ONDARA PUBLICA LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DELS COORDINADORS/ES DE L’ESCOLA D’ESTIU MULTI-ESPORT, L’ESCOLA INFANTIL I L’ESCOLA EDUCATIVA

Les sol·licituds es presentaran fins al 4 de maig a les oficines de l’empresa municipal

Ondara. 06.04.18. L’empresa municipal PIMON d’Ondara i la Regidoria d’Educació, Formació i Esports de l’Ajuntament d’Ondara han fet públiques les bases per a la contractació temporal dels coordinadors/es de les tres escoles municipals d’estiu 2018; l’Escola Municipal d’Estiu Multi-Esport; l’Escola Municipal d’Estiu Infantil i l’Escola Municipal d’Estiu Educativa.

escoleta (2017)escola multi esport 2017bty

Les sol·licituds per a les tres places de coordinador/a es podran presentar fins al divendres 4 de maig de 2018 (inclòs) a les oficines de l’empresa municipal (Plaça del Mercat núm. 6), acompanyant el Currículum vitae, fotocòpia de DNI, justificació dels mèrits al·legats, i Proposta de Projecte o Programa de Gestió de l’Escola d’Estiu Multi-Esport; de l’Escola d’Estiu Infantil; o l’Escola d’Estiu Educativa (en funció de la plaça a què s’opte). La funció del coordinador/a de cadascuna de les tres escoles, serà la d’organitzar i realitzar les activitats pròpies d’una Escola d’Estiu (Multi-Esport, Educativa o Infantil), conforme al Projecte o Programa de Gestió proposat per la persona aspirant, així com sota la coordinació de la Regidoria d’Educació, Formació i Esports de l’Ajuntament i la seua vinculació laboral amb l’empresa municipal PIMON.

L’objecte de la convocatòria és la contractació temporal, per a aquest estiu 2018, d’un coordinador/a d’escola d’estiu multi-esport (a celebrar al pavelló i piscina municipal); d’un coordinador/a d’escola d’estiu educativa (que se celebrarà al Col·legi Sanchis Gaurner); i d’un coordinador/a d’escola d’estiu infantil (que tindrà lloc a l’Escoleta Infantil Municipal). El contracte laboral serà de duració determinada (del 2 de juliol al 31 d’agost). Quant a la jornada laboral, serà de 8 a 14 hores, de dilluns a divendres.

La titulació mínima requerida per a l’Escola Multi-Esport és Monitor d’Activitats Físico-Esportives, Mestre en Educació Física, Llicenciatura o Grau en Educació Física, o Ciències de l’Esport, Entrenador-Monitor d’activitats esportives. Quant a la titulació mínima requerida en el cas de la coordinació per a les Escoles d’estiu Infantil i Educativa, les persones aspirants hauran de disposar d’algun d’aquests títols o situacions: Mestre en qualsevol de les seues especialitats, educador social, psicòleg, pedagog, psicopedagog; o estar cursant l’últim curs de les titulacions mencionades; o estar en possessió del títol del cicle formatiu de Grau Superior Tècnic d’Educació Infantil o equivalent en matèries educatives i d’oci relacionades amb menors.

Les convocatòries de les tres places s’han publicat en les oficines de l’empresa municipal, el Tauler d’Edictes municipal, Casa de Cultura/Biblioteca, Oficines Municipals de l’Agència de Desenvolupament local, i Seu electrònica de la pàgina web municipal.

En les bases es pot consultar tota la documentació referent a les convocatòries, incloent-hi els annexos amb el contingut mínim del Projecte o Programa de la gestió de les tres Escoles d’Estiu de 2018.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.