L’AJUNTAMENT D’ONDARA I LA FUNDACIÓ RESIDÈNCIA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A PRESTAR SERVEI DE MENJARS EN CASOS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL

L’Ajuntament abonarà 6 euros per dieta i es farà càrrec del pagament de l’IBI d’un immoble de la Fundació, en contraprestació per l’elaboració de menjars per a les persones necessitades dins de l’àrea de Serveis Socials

Ondara, 13.09.18. L’Ajuntament d’Ondara ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Residència Mare de Déu de la Soledat que té com a objecte el servei de menjars en els casos d’intervenció en situacions d’emergència social. El conveni ha sigut subscrit aquest matí a l’Ajuntament per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Serveis Socials, Mª Carmen Velázquez, amb Juana Peris, Jutgessa de Pau d’Ondara, en qualitat de membre del Patronat de la Fundació de la Residència Mare de Déu de la Soledat. Segons ha afirmat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, aquesta iniciativa és una forma d’evidenciar la solidaritat de les institucions públiques amb les persones més necessitades.

convenio residencia

L’Ajuntament d’Ondara, dins de l’àrea de Serveis Socials (que dirigeix Mª Carmen Velázquez), realitza ocasionalment la prestació del servei de menjars en els casos d’intervenció en situacions d’emergència social. L’Ajuntament no disposa de menjador, per la qual cosa recorre a establiments de restauració de la localitat per a subministrar aquest servei. Per la seua banda, la Fundació compta, dins de les seues instal·lacions, amb una cuina per al menjador de la pròpia residència, i per tant, podria també subministrar les racions de menjars que ocasionalment puga necessitar l’àrea de Serveis Socials per als esmentats casos d’emergència social.

En el conveni subscrit, es regulen les condicions per les quals la cuina de la Fundació subministrarà a l’Ajuntament d’Ondara les racions de menjars que necessite, destinades a actuacions d’intervenció d’emergència social que realitzen els seus Serveis Socials municipals. Aquest servei es limitarà a la preparació del menjar i a posar-lo a disposició dels serveis socials municipals, no incloent el servei de menjador. La cuina de la Residència subministrarà les racions requerides del menú que tinga preparat o programat del dia, i sempre que tinga disponibilitat suficient. Les racions de menjars seran lliurades per la cuina a la persona designada pels serveis socials municipals, i, si és el cas, inclourà el material d’un sol ús que siga necessari.

En contraprestació a aquest servei prestat per la Residència, l’Ajuntament d’Ondara abonarà una quantitat de 6 euros per dieta (servei per persona). A més, l’Ajuntament també es compromet a abonar anualment, mentre estiga vigent aquest conveni, l’import de l’IBI d’un pis propietat de la Fundació (provinent d’una donació). Es tracta d’una quota bàsica per tindre el servei d’emergència social actiu. Aquest conveni tindrà una duració inicial d’un any, si bé es prorrogarà tàcitament mentre cap de les parts comunique a l’altra la voluntat de no continuar.

Cal destacar que la Fundació de la Residència Mare de Déu de la Soledat ja està fent, i ha fet durant molts anys, aquest tipus de servei d’emergència social, ja que ho tenen com a un dels seus fins fundacionals. Eixe cost s’entén per part de l’Ajuntament que es pot fer càrrec l’administració local, atès que el tema de les emergències socials sempre van dirigides pel departament de Serveis Socials.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.