l’Article 44 de l’Estatut dels Treballadors per als supòsits de successió d’empresa. S’entén que, per a ambdós plantilles (tant la de PIMON com la de SINMA), l’operació suposa un augment de la seua seguretat en el treball, en la mesura que els objectius econòmics que es persegueixen redunden en la viabilitat a llarg termini de la societat resultant, i, per tant, dels seus llocs de treball.

La plantilla de SINMA (empresa encarregada de la recollida de residus i neteja viària) està integrada per 13 persones, mentre que en el cas de PIMON, la plantilla està integrada per 28 persones amb contracte fix, que es distribueixen en diferents serveis (piscina, ràdio, escoleta, brigada, serveis generals). A més, compta amb les contractacions de duració determinada per a les escoles esportives (amb contractacions vinculades al calendari esportiu) i per a les escoles d’estiu (en ambdós casos varien anualment en funció de les necessitats).

Publicado en Actualitat, Política.