ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIVENDRES 22 DE JULIOL

Ondara, 21.07.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el divendres 22 de juliol de 2016 a les 14:00 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EP 1157/2016. Aprovació acta de la sessió anterior ( 30/6/2016)

2.- EP 1326/2016. Decrets de l’Alcaldia.

3.- EP 1199/2016. 2003 Corporació. Dimissió regidor Josep Carles Femenia Illan (PSPV-PSOE).

4.- EP 1324/2016. Consorci. Estatuts Consorci Universitari Centre Associat a la UNED a Dénia.

5.- EP 1245/2016. Proposta d’Adjudicació Béns Immobles (SUMA exp. 2011-26-028454,FINCA 7590 i 9420).

6.- EP 1023/2016. Sol·licitar la inclusió de l’obra denominada “ Construcció de Centre de Dia a Ondara”, a l’empar de la convocatòria per al Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a 2017.

7.-EP 1158/2016. RRHH. Nomenament de Tresorer de Fons.

8.- EP 1322/2016. RRHH. Policia Local. Proposta Creació lloc de treball Oficial Policia Local en segona activitat.

9.- EP 1328/2016. URBANISME. Modificació Puntual núm 4 del Pla Parcial Industrial de millora dels Sectors 5, 6 i 7 “ Marjals”

10.- Precs i preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.