COMENÇA EL TERMINI DE LICITACIÓ PER AL PLA D’OBRES I SERVEIS QUE REMODELARÀ L’ACCÉS OEST DE VIANANTS AL NUCLI URBÀ D’ONDARA

1 PROJECTE ACCES2 PROJECTE ACCES 3 PROJECTE ACCES4 PROJECTE ACCES 5 PROJECTE ACCES 6 PROJECTE ACCES

Ondara, 09.06.20. Des d’avui 9 de juny i fins al pròxim dia 29 de juny es poden presentar les ofertes a la licitació de les obres del Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació Provincial d’Alacant 2019, per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà d’Ondara. A partir d’avui es pot realitzar la tramitació, consultant tant el projecte com el plec de condicions en la plataforma de contractació de l’Estat:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/

Cal recordar que aquest projecte, presentat a principis d’enguany per l’Ajuntament d’Ondara, no s’havia pogut contractar pel fet que fins ara no s’ha tornat a autoritzar per l’Estat els procediments de contractació amb l’administració pública, a causa de l’estat d’alarma a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (només s’autoritzaven els processos urgents relacionats amb el COVID-19).

Així, des d’avui, les empreses interessades poden presentar-se a la licitació per a executar aquesta obra consistent en la remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà, i que està inclosa en el Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació Provincial d’Alacant 2019. El projecte que està dotat amb 450.000 euros (337.600 euros seran sufragats per la Diputació Provincial d’Alacant, i 112.600 euros per l’Ajuntament d’Ondara).

El projecte creua de punta a punta el centre del poble; començant des del carrer Picasso i arribant fins al Prado. Garantirà l’accessibilitat; donarà prioritat al vianant i a la bicicleta; millorarà la seguretat dels vianants, al mateix temps que suposarà una important millora de l’espai urbà i de l’entrada oest al nucli urbà. L’actuació pretén crear un accés i recorregut per a vianants en condicions de seguretat, funcionalitat i accessibilitat universal amb una millora ambiental, dotant al municipi d’un recorregut més funcional i desenvolupat per als vianants des de l’entrada oest del nucli urbà fins a arribar al centre del poble. L’actuació inclourà la plantació de nou arbratge i el canvi de l’enllumenat públic, amb la instal·lació de llums LED de baix consum. L’actuació comença des de la pròpia zona verda existent al carrer Picasso, i que conforma l’entrada per a vianants des de Pamis i el Poliesportiu. Les obres de millora comprendran la remodelació de l’aparcament situat en el carrer Picasso, amb una millora ambiental i paisatgística conseqüent amb el seu entorn al costat del barranc. La creació de l’Espai Jove en eixa zona suposarà una modificació de tot l’àrea, amb la necessitat de disposar d’uns accessos adequats. També es canviarà d’ubicació la zona de contenidors i de càrrega / descàrrega. Els passos de vianants seran elevats per a reduir la velocitat dels vehicles, i comptaran amb paviment direccional per a persones invidents. El recorregut continuarà junt amb el barranc, al costat de l’Espai Jove, amb la instal·lació d’una passarel·la elevada pegada al riu, que comunicarà el carrer Picasso amb l’Av. Doctor Fleming. En l’Av. Dr. Fleming es col·locarà un nou pas de vianants i el recorregut accessible, dotat en tot moment d’àmplies voreres i carril bici, continuarà pel passatge fins al carrer Pintor Segrelles. En el carrer Pintor Segrelles la millora comprendrà una remodelació de la plaça triangular que es forma en la seua part sud. En aquest àrea, i en la part posterior de la plaça de bous, es reordenarà l’aparcament i es col·locaran voreres àmplies per a dotar de seguretat al vianant.

COL·LOQUEN TRAMPES PER A LA PROCESSIONÀRIA DEL PI A ONDARA

trampes (1)trampes (2) trampes (3)trampes (4) trampes (5)

Ondara, 09.06.20. La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Pere Picornell, ha informat de la col·locació de trampes per al control biològic de la plaga de la processionària del pi. Les trampes estan sent col·locades per la Brigada Municipal d’Ondara i per l’alumnat del Taller d’Ocupació “Segària: Un parc per a tots i totes”, comprenent un total de 40 hectàrees de tot el terme municipal, incloent-hi el parc públic Segària, atès que cada trampa és d’ampli espectre i comprèn més de dos hectàrees.

Les trampes per a la processionària del pi, per ser innòcues per a persones i animals, estan especialment indicades per al seu ús en zones verdes, parcs públics i la resta d’àrees a l’aire lliure amb presència de pins i que siguen visitades sovint.

L’ADL Ondara informa de les ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19.:

DECRET AJUDES COVID-19

103063453_1130901747287222_1149813934626204068_o

L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d’ajudes a les pimes i micropimes que exercisquen activitat comercial i artesana, per a les despeses ocasionades per la crisi de la Covid-19, així com les inversions a realitzar en equipament per a l’establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària

Nota premsa Macma: La MACMA rep de l’IVAJ 101.100 € per al suport de la Xarxa Jove Marina Alta

**Nota premsa Macma**

La MACMA rep de l’IVAJ 101.100 € per al suport de la Xarxa Jove Marina Alta

Xarxa Jove Video

La Xarxa Jove Marina Alta –foto adjunta de l’ultima reunió per videoconferència dels tècnics i tècniques de l’organisme– continua refermant el seu paper i estructura de servei públic. L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha destinat 101.100 euros a la MACMA, Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, dins la línia de suport a la Xarxa Jove per a la contractació de personal tècnic de joventut per a desenvolupar polítiques públiques que incideixen en la població jove. Cal destacar que per part de l’IVAJ –Institut Valencià de la Joventut– s’han destinat 2.113.200 euros a 36 mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

El fonament d’aquestes subvencions a mancomunitats és donar assistència als pobles de menys de cinc mil habitants per a consolidar el servei i atenció a la Joventut de tots els municipis. No debades, el Pla concertat de Joventut 2019-2023 de municipalització de les polítiques integrals de joventut, aprovat pel Consell Rector de l’IVAJ l’any 2018, establia atorgar les subvencions perquè les entitats locals contracten o nomenen professionals de joventut per a l’any 2020. Les activitats genèriques a realitzar per aquests tipus de professional seran les de facilitar el contacte i la coordinació entre els responsables de les regidories competents en matèria de joventut i el personal tècnic de joventut de l’àrea geogràfica, per a la creació de xarxes o el funcionament de les ja existents i informar de les activitats, recursos, serveis, programes i convocatòries de la Generalitat que puguen ser d’interés per als joves. També seran suport per al personal tècnic dels municipis que formen part de la mancomunitat en el disseny, elaboració i avaluació de plans de joventut, en la realització i difusió de campanyes informatives i educatives, i en la programació d’activitats d’oci educatiu per a joves. D’altra banda, contribuiran al treball dels diferents serveis de la Generalitat Valenciana en l’àrea geogràfica, en tots els programes, activitats i campanyes dirigides a joves i adolescents, o que els afecten, amb l’objectiu d’aconseguir la coordinació entre totes les entitats que actuen en el territori. El personal tècnic contractat tindrà funcions de coordinació, d’informació juvenil i de promoció de programes com el Pla Jove comarcal, Educació en la Participació, tot realitzant un programa de foment de la participació en instituts d’Educació Secundària, Centres Juvenils, associacionisme i grups de joves, Consells de Joventut, Oci Educatiu, Voluntariat, Educació en Valors, Carnet Jove, i informació juvenil i bones pràctiques de joventut en l’àmbit local. A més, aquests professionals hauran d’assistir a les reunions de coordinació, les sessions o cursos de formació i les activitats de difusió a les quals siguen convocats per l’IVAJ.

Cal recordar que la MACMA compta ja des de fa dos exercicis amb una tècnica coordinadora de la Xarxa Jove Marina Alta i que la nova resolució complementarà aquest servei existent amb dues places tècniques addicionals fins a assolir un total de tres places tècniques per al servei de la joventut de la comarca. Segons ha valorat el president de la Xarxa Jove Marina Alta, Aitor Llobell, “aquesta subvenció significa que la Xarxa Jove podrà mantenir la seua activitat gràcies a la contractació de personal qualificat en la matèria. Els tècnics i tècniques de la Xarxa són el motor no sols per a aquest organisme sinó per a aquells pobles que per les seues condicions no opten a tenir aquests professionals qualificats que, a més, són el nexe d’unió per a tota la joventut de la comarca. Novament, l’IVAJ i la Conselleria de Benestar Social opten pel seu suport a la joventut que es fa especialment important ara, en la situació de vulnerabilitat que vivim a causa de la COVID-19”.

**Nota premsa Macma**

ONDARA SOL·LICITA A LA DEMARCACIÓ DE CARRETERES LA CESSIÓ A L’AJUNTAMENT D’ONDARA DELS TERRENYS DE L’ANTIC PEATGE DE L’AP-7

reunio foment acces n332 (11) vista aerea

Ondara, Pedreguer i Gata demanen a Foment una reunió per a buscar una solució a la mobilitat entre CV-725 i CN-332, i habilitar mentre una solució provisional

Ondara, 08.06.20. L’Ajuntament d’Ondara ha sol·licitat oficialment avui a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana, la cessió dels terrenys de l’antic peatge de l’autopista AP-7 a l’Ajuntament d’Ondara. Segons informa l’Alcalde, José Ramiro, avui s’ha remès a la Demarcació de Carreteres l’expedient en què es detalla que, com a conseqüència de la terminació de la concessió administrativa de l’Autopista AP-7, han quedat sense ús els terrenys (i instal·lacions i edifici annexos) de l’antiga estació de peatge de l’esmentada autopista, radicada en terrenys del terme municipal d’Ondara. L’Ajuntament d’Ondara està interessat en tals terrenys, inclosos les instal·lacions i edifici corresponents, per a destinar-los a usos públics de competència municipal. L’interès de l’Ajuntament d’Ondara a disposar dels dits terrenys es desprèn de la seua pròpia ubicació estratègica de l’esmentat peatge, ja que estan situats just al costat del polígon comercial Marjals 5, 6 i 7 (Portal de la Marina), sent un eix clau per a la interconnexió d’aquest amb la resta de la xarxa viària de la comarca, així com amb la CN-332. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament se sol·licita a Carreteres que, previs els tràmits corresponents, es procedisca aprovar la cessió a l’Ajuntament d’Ondara dels terrenys de l’antic peatge de l’autopista AP-7 situats en aquesta localitat (inclosos les seues instal·lacions i edifici existents), perquè els mateixos siguen destinats a usos públics de caràcter municipal.

D’altra banda, l’Alcalde d’Ondara també ha informat que avui, 8 de juny, per part dels Ajuntaments d’Ondara, Pedreguer i Gata de Gorgos, s’ha sol·licitat a la Demarcació de Carreteres de l’Estat una reunió amb els representants del Ministeri de Foment per a estudiar una solució definitiva als problemes mobilitat des de la CV-725 a la CN-332 en direcció a Alacant, per a la posterior execució de la mateixa; i que, mentre s’executa la solució definitiva, s’habilite una solució provisional, que podria passar per una de les rotondes que es descriuen als informes policials o qualsevol altra solució viable.

Cal recordar respecte d’això que fa unes setmanes, amb motiu de les obres de supressió de l’antic peatge de l’AP-7 i reordenació del trànsit en l’entorn, Foment va suprimir la desviació que permetia connectar amb la N-332 en direcció a Alacant. En l’escrit es detalla que la supressió de la desviació afecta directament aquests tres municipis, Pedreguer, Ondara i Gata de Gorgos, així com a altres (Xàbia o la Xara), i a més, incideix de forma indirecta en altres poblacions de l’interior de la comarca, com la Llosa de Camatxo, Alcalalí, Llíber, Xaló, etc. Ara, tot el trànsit amb direcció a Alacant i als municipis abans indicats conflueix en la rotonda del parc comercial d’Ondara, provocant el corresponent col·lapse de la mateixa, amb retencions i embossos. Els tres ajuntaments indiquen que han rebut nombroses queixes per la supressió del ramal, i reclamen tan ràpidament com siga possible una solució, bé siga mitjançant una rotonda, ramal de direcció Dénia-Pedreguer o qualsevol altra alternativa, assenyalen. Per a poder consensuar eixa possible solució es reclama la reunió amb Foment, entenent que és urgent que s’adopte una solució provisional de cara a aquest estiu, per a evitar els enormes col·lapses i retencions que amb tota seguretat es produiran en l’estat actual.

NOUS COCOTERS A L’ENTRADA DEL PARC COMERCIAL D’ONDARA

sdr

Ondara, 08.06.20. Avui continua la plantació d’un total de 24 cocoters a l’entrada del parc comercial, segons ha informat el Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Ondara, Pere Picornell; una iniciativa que va començar la setmana passada, per a ampliar i millorar l’entorn de la zona verda prevista en l’entrada al polígon comercial.

En concret, aquests cocoters han sigut una donació d’un particular, Toni Carrió, i la plantació s’està realitzant per la Brigada Municipal d’Ondara.

davsdr

LA POLICIA LOCAL D’ONDARA NO INTERPOSA CAP DENÚNCIA PER INCOMPLIR EL CONFINAMENT EN LA DOTZENA SETMANA DE l’ESTAT D’ALARMA

Durant la setmana passada s’ha continuat amb la campanya informativa per a informar sobre l’ús de la màscara

Ondara, 08.06.20. El cap de la Policia Local d’Ondara, Antonio Galiano, ha informat que en la dotzena setmana de l’Estat d’Alarma, de l’1 al 8 de juny, no s’ha interposat cap denúncia ni sanció per no complir les mesures de confinament durant l’estat d’alarma. Durant l’última setmana, igual que l’anterior, des de la Policia Local d’Ondara s’ha dut a terme una campanya informativa per a explicar l’ús de la màscara, sobretot entre les persones més joves.

Antonio Galiano ha indicat que el passat cap de setmana hi ha hagut molta gent en els bars i terrasses d’Ondara, i s’han respectat les mesures higièniques i la distància de seguretat, havent-se complit la normativa de l’aforament al 50%. També s’han celebrat festes en cases particulars.

D’altra banda, preguntat sobre la reobertura de parcs i pumptrack, Antonio Galiano ha exposat que mantindrà una reunió amb l’Alcaldia i Equip de Govern per a analitzar quan s’ha de procedir a la reobertura.

L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAQUINA GAVILÀ D’ONDARA COMENÇARÀ AQUEST PROPER DILLUNS 8 DE JUNY A DONAR CITES TELEFÒNIQUES PER A LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2020-2021

ESCOLA

Ondara, 05.06.20. L’Escola Infantil Municipal Joaquina Gavilà d’Ondara, en el marc de l’alerta sanitària decretada amb motiu de la pandèmia de COVID-19, ha tingut que canviar l’habitual procés de preinscripcions i de matriculació, per tal de garantir la seguretat i la salut de totes les persones usuàries i del personal laboral, segons s’ha anunciat des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Ondara i des de l’empresa municipal SINMA, responsable de la gestió de l’Escoleta.

Per aquest motiu, l’Escola Infantil Municipal d’Ondara ha habilitat el telèfon 687 20 97 49 per agafar cita prèvia i poder fer el procés de preinscripció de l’alumnat del curs 2020-2021. En aquest telèfon també es podrà resoldre qualsevol dubte dels pares i mares. Aquest telèfon estarà operatiu des del dia 8 de juny, fins el 16 de juny, de dilluns a divendres i en horari laboral de 09.00 a 14.00 hores. Cal recalcar que aquesta cita només es podrà agafar telefònicament.

La preinscripció es farà de forma presencial del 17 al 22 de juny a la pròpia Escoleta Infantil, seguint rigorosament l’ordre de les cites i aplicant totes les recomanacions d’higiene i prevenció del Ministeri de Sanitat.

Les llistes provisionals d´alumnat admés eixiran el 23 de juny i es comunicarà directament a les famílies. Al mateix temps, es publicaran en l’Ajuntament i en l’Escola Infantil. Hi haurà un període de reclamacions, durant els dies 24 i 25 de juny. Les llistes definitives d´alumnat admés, eixiran el 26 de juny i es comunicarà directament a les famílies. Al mateix temps, es publicaran en l’Ajuntament i en l’Escola Infantil. El període de matriculació està previst del 29 de juny al 3 de juliol.

escoleta 3

“COVID-19 SOLIDARI”: ARREPLEGADA D’ALIMENTS NO PERIBLES PER A FAMÍLIES AMB PACIENTS ONCOLÒGICS L’11 DE JUNY AL PRADO D’ONDARA

donacio aecc

Ondara, 05.06.20. Dijous que ve 11 de juny, amb motiu del Covid-19, tindrà lloc l’arreplegada solidària d’aliments per a famílies amb pacients oncològics en situació de vulnerabilitat social. Una iniciativa organitzada per l’AECC i a Ondara la seua junta local, amb la col·laboració de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Ondara.

L’arreplegada es realitzarà el dijous 11 de juny en horari de 10 a 13 hores i de 17:30 a 20 hores, al Prado Ondara. L’accés es realitzarà per la porta de la plaça Vicente Andrés Estellés.

La Regidora de Benestar Social, Mª Carmen Velázquez, ha fet una crida a la solidaritat de la ciutadania perquè aporten aliments no peribles, i ha indicat que, a proposta de la Junta Local AECC, totes les donacions rebudes es quedaran per a ajudes en la població d’Ondara. Així mateix, ha agraït a l’AECC aquesta iniciativa de suport a les famílies amb pacients oncològics.

FINALITZA EL REPARTIMENT DE PACKS HIGIÈNICS

CARTELL REPARTIR PACKS 5jj

Ondara, 05.06.20. L’Ajuntament d’Ondara informa que ja ha finalitzat el repartiment, casa per casa, d’un pack higiènic, compost per màscares higièniques reutilitzables per a tota la família; guants, gel hidroalcohòlic, i un premi per als xiquets i xiquetes. Cada paquet de productes ha estat personalitzat en funció de les persones que visquen en eixa llar i les seues respectives edats. Des del divendres 29 de maig i durant tota aquesta setmana s’ha realitzar el repartiment, casa per casa, per part de personal de l’Ajuntament d’Ondara.

Les persones que no van estar a casa en el moment del repartiment, i a les quals es va deixar un avís, durant la propera setmana, del 8 al 12 de juny, podran anar a arreplegar el pack al Prado de 10:00 a 13:00 i de 17:30 a 19:30 hores. A partir de la setmana del 15 de juny, es podrà arreplegar els dimecres de 10:00 a 13:00.