L’AJUNTAMENT D’ONDARA PORTA A PLE LES AL·LEGACIONS A l’ESTUDI INFORMATIU DEL TREN DE LA COSTA

L’AJUNTAMENT D’ONDARA PORTA A PLE LES AL·LEGACIONS A l’ESTUDI INFORMATIU DEL TREN DE LA COSTA

L’Ajuntament d’Ondara no comparteix els arguments exposats per a excloure la ubicació d’una estació a Ondara; discrepa del resultat de l’anàlisi de rendibilitat efectuat per l’Estudi Informatiu, i considera necessari la realització d’un nou estudi que incloga una segona estació a Ondara, posicionada estratègicament als voltants de les infraestructures existents de la Variant i l’AP-7 i sobretot on es genera major mobilitat de vehicles

Ondara, 19.12.19. Aquest dijous 19 de desembre se celebra a les 20:30 hores el ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara corresponent al mes de desembre, i entre els assumptes de l’ordre del dia, s’eleva a ple l’aprovació d’al·legacions a l’Estudi Informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la Costa), per a poder ser presentades dins del termini previst pel Ministeri de Foment, les al·legacions que formula l’Ajuntament d’Ondara, com a administració pública afectada. Des de l’Ajuntament d’Ondara, per part dels serveis tècnics municipals (arquitecte municipal), s’ha elaborat l’Informe en la fase de consulta en la formulació de declaració d’impacte ambiental. L’Ajuntament d’Ondara no comparteix els arguments exposats en l’Estudi Informatiu per a excloure la ubicació d’una estació a Ondara; discrepa del resultat de l’anàlisi de rendibilitat efectuat per l’Estudi Informatiu, i considera necessari la realització d’un nou que incloga una segona estació a Ondara, posicionada estratègicament als voltants de les infraestructures existents de la Variant i l’AP-7 i sobretot, on es genera major mobilitat de vehicles, com als voltants del Centre Comercial Portal de la Marina.

De l’alternativa triada per l’Estudi Informatiu en la seua Fase II, en l’informe de l’Ajuntament d’Ondara es destaquen les següents observacions. D’una banda, el traçat del Tren de la Costa es planteja paral·lel a l’Autopista AP-7, a la qual cosa no hi ha res a objectar, i es proposa una sola nova estació a Dénia, al sud-oest de l’entramat urbà, abans de l’arribada a la població, amb l’objecte de minimitzar afeccions i excloent la implantació d’altres estacions en altres nuclis poblacionals, i en particular, a Ondara. Tal decisió s’argumenta basant-se en dades arreplegades en l’Estudi Informatiu, concloent que eixes estacions i en concret, la d’Ondara, generarien una baixa captació de demanda, a la seua relativa proximitat a l’estació de Dénia, i al cost d’execució, de l’ordre de 5.000.000 d’euros.

Respecte d’això, l’Ajuntament d’Ondara no comparteix els arguments exposats per a excloure la ubicació a Ondara d’una estació, ja que “es considera de poc abast el criteri de considerar la millor cobertura en un ràdio de 1.500 metres al voltant de l’estació de Dénia, quan els possibles usuaris no sols són els provinents de la capital de la Marina Alta, sinó dels pobles limítrofs i dels pobles de l’interior de la comarca, amb un potencial poblacional de 200.000 habitants i de 520.000 viatgers en la Marina Alta, en l’horitzó 2020, segons l’estudi de la Universitat d’Alacant sobre l’estimació de la demanda potencial de viatgers del Tren de la Costa, en la Marina Alta”. Ondara constitueix punt de confluència i pas obligat del flux de passatgers fins a la futura estació de Dénia, i ocupa una posició estratègica i equidistant amb altres poblacions, el que la converteix en objectiu d’implantació d’importants infraestructures, com són el peatge de l’AP-7, (amb un flux de trànsit comptabilitzat durant 2018 de 13.249 vehicles, flux que s’estima patisca un notable augment a conseqüència de la liberalització de l’AP-7, i en especial de trànsit pesat, a partir de gener de 2020) i que dóna eixida a nombroses poblacions de la comarca, així com l’accés a través de la N-332, i que constitueixen la porta d’entrada a la Marina Alta pel nord. Amb eixe criteri, s’han instal·lat a Ondara altres infraestructures, com són la ITV, i el centre comercial Portal de la Marina (amb un volum de visitants comptabilitzat durant 2018 de 4.000.000 de persones i un flux de cotxes de 1.500.000 unitats, arribant a aconseguir l’afluència de gent en moments punta fins a 20.000 persones, i a al voltant del qual s’han implantat nombroses empreses de serveis amb enorme efecte en l’afluència de gent).

Tenint en compte aquestes consideracions, l’estimació efectuada per l’Estudi Informatiu, sobre la captació total (possibles viatgers/ dia) que generaria l’estació d’Ondara, de l’orde de 253-256 passatgers, (que és l’argument utilitzat per a descartar la implantació d’una estació a Ondara), en l’informe municipal de l’Ajuntament d’Ondara es conclou que “no s’ajusta en absolut a la realitat, per la qual cosa mereix la seua reconsideració”. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Ondara discrepa del resultat de l’anàlisi de rendibilitat efectuat per l’EI, que presenta resultats negatius en totes les fases previstes, quan la realitat és que aquest projecte “suposa una clara rendibilitat tant des del punt de vista econòmic com social, en facilitar l’accés a la costa per Dénia tant de 200.000 habitants, com els potencials visitants de fora de la comarca”. De la mateixa manera, la implantació actual d’una estació a Ondara suposaria “una rendibilitat ambiental, en el context de les mesures a adoptar pel canvi climàtic, en afavorir un millor accés a un transport públic sostenible, i en la línia de les polítiques impulsades pel govern per a la reducció d’emissions i que recentment han sigut avalades pel secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Vivenda del Govern d’Espanya, Pedro Saura García, en el marc de la COP 25, apostant per l’ús del tren com el transport més sostenible i com a millor mesura de lluita contra el canvi climàtic”.

En la mateixa línia, cal destacar la insuficient capacitat viària existent per a canalitzar el potencial flux de passatgers cap a l’estació de Dénia, que té el seu pas obligat per Ondara, per a després accedir a la CV-725, sent que en l’actualitat ja es produeixen retencions en la Variant de la N-332, en la confluència a l’accés al Centre Comercial, en les hores punta de cap de setmana i festius, sent aquesta rotonda elevada punt de concentració dels accessos a Ondara per les seues portes nord i oest.

Per tant, l’Ajuntament d’Ondara considera necessari la inclusió d’una segona estació a Ondara, posicionada estratègicament als voltants de les infraestructures existents de la Variant i l’AP-7 i sobretot en els voltants del Centre Comercial Portal de la Marina, per la confluència de vehicles, sent que hi ha terrenys suficients per a la seua implantació, i més pròxima i accessible a la resta de poblacions disperses en la comarca, seguint el model de Gandia-Xeraco, en que una estació alternativa s’ubica en una població pròxima a la capital de la Safor, al costat de l’eixida de l’autopista, i amb un important efecte de descongestió en l’estació principal.

anexo 3 posible estacion

Publicado en Actualitat, Ajuntament.