ONDARA ESTRENA NOVA RETOLACIÓ I CARTELLERIA EXPLICATIVA EN EL PUNT DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMICILIARIS

punt recollida ondara (2) punt recollida ondara (1)

  • Des de SINMA s’insta a complir les ordenances per a millorar el servei

  • Els residus generats per la pròpia activitat professional hauran de ser retirats i tractats per la pròpia empresa mitjançant un gestor autoritzat, no sent admesos al Punt de Recollida

Ondara, 20.03.18. L’Ajuntament d’Ondara, a través de l’empresa municipal SINMA, ha detectat que durant 2017 s’ha incrementat el volum d’alguns dels residus admesos en el Punt de Recollida de Residus Domiciliaris (ubicat al carrer Tomás Edison). Gran part d’aquest increment correspon a residus d’activitats professionals. Per aquest motiu, des de SINMA es recorda als usuaris que poden fer ús del servei del punt de recollida els particulars i xicotets comerços d’Ondara i Beniarbeig, amb una generació de residus que puga assimilar-se als produïts en els domicilis particulars. Aquells objectes de rebuig generats per la pròpia activitat professional hauran de ser retirats i tractats per la pròpia empresa mitjançant un gestor autoritzat, no sent admesos per al seu depòsit al Punt de Recollida.

En aquest sentit, des de SINMA s’ha establit un quadre de referència amb les freqüències i quanties admeses per a cada tipus de residu. L’empresa municipal ha pres aquestes mesures amb l’objectiu de poder millorar la prestació del servei de recollida que presta a la ciutadania i fer complir les ordenances. La intenció, segons indica el Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, és treballar conjuntament per a millorar la prestació del servei; una separació efectiva de residus urbans en origen; i una major conscienciació amb el medi ambient.

frances giner punt recollida

Francesc Giner, com a responsable de SINMA, ha visitat aquest matí les instal·lacions del Punt de Recollida de Residus Domiciliaris ubicat al carrer Tomás Edison, on s’han instal·lat nous cartells informatius i nova retolació exterior (realitzada en castellà i valencià), en la que s’ofereix informació detallada del servei del Punt de Recollida de Residus Domiciliaris. En aquesta informació, s’indica que l’horari d’obertura és de dilluns a dissabte de 7.30 a 13 hores i que el servei és per a veïns i veïnes d’Ondara i Beniarbeig (d’acord amb la licitació de l’arreplegada de residus de Beniarbeig). També es matisa que no s’admeten residus procedents d’activitats industrials, i s’indica el llistat dels residus admesos. A més, s’han col·locat cartells interiors, detallant les normes del Punt de Recollida i un quadre de referència amb les freqüències i quanties admeses per a cada tipus de residus per a totes les persones autoritzades.

punt recollida normes (1) punt recollida normes (2)

El quadre de referència amb les freqüències i quanties admeses per setmana per a cada tipus de residus és el següent:

TIPUS DE RESIDUS: QUANTITATS/ SETMANA

Paper i cartó (sense quantitat límit)

Plàstics i envasos lleugers (sense quantitat límit)

Electrodomèstics (frigorífic, llavadora, TV) – 1 unitat

Altres RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) (impressores, ordinadors, etc.) – 2 unitats

Mobles (taules, cadires, armaris, sofàs, etc.) – 2 unitats

Matalassos – 1 Unitat

Ferralla, metalls – 1 cabàs

Fusta – 1 cabàs

Restes de poda i jardineria (particulars) – 1 cabàs

Runes i enderrocs (particulars) – 1 cabàs

Vidre pla – 3 unitats

Envasos de pintures, vernissos i dissolvents buits – 3 unitats

Peretes i tubs fluorescents – 5 unitats

Piles, bateries (sense quantitat límit)

Oli de cuina domèstica – 1 unitat

Així mateix, el Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, puntualitza que l’empresa municipal continua oferint per a particulars (no per a empreses) el servei de recollida gratuïta de mobles, electrodomèstics i voluminosos cridant al 965085045 (en horari de 8 a 15 hores, i des de l’empresa municipal es facilitarà dia i hora en què passarà el servei a retirar els utensilis al lloc concretat).

punt recollida ondara (3)

Publicado en Actualitat, Ajuntament.