AQUEST ESTIU 2020 NO HI HAURÀ CAMPUS ESPORTIUS A ONDARA

CAMPUS ESPORTS SUSPESOS

Ondara, 15.06.20. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara ha informat que en aquest estiu diferent, que està marcat per les mesures de seguretat i distanciament amb motiu de la crisi sanitària pel Covid-19, enguany, a causa d’aquestes circumstàncies especials, no es podrà celebrar cap dels campus esportius que s’han vingut celebrant en edicions anteriors a Ondara; futbol, bàsquet i pilota, a les instal·lacions de poliesportiu, pavelló, trinquet i piscina, per les mesures de seguretat.

Davant de la impossibilitat de garantir la distància de seguretat en esports de contacte entre tots els participants, tant alumnat com cos tècnic, s’ha decidit suspendre els campus esportius i reprendre’ls l’any que ve amb totes les garanties, segons ha informat la Regidoria d’Esports d’Ondara.

Què es pot fer en la 𝗙𝗮𝘀𝗲 𝟯?

➡️ℹ️Generalitat Valenciana informa:

📣 Què es pot fer en la 𝗙𝗮𝘀𝗲 𝟯?

🔸 Mobilitat
🔸 Comerç
🔸 Esport i oci
🔸 Hostaleria i restauració
🔸 Platges
🔸 Cultura…

📋➡️ Tota la informació en
http://infocoronavirus.gva.es/

PDF FASE 3 VAL_page-0001

CONSE_fase3_CAS

Indicacions generals

Qualsevol activitat permesa s’ha de desenvolupar en condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i distanciament social de seguretat. L’ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat de com a mínim dos metres. Tots els locals i la resta d’establiments, així com l’equipament, de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats. Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb màscara i respectant la distància. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de màscara, un mateix vehicle. En el cas de motocicletes i ciclomotors (conductor i passatger), és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara si no es conviu en el mateix domicili. Si tens símptomes compatibles amb coronavirus, has d’aïllar-te, quedar-te a casa i telefonar al 900 300 555 o sol·licitar cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA CORONAVIRUS.

Mesures de caràcter social

Es pot mantindre contacte social en grups reduïts de màxim 20 persones, excepte en el cas de persones convivents. Les persones que residisquen en un mateix domicili poden compartir un mateix vehicle privat. Vetlatoris i soterrars: límit màxim de 25 persones en espais tancats i de 50 si és a l’aire lliure o en la comitiva per a acomiadar la persona que ha faltat. Assistència a llocs de culte, sempre que no se supere un 75% del seu aforament. Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses: podran realitzar-se amb un aforament del 75 %. Es poden visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas, preferentment en supòsits excepcionals.

Esport i oci

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic. Les instal·lacions esportives cobertes, a l’aire lliure i centres esportius s’organitzaran per torns horaris i es permet l’activitat en grups de fins a 20 persones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestuaris. Les piscines esportives no superaran un aforament màxim del 75 %, de manera que es garantisca la distància de seguretat d’una persona per 4 m2 o, si són classes grupals, es faran amb un màxim de 10 persones. La pràctica esportiva a l’aire lliure podrà fer-se en grups de fins a 30 persones. Les escoles d’estiu poden realitzar les seues activitats limitant el nombre de participants al 75 % del nombre habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts. Es permeten activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil. Quan el desenvolupament de les activitats es duga a terme a l’aire lliure, s’haurà de limitar el nombre de participants al 75 % de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 250 participants, incloent-hi els monitors. Quan les activitats es realitzen en espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual; amb un màxim de 100 participants, incloent-hi els monitors. Durant el desenvolupament de les activitats grupals, s’hauran d’organitzar els participants en grups de fins a un màxim de 15 persones, incloent-hi el monitor.

Turisme

Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de naturalesa en grups limitats de fins a 30 persones. Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 20 persones. Hotels i allotjaments turístics: poden disposar de fins a un 75 % de la capacitat que tenen i utilitzar les zones comunes mantenint en aquestes també el 75 % de l’aforament. Les piscines recreatives i les d’hotels i urbanitzacions no superaran un aforament màxim del 75 % garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns. Es permet el transport turístic de passatgers i la navegació de recreació. Reobrin els centres recreatius turístics, parcs d’atraccions, zoològics i aquaris. S’hi limitarà l’aforament total al 75 % i a un terç l’aforament en les atraccions i llocs tancats. En les atraccions de fira, s’ocuparà el 50 % de cada fila, sempre que guarden la distància mínima de seguretat d’1,5 metres. En el cas d’atraccions que no tinguen seients incorporats, es podran utilitzar sempre que es mantinga un aforament màxim del 50 % de la capacitat de la instal·lació.

 

Congressos i fires comercials

Congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments sense superar en cap cas els 100 assistents. Reobrin les fires comercials, les institucions firals de la Comunitat Valenciana —Fira de València i Institució Firal Alacantina— amb les mateixes condicions que els parcs comercials

Ús de platges

Es permet anar a les platges en grups d’un màxim de 15 persones, excepte convivents. S’ha d’establir una distribució espacial que garantisca la distància de seguretat de com a mínim dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el sòl que limiten els espais. Tots els objectes personals, com tovalles, gandules i elements semblants, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establit. Es recomana que els eixos dels para-sols no s’instal·len a distàncies inferiors de 4 metres. Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o de recreació, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, de manera que es permeta mantindre una distància mínima de dos metres entre els participants Es podrà fer ús de les dutxes, els lavabos i els vestuaris limitant l’ocupació a una persona.

Comerç

Comerç detallista i de prestació de serveis: pot obrir ampliant al 75% l’aforament els seus locals. Mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública (mercats ambulants): han de limitar l’afluència de clients i assegurar la distància social de dos metres. Parcs i centres comercials: aforament màxim del 75 % en els establiments comercials i del 60 % en les zones comunes. Es poden utilitzar les zones comunes i recreatives infantils, ludoteques o àrees de descans, sempre que es garantisca l’aforament i la distància mínima de seguretat. Lavabos familiars. L’ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, de manera que no en podran simultaniejar l’ús dues unitats familiars. Reobrin els establiments de jocs i apostes, com casinos, establiments de jocs i atzar, salons de joc i salons recreatius, rifes i tómboles, locals d’apostes i altres locals d’activitat recreativa de jocs i apostes. No es podrà superar el 50 % de l’aforament autoritzat

Mobilitat

Es podrà circular per les tres províncies de la Comunitat Valenciana (Castelló, València i Alacant) als efectes del procés de desescalada. No es permet viatjar a altres províncies diferents de les de la Comunitat Valenciana, excepte per les causes que ja s’han previst anteriorment: motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i atenció de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d’anàloga naturalesa. Desapareixen les franges horàries per a la realització d’activitat física

Hostaleria i restauració

Els locals d’hostaleria i restauració no poden superar el 75 % de l’aforament que tenen. Està permés el consum en la barra sempre que es garantisca una la distància mínima de seguretat. Les terrasses augmenten el seu aforament fins al 100 % i amb una ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules. Haurà d’assegurar-se, així mateix, que es manté la deguda distància física de com a mínim dos metres entre les taules o, si és el cas, agrupacions de taules. Reobrin les discoteques i bars d’oci nocturn amb 1/3 de l’aforament que tenen. La pista de ball o semblant s’utilitzarà per a instal·lar taules o agrupacions de taules, però no es pot dedicar al ball. S’ha de procurar pagar amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius i evitar, en la mesura que siga possible, l’ús de diners en efectiu

Cultura

Biblioteques al 75% de l’aforament Museus i Sales d’exposicions al 75% de l’aforament. Monuments i equipaments culturals sempre que no superen el 75% del seu aforament i un màxim de 20 persones. Cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars, amb butaques pre-assignades i fins al 75% del seu aforament. Reobrin les places de bous i altres espectacles a l’aire lliure al 50% del seu aforament i amb un màxim de 800 persones

Escoles i parcs infantils

Es permet la reobertura d’escoles infantils privades i de les escoles infantils municipals que imparteixen el primer cicle d’Educació Infantil de 0 a 3 anys, autoritzades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a partir del dia 19 de juny. En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene que establisquen les autoritats sanitàries. Es permet la reobertura al públic dels parcs infantils recreatius. En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene que estableixen les autoritats sanitàries

LES INSCRIPCIONS PER A LES ESCOLES D’ESTIU D’ONDARA 2020 ES REALITZARAN DEL 15 AL 19 DE JUNY

estiu20

S’impartirà l’Escola Infantil al Col·legi Marjals, i l’Escola Educativa al Col·legi Sanchis Guarner

Enllaç al formulari d’inscripció: https://forms.gle/Mw2msqVHiHNsfnGv7

Ondara, 12.06.20. Ondara oferirà durant els mesos de juliol i d’agost les Escoles d’Estiu 2020 amb diferents propostes lúdiques i educatives. En un estiu diferent, que està marcat per les mesures de seguretat i distanciament amb motiu de la crisi sanitària pel Coiv-19, enguany, Ondara oferirà únicament dues escoles estiuenques; una per a xiquets i xiquetes de 4 a 12 anys que s’impartirà al col·legi Sanchis Guarner, i una altra per als més menuts i menudes, d’1 a 3 anys que s’impartirà al Col·legi Marjals. De manera que, a causa de les circumstàncies especials d’enguany, no es podrà celebrar l’escola multiesportiva a les instal·lacions de pavelló i piscina, per les mesures de seguretat.

info. escoleta infantil_01Ecoescoles_Ondara_Cartell_01

L’Ajuntament d’Ondara, per mitjà de la Regidoria d’Educació i Esports, i l’empresa municipal SINMA, impulsen aquestes dues escoles d’estiu per a xiquets d’1 a 12 anys, amb la finalitat de proposar un projecte lúdic i educatiu de qualitat per als més menuts i menudes, sent una proposta d’oci sa, diferent i en un entorn segur i familiar per a les xiquetes i xiquets. La inscripció es podrà realitzar del 15 de juny al 19 de juny 2020, per telèfon al 697427607 en horari de 9 a 14 hores, o per correu a estiu20@ondara.org . En el marc de l’alerta sanitària, aquestes escoles, el personal laboral i els usuaris compliran estrictament tots els protocols sanitaris per tal de garantir la seguretat de tots i totes.

L’Escola Infantil «Un estiu viu» anirà a càrrec de l’empresa «Somos Educación y Ocio» i es desenvoluparà al Col·legi Marjals, dirigida a xiquets i xiquetes d’1 a 3 anys. L’horari serà de 8/9 a 14 hores i el preu, 120 euros al mes (els dos mesos, 200 euros). Per la seua banda, als xiquets i xiquetes de 4 a 12 anys va dirigida l’Escola Educativa “Naturalment Divertits” que va a càrrec de l’empresa «Ecoescoles Estiu» i que tindrà lloc al Sanchis Guarner, en horari de 8 a 14 hores. El preu és 120 euros al mes (els dos mesos, 200 euros). Ambdós escoles tindran aforament limitat i grups reduïts. 

En aquest estiu especial, el principal criteri d’aplicació en la baremació a l’hora d’accedir a les places limitades serà la conciliació familiar.

Enllaç al formulari d’inscripció: https://forms.gle/Mw2msqVHiHNsfnGv7

Enllaços d’interès:

DADES PAGAMENT BANCARI

DECLARACIÓ RESPONSABLE

NORMES D’ÚS ESCOLES ESTIU 2020

Ecoescoles_Ondara_Cartell

info. escoleta infantil

DOCUMENTACIÓ EN PDF PER A DESCARREGAR:

1.- NORMES D’ÚS ESCOLES ESTIU 2020:
https://drive.google.com/file/d/15dKHFU2zHydesOJqZisKqoygokbrASb9/view?usp=sharing

2.- INFORMACIÓ ESCOLETA INFANTIL:
https://drive.google.com/file/d/1hP-uUYY7AlnreepIP1V2bvD-DLtevhd0/view?usp=sharing

3.- INFORMACIÓ ESCOLA EDUCATIVA:
https://drive.google.com/file/d/1wYlxv8ozSMkHZxHqprjj9W0xJl6ww0U0/view?usp=sharing

4.- DECLARACIÓ RESPONSABLE: Obligatori per a matricular-se
https://drive.google.com/file/d/1sf_YeC_DWWgBUjfeXyiTyESymlwmnl6h/view?usp=sharing

5.- DADES PAGAMENT BANCARI: Obligatori per a matricular-se
https://drive.google.com/file/d/1bmHzAe_VfkuRXZhiLo7vaIBJ__TgnqSQ/view?usp=sharing

ONDARA REOBRIRÀ EL DILLUNS 15 DE JUNY TOTS ELS SEUS PARCS, EN CAS DE PASSAR A LA FASE 3 DE DESESCALADA

Ondara, 12.06.20. Amb el previsible pas de la Comunitat Valenciana a la fase 3 de la desescalada el proper dilluns 15 de juny, es reobriran també a Ondara tots els parcs municipals (parcs infantils, parcs saludables, calistènia i pumptrack), segons ha anunciat avui l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el qual ha fet una crida, no obstant això, a la prudència i consciència cívica de la població a l’hora d’utilitzar aquests espais, atès que el virus no ha desaparegut i cal mantenir la distància social i seguir les mesures de seguretat que es marquen.

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar aquesta setmana que una de les primeres mesures que s’adoptaria dilluns que ve 15 de juny, si passem a la fase 3, seria la reobertura dels parcs infantils, que romanen tancats des que el passat 15 de març es decretara l’estat d’alarma. A Ondara tots els parcs estan tancats des d’eixa data. Ara, si el dilluns entrem en fase 3, podran tornar a obrir els parcs per al gaudi de xiquets/tes i majors, que porten tres mesos esperant per a tornar a utilitzar aquestes instal·lacions.

A fi d’oferir a la ciutadania un ús el més segur i higiènic possible dels parcs d’Ondara, la secció de Via Pública de l’empresa municipal SINMA, composta pel personal de la brigada d’obres i serveis, i el personal de neteja de carrers, han començat avui, en els parcs, les tasques de revisió de la zona enjardinada i plantes, realitzant la neteja en sec, amb bufadora i agranat, per a després procedir a la desinfecció amb una solució a base de lleixiu (seguint el protocol del Ministeri i de la Conselleria). Per a realitzar aquestes tasques es disposen dels equips i materials de protecció necessaris.

Segons han explicat Francesc Giner, Regidor d’Urbanisme i Conseller Delegat de SINMA; i Pere Picornell, Regidor de Parcs i Jardins, aquestes tasques passen a formar part del Pla de treball i neteja que ja venia realitzant-se periòdicament durant l’estat d’alarma, de neteja de contenidors i de llocs especialment transitats com la contornada dels supermercats, centre de salut, farmàcies, i altres entorns.

Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha confirmat que el dilluns 15 de juny estaran a punt els parcs infantils per a que els més menuts i menudes de la casa puguen tornar a gaudir d’ells. L’Ajuntament prega un ús prudent dels espais públics, i que se seguisquen totes les recomanacions higiènic – sanitàries, atès que el virus continua estant present i no podem confiar-nos. Es recomana als usuaris el llavat de mans abans i després d’anar al parc, o portar una solució hidroalcohòlica; ús de màscara; mantindre la distància recomanada i evitar el contacte físic.

neteja parcs (1)neteja parcs (2) neteja parcs (3)neteja parcs (4) neteja parcs (5)neteja parcs (6) neteja parcs (7)neteja parcs (8) neteja parcs (9)neteja parcs (10) neteja parcs (11) neteja parcs (13)

A PARTIR DEL DILLUNS 15 DE JUNY JA ES PODRÀ ENTRAR A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL D’ONDARA

Amb l’entrada a la Fase 3 del procés de desescalada, la Biblioteca Municipal d’Ondara ha comunicat que a partir del dilluns 15 de juny es permetrà l’entrada a la sala de biblioteca i a la sala d’estudis. Això sí, tindran un límit d’aforament que no podrà superar el 50%.

L’entrada a la sala de biblioteca no significa que es puguen tocar els llibres. De fet només es poden fer consultes de forma online. Una vegada se sàpiga el llibre que es vol, la persona el podrà demanar a la persona responsable perquè li’l done i fer la consulta que necessite. Pel que fa a la sala d’estudis es recomana que es faça una cita prèvia per a poder utilitzar-la.

Amparo Martí, Responsable de la Biblioteca Municipal d’Ondara, ha afirmat que han estat acondicionant els espais perquè es respecte la distància de seguretat entre taula i taula. També ha dit que continuarà el servei de préstecs i devolucions, que es permetrà fer préstecs interbibliotecaris i que la sala d’infantil romandrà tancada al públic.

D’altra banda, l’horari a partir del dilluns 15 de juny serà el mateix, és a dir, de dilluns a divendres de 9’30h a 14h i també dimarts i dijous de vesprada de 17.30h a 20h. A partir de l’1 de juliol es posarà en marxa l’horari d’estiu, que serà de dilluns a divendres de 9h a 15h.

Nota premsa Macma: Els Tourist Info enceten la temporada d’estiu sota el lema Turisme Marina Alta

Els Tourist Info enceten la temporada d’estiu sota el lema Turisme Marina Alta

Les oficines de Turisme de la comarca reobriran les instal·lacions a partir del dilluns 15 de juny després del tancament provisional amb motiu del COVID-19

turisme Marina Alta PREMSA i POST xarxes

Les oficines de Turisme de la Marina Alta reobriran al públic les seues instal·lacions entre el 15 i el 22 de juny, tot coincidint amb el pas a la Fase 3 i la represa de la nova normalitat després de les diferents etapes de desescalada amb motiu de la pandèmia pel COVID-19. En aquest sentit, els diferents Tourist Info enceten la temporada 2020 sota una marca que cohesiona el paper de les diferents oficines i que es debatí durant el període de confinament: Turisme Marina Alta és així el concepte que uneix les oficines de la comarca en una estratègia conjunta de promoció del territori.

Cal destacar que la reobertura es farà amb una adaptació de les oficines segons estableixen els protocols de seguretat per tal de garantir tant la protecció del personal tècnic com dels visitants. D’altra banda, pel que fa a l’inici de la campanya estival, els diferents departaments de Turisme han treballat prèviament les estratègies per la reactivació del sector i a més s’han elaborat per part dels municipis diferents campanyes de promoció. En resum, una reobertura que es focalitza en potenciar la marca comarcal i alhora la cohesió de la xarxa de Tourist Info de la comarca.

ONDARA HABILITA LA PLAÇA DE BOUS COM UN ESPAI SEGUR PER A GAUDIR DE LA CULTURA AQUEST ESTIU

ondara la joia de la cultura (3)

Ondara, la Joia de la Cultura”, tindrà una programació cultural amb activitats totes les setmanes de juliol i agost

Ondara, 11.06.20. Aquest és un estiu completament atípic, que es presenta sense propostes d’oci, festes ni cultura a causa de la crisi pel Covid-19 i les consegüents mesures de distanciament social i per a evitar actes multitudinaris. En aquest escenari, des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha plantejat la continuació del gaudi de les propostes culturals en disposar Ondara d’un emplaçament únic, a l’aire lliure, i que permetrà desenvolupar diversos actes i propostes culturals en un entorn segur i lliure de Covid-19: la Plaça de Bous d’Ondara, la Joia Llevantina.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Cultura, Raquel Mengual, acompanyats pels tècnics de l’àrea, han presentat hui la proposta “Ondara, la Joia de la Cultura”, mitjançant la qual, s’habilitarà un espai cultural dins de la plaça de bous, que es convertirà en un auditori a l’aire lliure, amb el seu escenari, taula de so i il·luminació. Per a dotar de contingut a aquest escenari, es proposa una programació cultural, elaborada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara per als mesos de juliol i agost, que es pretén complementar amb la col·laboració d’entitats privades que vulguen oferir els seus esdeveniments en aquest marc incomparable i segur per al públic; sempre respectant el protocol de seguretat i higiene que s’implementarà per a l’accés als actes que es projecten.

ondara la joia de la cultura (1) ondara la joia de la cultura (2)

“Ondara, la Joia de la Cultura” mantindrà sempre l’aforament permès en la normativa, segons els criteris que marque l’administració central i autonòmica (per exemple, en l’actual fase de desescalada, seria un aforament de 300 persones; però en la fase 3, seria de màxim 500 persones). L’accés es realitzarà per una única porta; s’haurà de portar màscara per a accedir; és controlarà la temperatura de les persones que accedisquen, i es marcarà en colors la ubicació a l’interior del recinte, per a mantindre sempre la distància de seguretat. Hi haurà acomodadors per a indicar on ha de situar-se el públic, i s’haurà d’accedir amb antelació al recinte per a evitar les cues i acumulació en l’entrada, entre altres mesures detallades al protocol que s’establirà.

De moment, des de la Regidoria de Cultura ja s’ha avançat que s’oferirà una programació cultural pròpia durant totes les setmanes de juliol i agost, que englobarà propostes com el cinema a la fresca (4 sessions); poesia a la llum de la lluna (3 sessions); teatre (2 agrupacions teatrals confirmades de moment) i música (lírica, jazz i fusió). El primer dels actes serà la presentació literària del nou llibre sobre la història d’Ondara de Robert Miralles, el divendres 3 de juliol. A continuació, s’aniran alternant cada setmana poesia i cinema (els dijous i divendres); així com les actuacions musicals i teatrals.

També està previst establir un contracte de col·laboració amb aquelles entitats privades que desitgen oferir les seues activitats i propostes culturals en aquest escenari, i per a això es reservaran les dates corresponents.

Tant l’Alcalde, José Ramiro, com la Regidora de Cultura, Raquel Mengual, han valorat positivament l’habilitació de la plaça de bous com un espai cultural segur que, en les circumstàncies especials que tindrem aquest estiu, permetrà la celebració d’actes perquè la ciutadania d’Ondara puga continuar gaudint de la cultura, malgrat les cancel·lacions de tots els esdeveniments previstos (Sonafilm, festes, etc).

LA PREINSCRIPCIÓ EN LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS D’ONDARA ES REALITZARÀ DEL 15 DE JUNY FINS AL 17 DE JULIOL 2020

INSCRIPCIÓ ESCOLES ESPORTIVES_01 INSCRIPCIÓ ESCOLES ESPORTIVES_02

Ondara, 11.06.20. La Regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Mar Chesa, ha anunciat que de cara a la pròxima temporada, les preinscripcions per a les Escoles Esportives Municipals es realitzaran des del 15 de juny i fins al 17 de juliol. Encara que la present temporada ha acabat de forma abrupta a causa de la crisi pel Covid-19, des de la Regidoria d’Esports es treballa amb l’esperança de poder tornar a la normalitat a partir de setembre i poder impartir totes les modalitats esportives, igual que en la present temporada, i per això, s’ofereix ja la possibilitat de reservar la plaça esportiva per a millorar la gestió dels equips i entrenadors de la temporada 2020-2021.

Fins al 17 de juliol es podrà formalitzar la inscripció, portant tota la documentació necessària a l’àrea d’esports, ubicada al pavelló municipal d’Ondara, en horari de 9 a 13 hores. En aquest cas, se seguiran totes les mesures d’higiene i distància social. També es podrà realitzar la preinscripció on line, enviant el formulari adjunt i disponible en la web de l’Ajuntament d’Ondara, per correu a esports@ondara.org . Per a poder realitzar la inscripció s’haurà d’abonar la totalitat de la taxa corresponent a cada escola, o bé 20 euros en concepte de reserva de plaça, i en començar la temporada, s’abonarà la resta. Cal recordar que la part abonada i no consumida de la taxa de les escoles esportives municipals d’enguany (corresponent al tercer trimestre) es tornarà a les famílies per mitjà dels “bons circulars”, dins del pla de reactivació econòmica local, que s’hauran d’utilitzar en qualsevol comerç, empresa o professional adherit a la campanya i en la Borsa de Proveïdors locals. Pròximament es donaran indicacions sobre la devolució a través dels bons i com es podran utilitzar.

Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ofereixen per al nou curs 2020-2021 un total de vuit disciplines esportives: futbol, bàsquet, gimnàstica rítmica, tennis-taula, pilota valenciana, escola multiesportiva (de 4 a 6 anys), tennis, i atletisme. Des de la Regidoria d’Esports es recorda als usuaris la necessitat de formalitzar la inscripció en el període fins al 17 de juliol, i s’ha animat a les famílies a inscriure els xiquets i xiquetes en alguna de les Escoles Esportives Municipals, l’objectiu de les quals és la formació integral de valors relacionats amb la pràctica esportiva. Quant als preus de les Escoles Esportives Municipals, es mantenen els mateixos que aquest curs 2019-2020, amb descomptes per ser resident a Ondara i per tindre germans inscrits.

Enllaç formulari inscripció Escoles Esportives Ondara 2020-21:

INSCRIPCIÓ ESCOLES ESPORTIVES

https://drive.google.com/file/d/1Evf5–k2RaA5jwIA1ubO3-TLJlDO5sQe/view

EL CLUB ATLETISME D’ONDARA DÓNA 1.250 EUROS A LA RESIDÈNCIA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT

El Club Atletisme d’Ondara ha dónat aquest dimecres 10 de juny 1.250 euros a la Residència Mare de Déu de la Soledat. Aquesta quantitat és la que es va recaptar en la Cursa Virtual Solidària que es va celebrar el cap de setmana del 30-31 de maig. En total van participar 206 persones que van realitzar la seua aportació i van realitzar activitat esportiva amb el seu dorsal; cadascú com poguera, al carrer o a casa, i respectant les mesures de seguretat i de restricció per l’Estat d’Alarma.

En l’acte de donació han estat presents Miguel Moreno, President del C.A.Ondara, María Jesús Fluixà, tresorera del C.A.Ondara, María José Català i Juan Ginestar, membres de la directiva del C.A.Ondara, Mar Chesa, Regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Ondara, José Ramiro, Alcalde del nostre poble, i Paqui Ferrando, Directora de la Residència Mare de Déu de la Soledat d’Ondara.

Cal dir que aquesta cursa virtual solidària ha comptat amb la col.laboració de la Regidoria d’Esports. En aquest sentit, Mar Chesa ha volgut agrair «a totes les persones que han volgut participar en aquesta cursa solidària i al Club Atletisme d’Ondara per fer possible aquest acte». José Ramiro també ha aprofitat el moment per a donar les gràcies a les 206 persones que han aportat els seus diners per una causa solidària i també al C.A.Ondara per la iniciativa.

Paqui Ferrando, Directora de la Residència Mare de Déu de la Soledat, ha donat les gràcies per l’aportació econòmica ja que «sempre ens ve bé tindre un romanent per a les necessitats que van eixint dia a dia». Miguel Moreno, president del C.A.Ondara també ha volgut donar les gràcies a les i els participants i ha volgut remarcar la seua sorpresa per la bona resposta de la gent. També ha recordat que la família de Rosa Gavilà Vita, va tindre el seu dorsal, en concret el número 1943, per col.laborar per aquesta causa.

Cal recordar que el Club Atletisme d’Ondara va decidir realitzar una cursa d’aquestes característiques el mateix cap de setmana que la Volta a Peu d’Ondara, emmarcada dins del Circuit a Peu Marina Alta, que es va suspendre per l’Estat d’Alarma.

IMG-20200610-WA0003 IMG-20200610-WA0002

ONDARA APROVA EL PLA D’OCUPACIÓ PER A PERSONES ATURADES AFECTADES PEL COVID19

Les persones interessades podran presentar la sol·licitud i documentació per registre d’entrada en l’Ajuntament d’Ondara de l’11 al 25 de juny

Ondara, 10.06.20. L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat en Junta de Govern Local les bases del Pla per al Foment de l’Ocupació Local per a l’exercici 2020, que forma part del Pla de Reactivació Econòmica Local del municipi d’Ondara per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària del COVID19; un pla aprovat per unanimitat en el ple del mes d’abril, i l’objectiu del qual és la recuperació econòmica i laboral del municipi, segons recorda l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Una de les accions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica Local és l’ocupació eventual dels treballadors afectats pel COVID19.

En aquest apartat s’emmarca l’aprovació, en Junta de Govern, d’aquest Pla d’Ocupació 2020, l’objectiu del qual és la reincorporació al mercat de treball d’aquelles persones que estaven en actiu abans de la crisi; i van haver d’apuntar-se a la desocupació després del 14 de març pel Covid-19, o també d’aquelles persones que per la crisi no trobaran ocupació, en ser treballadors estacionals a l’estiu. Les bases han sigut publicades en la seu electrònica, i les persones interessades a participar podran presentar la sol·licitud i documentació per registre d’entrada en l’Ajuntament d’Ondara de l’11 al 25 de juny en horari de 8:30 a 14 hores. També es podrà realitzar la sol·licitud de forma telemàtica en cas de disposar del certificat digital. Segons ha avançat l’Alcalde, en aquest cas el pla va dirigit als treballadors afectats directament pel COVID19, si bé la previsió és impulsar més avant un altre pla per a aturats de llarga duració i col·lectius especialment vulnerables.

Aquest pla d’ocupació tindrà una duració de 6 mesos, i està prevista la participació d’un màxim de 30 persones, a qui es formalitzarà un contracte laboral i que cobraran la part proporcional corresponent segons el Salari Mínim Interprofessional, a partir del lloc de treball menys qualificat. A més, s’establiran diversos torns per a afavorir la major quantitat de persones. La duració màxima del contracte per persona serà de 2 mesos. Les persones beneficiàries del programa seran persones desempleades inscrites en la corresponent Oficina Labora i veïns/ veïnes del municipi d’Ondara. Tindran preferència per a participar en el pla els col·lectius més afectats per la crisi en el municipi, a causa de la crisi sanitària Covid-19.

Les persones beneficiàries del Pla d’Ocupació Local hauran de trobar-se en situació legal de desocupació (inscrites en la corresponent Oficina Labora des d’una data anterior a la publicació d’aquestes bases); a més, han d’estar inscrits a partir del 14 de març de 2020, a conseqüència de la COVID-19, o bé demostrar amb la vida laboral que és un treballador de temporada a l’estiu i que enguany, possiblement, no serà contractat/da per la crisi sanitària-econòmica. Un altre requisit és estar empadronat al municipi d’Ondara, amb una antiguitat mínima de 60 mesos; així com posseir la ciutadania espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea o tractar-se de persones estrangeres amb permís de treball.

Els llocs de treball a cobrir mitjançant aquest taller seran els següents: Personal de neteja; Peó d’obra; Oficial d’obra; Peó de jardineria; Peó de pintura; i Tècnic d’Educació Infantil (per a optar a aquest lloc de treball, la persona interessada ha de posseir, com a mínim, alguna de les titulacions següents: Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil o Grau en Magisteri d’Educació Infantil). Tots els llocs tindran contracte de treball de 25 hores setmanals, i per a tots ells s’haurà d’acreditar experiència professional amb informe de vida laboral i contracte o nòmina. Cada participant podrà optar a una sola sol·licitud, segons la seua experiència laboral i formació.

El pla començarà l’1 de juliol i finalitzarà el 31 de desembre, i les persones seleccionades s’incorporaran al taller per ordre de major a menor puntuació obtinguda en la baremació, sempre que es mantinga la situació de desocupació. En la documentació s’haurà d’aportar, per a tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, el DNI, NIE amb passaport o, en el cas de persones estrangeres, permís de treball; còpia de l’última declaració de l’impost de la Renda de les persones físiques o autorització perquè l’Ajuntament puga obtenir les dades fiscals. I només de la persona sol·licitant, s’haurà d’aportar el certificat del SEPE que acredita que no cobra prestació o subsidi; el certificat del LABORA de la situació de desempleat; el Certificat de la Conselleria de Benestar Social que acredite qualsevol discapacitat, si s’escau; i el document que acredite l’experiència professional amb informe de vida laboral i contracte o nòmina.

Enllaç formulari Pla Ocupació Ondara:

https://drive.google.com/file/d/1c3j1H9cLPp3Qq-HPowaigaYaPteOZxU7/view