SERVEIS SOCIALS MILLORA LA PROTECCIÓ DELS EQUIPS INTERACTIUS DEL CENTRE SOCIAL

Ondara, 26.01.22. Des de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per M.ª Carmen Velázquez, s’han realitzat una sèrie de millores a les instal·lacions del Centre Social Trini Reyes d’Ondara. La setmana passada van culminar les actuacions per instal·lar un sistema de protecció de l’equipament interactiu del centre.

Aquest muntatge ha consistit en un tancament per a protegir la pantalla digital que tots els usuaris del centre utilitzen cada dia per a dur a terme activitats cognitives en la sala d’actes, emmarcades en els tallers per a gent gran que impulsa la Regidoria del Major. La instal·lació s’ha millorat per a evitar als usuaris qualsevol caiguda o accident menor que es poguera produir, al mateix que s’aposta per la dinamització dels material que disposa el Centre Social.

La Regidora del Major, Mª Carmen Velázquez, ha indicat la seua satisfacció amb el resultat de petites accions com aquesta, que contribueixen al manteniment dels edificis públics.

Aquesta millora s’ha efectuat a càrrec de la partida de manteniment i reparació d’edificis municipal , i per a dur a terme l’actuació s’ha contractat a una empresa local (pertanyent a la borsa de proveïdors, dins del de pla de Reactivació Econòmica per a proveïdors locals).

L’AJUNTAMENT D’ONDARA PORTA A PLE EL CONVENI AMB LA RESIDÈNCIA PER A LA CESSIÓ DE L’ÚS DE l’ESPAI MUNICIPAL A LA FUNDACIÓ NTRA. SENYORA DE LA SOLEDAT

Ondara, 25.01.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari aquest dijous 27 de gener, i en l’ordre del dia, entre altres assumptes, destaca l’elevació a aprovació de la signatura del conveni amb la Fundació Nostra Senyora de la Soledat per a cedir a la fundació l’ús de l’espai municipal de l’edifici de la Residència Mare de Déu de la Soledat d’Ondara de forma gratuïta. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha destacat que després de tants anys, es regularitza així el tema de la propietat i l’ús de la mateixa. L’Ajuntament d’Ondara, copropietari del 50% de l’immoble, “cedirà el seu ús gratuïtament a la Fundació, posant de manifest la unitat de criteris i principis que ambdós entitats comparteixen”, segons ha manifestat, afegint que “el vincle històric entre el municipi d’Ondara i la Fundació Nostra Senyora de la Soledat és evident, i amb aquest conveni s’ha volgut contribuir a l’enfortiment i enriquiment de l’atenció als més majors, proporcionant un servei per a millorar la seua la qualitat de vida, encoratjant i estimulant la participació social».

Cal recordar que al novembre de 2017, el ple de l’Ajuntament va aprovar el dictamen sobre la propietat del solar i de l’edifici de la Residència Nostra Senyora de la Soledat d’Ondara. En el dictamen s’exposava que els terrenys en què es troba la Residència són propietat de l’Ajuntament d’Ondara, mentre que les obres de l’edifici de la Residència van ser finançades per l’Ajuntament i per la Fundació “Nostra Senyora de la Soledat”, a més de per les ajudes rebudes de Diputació i Generalitat Valenciana. Acordant que la propietat de l’edifici (valorat en 1.150.599 euros) fora al 50% per a la Fundació i al 50% per a l’Ajuntament, i que consistori cediria a la Residència el seu percentatge mentre dure la seua explotació.

Ara, en el ple d’aquest dijous 27 de gener 2022, l’Equip de Govern porta a debat i aprovació el Conveni regulador entre l’Ajuntament d’Ondara i la Fundació Nostra Senyora de la Soledat per a aquesta cessió de l’ús de l’espai municipal situat a la Plaça de les Escoles. L’Alcalde, José Ramiro, matisa que aquest conveni “suposa un gran pas per a les dues entitats, ja que després de diversos anys, es regularitzarà oficialment la cessió de l’espai municipal i l’ús del mateix”. Indicant que “l’Ajuntament d’Ondara té entre els seus principals objectius l’exercici d’activitats dirigides a millorar el benestar social de tots els veïns i veïnes amb especial atenció a la gent gran, raó per la qual, una de les seues prioritats era la regularització d’aquest conveni, que comportarà una millor col·laboració amb la Residència”.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA ELEVA AQUESTA SETMANA A PLE LA CESSIÓ A CREU ROJA D’UN LOCAL MUNICIPAL PER A DUR A TERME LA SEUA LABOR ASSISTENCIAL

*Foto arxiu visita al local*

Les instal·lacions de “l’antiga sombrereria” han sigut reformades per l’Ajuntament per a acollir la seu de Creu Roja a Ondara

Ondara, 25.01.22. L’Ajuntament d’Ondara eleva aquesta setmana a aprovació en el ple ordinari de gener el conveni de col·laboració que manté en els últims anys amb la Creu Roja per al desenvolupament de diferents projectes i programes assistencials per part del Comitè Local de Creu Roja Espanyola al municipi d’Ondara. La principal novetat del conveni que es renova aquest 2022 és que l’Ajuntament d’Ondara ha cedit un local municipal a aquesta ONG perquè puga desenvolupar les seues activitats en la seua nova seu local a Ondara, per a accions com a sensibilització, gestió i captació de voluntariat; formació del voluntariat i laboral; atenció a persones en extrema vulnerabilitat; i activació i seguiment cap a l’ocupació “el meu GPS laboral”. Es tracta de la primera vegada que Creu Roja disposa d’una seu pròpia en el municipi d’Ondara, atès que fins ara realitzava els seus projectes assistencials a la Casa de Cultura o al Centre Social.

El conveni amb Creu Roja es porta aplicant a Ondara des de 2018. La signatura del conveni, que suposa la continuïtat del mateix durant 2022, serà subscrit per Alcalde d’Ondara, José Ramiro i la Regidora de Serveis Socials, Mª Carmen Velázquez, per part de l’Ajuntament; i per part de Creu Roja, Eduardo de la Morena (President Creu Roja Dénia); i Belén González Molina (Directora Tècnic Local – Creu Roja Espanyola, Assemblea Local Dénia).

Les instal·lacions que ha cedit l’Ajuntament a Creu Roja perquè desenvolupe la seua labor assistencial és un local municipal conegut com “l’antiga sombrereria”, ubicat a una planta baixa de 45 m² en Avinguda Alacant núm. 8 (actualment amb entrada per C/ Verge dels Dolors núm. 2). L’Ajuntament d’Ondara ja ha realitzat obres d’adequació del local als fins prevists al conveni; i les obres estan acabades, a falta que Creu Roig dote d’equipament al local.

Tal com han recalcat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Serveis Socials, Mª Carmen Velázquez, “la cessió d’aquest local permetrà continuar prestant serveis i també iniciar nous programes assistencials a Ondara, al mateix temps que començar a posar en marxa nous programes dirigits a persones en situació de vulnerabilitat”. Per a això, des de l’Ajuntament d’Ondara, tant l’Alcalde com la Regidora de Serveis Socials han animat a la ciutadania a formar part del voluntariat de Creu Roja Espanyola.

Segons s’indica en el conveni, Creu Roja, dotarà del mobiliari i equipament necessari per al desenvolupament d’activitat el local, i podrà utilitzar l’espai de dilluns a diumenge i les vesprades que es precisen per a dur a terme l’activitat proposada. A més, Creu Roja disposa permetre el seu ús amb caràcter puntual a aquelles institucions que ho sol·liciten mitjançant sol·licitud a l’Ajuntament, en l’àrea destinada per a formació, i sempre en relació amb activitats sociosanitàries organitzades en benefici del municipi. Aquesta ocupació es realitzarà fora de l’horari d’activitat de Creu Roja.

Com a objectiu prioritari del conveni, Creu Roja es compromet a dinamitzar el voluntariat, per a poder desenvolupar el Pla d’Acció Local i garantir l’adequació dels objectius de la Institució a la realitat local. Un altre dels objectius prioritaris de Creu Roja és l’eradicació de la pobresa, estant condicionada la seua realització a la disponibilitat de recursos materials i humans. A Ondara es desenvoluparan, entre altres programes, el de servei d’ocupació. També es prestarà el servei per a millorar les funcions cognitives de les persones majors de la Residència Mare de Déu de la Soledat. D’altra banda, el programa dirigit a persones majors engloba l’ajuda a domicili complementària; i l’atenció a persones amb condicions cognitives deteriorades. El programa dirigit a persones amb diversitat funcional impulsa el projecte d’entrega de productes de suport; i el de transport adaptat, per a potenciar les activitats de temps lliure. I el programa dirigit a persones en situació de vulnerabilitat estudia les necessitats de les persones i, a més de realitzar entregues de béns i econòmiques, permet millorar el seu benestar personal.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA INFORMA DE LA PUBLICACIÓ D’AJUDES DE LA GENERALITAT PER A MILLORES EN VIVENDES (PLA RENHATA) I PER A INFORMES D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS (IEECV)

L’Ajuntament d’Ondara informa:

PUBLICACIÓ AJUDES IEE.CV

En el DOGV de dia 21 de gener, van eixir publicades les ajudes per a la realització de IEECV 2022 . La convocatòria quedarà oberta a partir de l’1 de febrer, tal com s’indica.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEEV.CV).

En el següent enllaç de la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, està disponible tota la informació relativa a aquestes ajudes del IEE.CV:

https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/ajudes-convocatories-2022/-/asset_publisher/tapm5zsVBNBW/content/ayudas-implantacion-del-ieev–5?redirect=https%3A%2F%2Fhabitatge.gva.es%2Fes%2Fweb%2Farquitectura%2Fajudes-convocatories-2022%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tapm5zsVBNBW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2

PUBLICACIÓ AJUDES PLA RENHATA

En el DOGV del dia 21 de gener, han eixit publicades les ajudes del Pla Renhata 2022 (subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge). La convocatòria quedarà oberta a partir de l’1 de febrer, tal com s’indica.

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla RENHATA.

En el següent enllaç de la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, està disponible tota la informació relativa a aquestes ajudes del Pla Renhata: https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/ajudes-convocatories-2022/-/asset_publisher/tapm5zsVBNBW/content/plan-renha-2?redirect=https%3A%2F%2Fhabitatge.gva.es%2Fes%2Fweb%2Farquitectura%2Fajudes-convocatories-2022%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tapm5zsVBNBW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 27 DE GENER 2022

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 25.01.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 27 de gener de 2022 a les 20:30 hores, sent aquest el primer ple de la present anualitat. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/12. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (23 DE DESEMBRE DE 2021).

2. EXP. PLENS/2022/1. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3. EXP. 2682/2021. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. CONTROL INTERN DE DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 54/2021. ALÇAMENT INFORME-REPARO INTERVENCIÓ I APROVACIÓ DE LA DESPESA.

4.EXP. 1541/2021. MATÈRIA 2200.RRHH. PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ACTUALITZACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL D’OFICIALIA-CAPORALIA DE POLICIA LOCAL. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. REQUERIMENTS SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN. APROVACIÓ.

5.EXP. 359/2021. MATÈRIA 5800. EDUCACIÓ. PLA EDIFICANT. OBRES. COL·LEGI SANCHIS GUARNER-MARJALS. MILLORA ENERGÈTICA I OBRA D’ADEQUACIÓ DEL COL·LEGI SANCHIS GUARNER. EMPLAÇAMENT: C/LEPANTO, 2-C/MESTRE SERRANO, 3. APROVACIÓ MEMÒRIA.

6. EXP. 1914/2021. MATÈRIA 2010. CONVENIS GENERALS. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE COMITÉ LOCAL DE «CRUZ ROJA ESPAÑOLA» EN DÉNIA I L’AJUNTAMENT D’ONDARA. APROVACIÓ.

7. EXP. 82/2022. MATÈRIA 2010. CONVENIS GENERALS. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ONDARA I LA FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DE LA SOLEDAT PER A LA CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS MUNICIPALS. APROVACIÓ.

8. EXP. PLENS/2022/1. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

9. EXP. PLENS/2022/1. PRECS I PREGUNTES.

ONDARA VIU UNA FESTIVITAT DE SANT ANTONI 2022 ADAPTADA A LES ACTUALS CIRCUMSTÀNCIES

  • La Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara ha organitzat els actes amb la col·laboració de la Regidoria de Festes i Tradicions
  • Dissabte es va realitzar la foguera i la baixada de l’arbre, i diumenge una benedicció d’animals en un recorregut pel poble

Ondara, 24.01.22. Aquest cap de setmana (dissabte 22 i diumenge 23 de gener), la Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara ha organitzat els actes de Sant Antoni a Ondara, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Miguel Gomis, que ha aportat la logística necessària per a la realització amb seguretat dels diferents actes emmarcats en aquesta celebració tradicional al poble.

Els actes prevists inicialment es van veure alterats amb canvis en la programació degut a l’alta incidència per covid al poble. Així, es van retirar els actes que suposaven estar sense mascareta (el sopar) i la benedicció d’animals no es va realitzar de forma estàtica enfront del Prado, com en anys anteriors, sinó que el rector va beneir les mascotes al seu pas en el recorregut pel poble. El dissabte 22 de gener es va realitzar la cercavila pel poble i la baixada de l’arbre (des del Col·legi Sanchis Guarner fins arribar al Prado, per la Ronda Generalitat), i la gran foguera a la vesprada al costat del Prado. Ahir diumenge 23 de gener, al matí, després de la missa, es va portar a cap la cercavila, amb la participació dels carros i cavalls, que va comptar amb l’ambientació musical a càrrec d’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals; i la Benedicció d’animals, a càrrec del Rector d’Ondara, Ximo Silvestre, que va beneir els animals durant el recorregut pels carrers del poble. Va haver-hi una alta participació, mantenint en tot moment les mesures de seguretat necessàries.

L’Ajuntament d’Ondara, per la seua banda, ha facilitat la fusta de la foguera; va preparar la ruta que van realitzar els carros, i va aportar els recursos municipals per a fer-ho (Policia Local, Protecció Civil, Bombers en la foguera…). El Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, ha agraït a l’Associació de Carreters i Cavallistes el seu impuls a l’hora d’organitzar aquesta festivitat tradicional, així com al rector d’Ondara, Ximo Silvestre, i a totes les persones que, malgrat del canvi en l’organització de l’acte, van participar en la benedicció dels animals i en la foguera del dissabte.

ONDARA MILLORA EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DEL COL·LEGI SANCHIS GUARNER I GARANTEIX EL SERVEI AL CENTRE ESCOLAR

Ondara, 24.01.22. L’Ajuntament d’Ondara, per mitjà de la Regidoria de Manteniment d’Infraestructures (dirigida per Miguel Gomis) està executant unes obres per a millorar el subministrament elèctric del Col·legi Sanchis Guarner. Concretament, s’està executant una línia soterrada de baixa tensió elèctrica, amb la que es garantirà el correcte subministrament del centre escolar.

Les obres compten amb un pressupost de 10,189.65 euros (provinents de fons del propi Ajuntament) que es van iniciar a principi de la setmana passada, tenen com a objectiu modernitzar i millorar les línies que arriben al col·legi, per tal de proporcionar i garantir un servei elèctric de qualitat al centre educatiu comptant amb totes les mesures de seguretat necessàries. La renovació de la línia elèctrica dotarà al CEIP Sanchis Guarner d’un proveïment elèctric que reforçarà significativament l’assegurament del servei elèctric del centre. Tanmateix, aquestes instal·lacions tindran un efecte positiu a llarg termini per al futur Pla Edificant del Col·legi Sanchis Guarner que ja està en marxa en la seua segona Fase.

Les obres tenen un termini d’execució de tres setmanes i s’estan realitzant segons el planificat, causant les menor molèsties possibles per als veïns i veïnes del municipi. L’encreuament d’entrada al carrer Lepanto, que dóna accés a la porta principal del centre escolar, s’asfaltarà tan prompte com siga possible de forma que l’accés al col·legi no es veja afectat.

ONDARA ACULL LA TROBADA DE PILOTA GROSSA AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI DEL TRINQUET

Ondara, 24.01.22. Ondara va acollir ahir la Trobada de Pilota Grossa amb motiu del 150º aniversari del Trinquet d’Ondara, organitzada pel Club de Pilota d’Ondara, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara i la Federació de Pilota Valenciana. El Trinquet Municipal d’Ondara data de 1872, fet que comporta que siga considerat com un dels tres més antics del país. Passà a ser propietat municipal en 2007, fou rehabilitat completament en 2015, i en 2018 es va reformar de forma integral el Trinquet de Pilota Grossa. Amb la commemoració de l’aniversari del trinquet enguany 2022, es vol retre homenatge a un dels esports més tradicionals del nostre poble; i és que Ondara sempre ha estat lligada al món de la pilota, segons ha recalcat l’Alcalde, José Ramiro.

D’aquesta manera, i durant tota la jornada d’ahir diumenge 23 de gener, es va viure un gran ambient de pilota tant al Trinquet Municipal d’Ondara com als carrerons, que van acollir les pistes on es van disputar les partides de les 3 categories que es van jugar (2 masculines i 1 femenina). Van participar un total de 24 equips distribuïts en 3 categories: 8 equips en categoria femenina, 8 equips en segona i 8 equips en primera categoria. Es va jugar a pilota grossa al Trinquet de pilota grossa, i també als carrers Sant Antoni i Sant Cristòfol. Durant tot el matí es va fer una lligueta classificatòria, passant els primers de cada grup a jugar les finals per la vesprada. Van participar equips de Parcent, Ondara, El Verger, Murla, Llutxent, Dénia i l’Abdet (qui va participar amb 7 equips). Des del Club de Pilota d’Ondara també es va organitzar un dinar de germanor per a tots i totes els/les participants. Les parelles finalistes van ser les següents:

▪️Femení: Inés-Alicia vs Paula-Ainhoa.

▪️Segona: Juanma-Vicent vs Mario-Nahum.

▪️Primera: Basilio-Moisés vs Rogelio-Juanjo.

Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, es va donar l’enhorabona al Club de Pilota d’Ondara per l’organització d’aquesta iniciativa i es va agrair la participació de tots i totes els jugadors i jugadores, els quals van gaudir d’una magnífica jornada de germanor al voltant del món de la pilota grossa, que cada dia guanya més adeptes en ser una modalitat que permet la participació de persones de diferent nivell i condició física.

Cal recordar que fa ara 4 anys, al febrer de 2018, es va inaugurar la remodelació del Trinquet de Pilota Grossa d’Ondara, després de la realització de les obres de millora, amb les quals s’ha recuperat aquesta instal·lació esportiva municipal per a la pràctica de la modalitat de “pilota grossa”; un joc de pilota valenciana que es practicava antigament en el “trinquetet” d’Ondara, que data de 1872. El trinquet de “pilota grossa” d’Ondara és un dels més antics de tota la Comunitat Valenciana en què es practicava aquesta modalitat de joc centenària (va ser molt popular durant el s. XVIII i XIX). Des de la seua reforma i posada en funcionament, el trinquet de Pilota Grossa d’Ondara té una gran activitat i és escenari de trobades i campionats.

COMPRAR AL COMERÇ LOCAL D’ONDARA TÉ PREMI

Se sortejaran 100 carros de la compra dins de la campanya de promoció local “El comerç és vida”

Ondara, 21.01.22. “Comprant al comerç local fas una Ondara millor. El comerç és vida”. Sota aquesta premissa, l’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica que dirigeix l’Alcalde, José Ramiro, comença des de demà una nova fase de la campanya de promoció del comerç local, amb la col·laboració d’ACO, l’associació de comerciants i empresaris d’Ondara.

Comprar al comerç local d’Ondara té premi, i des de demà dissabte 22 de generi i fins a finals de febrer 2022, amb la intenció de fidelitzar als clients del comerç local d’Ondara, es van a sortejar 100 carros de la compra entre les persones que realitzen compres en els establiments locals adherits a la campanya. La clientela podrà participar en el sorteig dels carros realitzant una compra mínima de 20 euros.

Llistat comerços participants:

Upi Ondara informática

Autoescola Ondara

Eclipse estètica, tattoo i piercing

Motos mahiques

Maxima bikes

Solertech tinta & toner

Dilatando Mentes

Somriures

Piensos felix

Rebost de Mari

Autoescola Bahia

Floristeria BLAU

Galas Mobles

D’Estarca Cortines

Ondara Òptics.

Sultana estética y spa

Bodasyflores

Mobles Escriva

Cler Interiores

Academia Lola Jordá

Torres Calçats

Monverd

Fornes ASSESSORS

Calçats Dora

Vinalia vinoteca ondara

Admin. Loteria

Ca Paquitina

FarmaOndara

Bodega Aguilar

Passicos la mercería

Mobles Ortolà

Coses de casa i regals «La Furiona»

Nina estetica i bellesa

Grupo Marti Axa seguros

Blat y Farina

Carniceria Alberto Picó

APP INFORMATICA ONDARA

Mamiquexulo

Electrodomesticos Euronics

Esports Colau

Nexo Ondara

Gaspar Fotògrafs

Viatges Ondara

Pastisseria Victoria

Luansa

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA * AJUNTAMENT D’ONDARA

ONDARA MILLORA EL PASSEIG AL COSTAT DEL RIU ALBERCA, BAIX DEL PI DE LA PLAÇA DEL CONVENT/CARLOS ARNICHES, AMB LA CREACIÓ D’UNA NOVA VORERA I LA REORDENACIÓ DELS APARCAMENTS

Les obres per a instal·lar la fibra òptica han permès realitzar una millora urbanística demandada pels veïns: la creació d’una vorera que continua la del Pont del Prado i enllaça amb Carlos Arniches, creant una zona accessible de mirador sobre el riu, així com la reorganització de places d’aparcament a la Plaça del Convent

Ondara, 20.01.21. L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria d’Urbanisme que dirigeix Francesc Giner, està duent a terme un projecte de millora urbana per a facilitar l’accessibilitat i funcionalitat en l’àrea de la Plaça del Convent, Pont del Prado i carrer Carlos Arniches. L’actuació s’està executant arran de les obres de connexió amb fibra òptica dels edificis municipals.

Les obres per a instal·lar la fibra òptica, realitzades aquestes últimes setmanes, han permès la creació d’una nova vorera, que s’està construint eixint del pont del Prado, i que connecta amb el passeig de vianants que està al costat de la barana del riu del carrer Carlos Arniches. Fins ara, la vorera del pont del Prado no tenia continuïtat, i aquesta actuació era un demanda veïnal per a millorar l’accessibilitat dels vianants, de carrets i de persones amb mobilitat reduïda. Amb la nova vorera que s’està creant en aquest tram del carrer Carlos Arniches (just davall del banc de pedra que està al costat del llit del riu Alberca) s’aconsegueix dotar d’un àrea-mirador a aquesta zona, al mateix temps que es dóna continuïtat al passeig de vianants de Carlos Arniches pegat al riu i es connecta peatonalment amb el pont del Prado.

Les obres (realitzades al costat del gran pi que hi ha ubicat en la zona), estan incloent la reorganització de les places d’aparcament en la Plaça del Convent/Carlos Arniches, amb la dotació de 3 places d’aparcament, que seran per a vehicles oficials en horari de l’Ajuntament, i que estaran a disposició de la ciutadania en general fora de l’horari de l’administració. També es crearà un espai per a aparcament de motos.

Obres de reforma: ⤵⤵