L’AJUNTAMENT D’ONDARA INFORMA SOBRE LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS I SOL·LICITUDS AL REGISTRE ELECTRÒNIC A PARTIR DE L’1 D’ABRIL

Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit

Ondara, 28.02.18. A partir de l’1 d’abril de 2018, l’Ajuntament d’Ondara posarà en pràctica el que disposa la nova legislació de procediment administratiu comú (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic). Segons aquesta normativa, les persones físiques, amb caràcter general i llevat d’excepcions, poden triar si es comuniquen o no amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics; mentre que les persones jurídiques, així com totes les citades en l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, (en general les que tenen CIF: empreses, associacions, comunitats de béns, etc.) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit, i per tant, el registre d’entrada de l’Ajuntament d’Ondara no admetrà documents en paper (factures, sol·licituds, comunicacions, etc.).

Per a això, les persones jurídiques hauran de disposar del corresponent certificat digital en programari o en targeta criptogràfica, que podran obtenir accedint a l’ACCV, https://www.accv.es/empresas/ on podran trobar tota la informació referent a això, així com dades de contacte de correu electrònic i telèfon per a resoldre dubtes.

L’Alcalde d’Ondara i responsable de l’àrea de Modernització en l’Administració, José Ramiro, ha indicat que des de juliol de 2017 s’aplica aquesta normativa en l’administració local, si bé, en breu, els sistemes informàtics de registre d’entrada ja no permetran que les persones jurídiques puguen presentar els documents en paper. L’Ajuntament d’Ondara aplicarà la normativa des de l’1 d’abril de 2018. De manera que, per a aquesta data, serà necessari que disposen del certificat digital, totes les persones jurídiques que es relacionen amb l’Ajuntament d’Ondara per a qualsevol tràmit. L’Ajuntament d’Ondara, en ser centre PRU (Punt de Registre d’Usuari), pot emetre certificats digitals (per a persones físiques i jurídiques), pel que les persones interessades poden acudir també a l’oficina del Jutjat de Pau (planta baixa de l’Ajuntament d’Ondara).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.